Node.js API za slanje Push notifikacija

Node.js API za slanje Push notifikacija

U ovom ćemo blog postu napraviti Node.js API za slanje Push notifikacija. Ovaj API je samo jedan dio svega onoga što je potrebno zadovoljiti kako bi se push notifikacije mogle uspješno slati/primati i biti će zapravo nadogradnja prethodnog Node.js API-ja za upload datoteka.

Proces slanja push notifikacija:

U nekom od sljedećih blog postova napravit ćemo primjer Ionic aplikacije koja će koristiti ovaj API tj. koja će zapravo primati push notifikacije.

Google Firebase

Google Firebase ćemo koristiti kao servis koji će stajati između mobilne aplikacije i Node.js API-ja. Na adresi https://console.firebase.google.com/ potrebno je napraviti novi projekt s nazivom mobilne aplikacije koja će API koristiti.

Google Firebase Ionic

Server key će nam trebati u server.js kako bi naš API znao s kojim servisom će komunicirati.

Google Firebase Server Key

Osim toga potrebno je još dodati podršku za konkretne platforme na kojima će se temeljiti mobilna aplikacija jer svaka platforma ima svoje specifičnosti. S obzirom da je Ionic framework za izradu hibridnih mobilnih aplikacija mi ćemo odmah kreirati podršku za iOS i Android platforme.

Priprema za Android platformu

Google Firebase Android

Priprema za iOS platformu

Google Firebase iOS

Što se Google Firebasea tiče to je za sada to. Njemu ćemo se vratiti kada budemo radili mobilnu aplikaciju jer će nam trebati još neki podaci.

Testni push.js

Sada ćemo napraviti testni push.js s kojim ćemo isprobati radi li uopće naš API i hoće li push notifikacija stići na mobilni uređaj.

Prvo moramo instalirati https://www.npmjs.com/package/node-gcm pomoću naredbe $ npm install node-gcm --save.

gcmApiKey je zapravo server key koji imamo unutar Google Firebase sučelja, ali ovdje nam treba i jedinstveni token uređaja, a njega dobijemo unutar mobilne aplikacije. Kako dobiti taj token neću prikazati u ovom blog postu nego u nekom od sljedećih. Uglavnom, na slici se vidi token uređaja.

Google Developer Tools - Inspect Devices

Njega dobijemo na način da buildamo aplikaciju na mobilni uređaj i unutar chrome://inspect/#devices otvorimo konzolu iz koje kopiramo token koji onda zalijepimo u push.js

Sada imamo sve potrebno unutar push.js kako bi testirali API.

Ako sada pokrenemo $ node push.js i odemo na putanju http://localhost:3001/push

Ionic Push Send

možemo vidjeti da je push notifikacija uspješno stigla na mobilni uređaj

Android Ionic Push

Gledajući prema ovom primjeru ispada da nam svaki korisnik mobilne aplikacije treba poslati svoj jedinstveni token uređaja kako bi ga mi ručno upisali u push.js i kako bi mogli tom korisniku poslati push notifikaciju. Naravno da to nema smisla i da je ovo služilo samo za test. U produkcijskoj verziji API-ja potrebno je automatizirati čitav proces i napraviti automatsku registraciju jedinstvenog tokena, slanje tokena u bazu podataka pa će API slati push notifikacije prema svim uređajima čije tokene ima spremljene u bazu.

Nadogradnja MySQL baze

Napravit ćemo novu tablicu naziva device unutar MySQL baze u koju ćemo spremati sve tokene, a koji će u bazu biti poslani čim se mobilna aplikacija pokrene.

device table mysql

server.js nadogradnja

Sada ćemo nadograditi prethodno napravljen API za upload datoteka koji će odmah prilikom dodavanja novog korisnika poslati push notifikaciju o dodanom korisniku.

Pomoću naredbe $ npm install node-gcm ćemo instalirati https://www.npmjs.com/package/node-gcm i na vrh datoteke dodati:

Sada kada imamo spremnu novu tablicu u bazi možemo napraviti API koji će iz mobilne aplikacije primati jedinstvene tokene.

Sada možemo nadograditi i drugi dio API-ja koji služi za dodavanje korisnika.

U ovom slučaju tijelo poruke message sastojat će se od korisnik.k_ime i korisnik.k_prezime.

Iz sljedeće se animacije vidi da smo dodali novog korisnika Tomislav Stanković.

Korisnik API Push

Istovremeno s dodavanjem korisnika korisnicima mobilne aplikacije stigla je sljedeća push notifikacija.

Android Ionic korisnik Push

Zaključak

I to je to! Napravili smo funkcionalan API za slanje push notifikacija. Još ostaje za napraviti iOS i Android mobilnu aplikaciju koja će automatski slati token uređaja u MySQL bazu i koja će primati push notifikacije, ali o tome će više riječi biti u nekom od sljedećih blog postova jer bi ovaj bio previše dug ako bi se htjelo sve detaljno obraditi.

Posjetite GitHub i preuzmite projekt.

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.