Capacitor ili Cordova za razvoj Ionic aplikacija?

Ionic aplikacije razvijam od 2015. godine i sve do prije nešto više od godinu dana temeljio sam ih primarno na Cordovi.

Usput sam pratio razvoj Capacitora koji je sa verzijama 3 i 4 počeo “dobivati oblik” s kojim sam bio zadovoljan. Tada sam zaključio da može poslužiti kao temelj novih, ali i postojećih projekata.

Cordova pripada prošlosti

Ako se pogleda samo činjenica da je Cordova nastala 2009., a Capacitor 2018. više je nego jasno da među njima vrlo vjerovatno postoje dosta velike razlike. Bile one konceptualne ili praktične ipak su razlike.

Godinama je bilo gotovo nezamislivo pristupiti nekim značajkama mobilnih uređaja bez nekoliko Cordova pluginova u različitim stupnjevima razvoja i održavanja, a sada je stiglo nativno.

Također, kroz godine se povećavao naglasak na sigurnosti mobilnih aplikacija pa tako Google i Apple više neće pustiti bilo što u svoje trgovine aplikacijama. Pri tome održavanje postojećih, a pogotovo razvoj novih aplikacija temeljenih na Cordovi gubi svoj smisao.

Capacitor nije zamjena za Cordovu

Ovo je i najveća zabluda developera koji su toliko navikli na Cordovu da Capacitoru ne žele dati niti šansu jer misle da sada moraju sve mijenjati i raditi ispočetka.

Capacitor je kompatibilan sa Cordovom tako da niti migracija nije veliki problem i moguće ju je raditi postupno. Ako i dođete u slučaj da ipak trebate neki stariji Cordova plugin moći ćete ga dodati u postojeći Ionic Capacitor projekt.

Iako Capacitor i Cordova mogu raditi zajedno osobno mi je cilj u svim projektima postupno skroz napustiti Cordovu.

Prednosti Capacitora

Najveća prednost je skroz druga filozofija razvoja aplikacija, koja je više prilagođena današnjem tehnološkim potrebama. Ali da ne bi sve ostalo na filozofiranju evo i konkretnih prednosti koje mi se osobno sviđaju.

Brži i jednostavniji build/deploy aplikacija

Postavljanje na Google Play Store i Apple App Store nešto je čime završi svaki novi ciklus razvoja nove ili održavanja postojeće aplikacije. To je proces koji se ponavlja i kao takav je važno da bude što jednostavniji.

Capacitor omogućava brže i jednostavnije kreiranje produkcijskog builda. Kod Android aplikacija sve ide putem Android Studia. Kod iOS-a mi je isto kao i do sada, s tom razlikom da više nema problema s nekompatibilnosti verzija nekih pluginova.

Manja ovisnost o pluginovima

Capacitor donosi nativne funkcionalnosti, kao npr. Deep Link, za koje više nisu potrebni pluginovi što je bio slučaj sa Cordovom. Samim time manje toga je potrebno posebno ažurirati i usklađivati po pitanju verzija.

Svaki plugin manje donosi aplikaciju koju je lakše održavati.

Jednostavna migracija

Općenito kada se prelazi sa tehnologije na tehnologiju u dosta slučajeva su u pitanju toliko velike promjene da je jednostavnije sve raditi ispočetka. To nije slučaj kod Capacitora.

Iako donosi značajne promjene, Capacitor u prvoj fazi migracije može poslužiti samo kao temelj. Čak i kada se ostave postojeći Cordova pluginovi. Kada se savlada taj korak, onda lagano migrirati ili uklanjati plugin po plugin. Kod pluginova koji nisu kompatibilni sa Capacitorom potrebno je odmah planirati adekvatnu zamjenu.

Izrada nove aplikacije

Kada se kreira nova aplikacija u startu je sasvim lijepo vidjeti da više ne postoji ovisnost o config.xml-u. Platformske postavke su sada ondje gdje i trebaju biti – u datotekama pojedine platforme. Za Android je to AndroidManifest.xml, a za iOS Info.plist.

To je super. Jer koliko god se prije pisalo “programiraš jednom za sve platforme” u praksi to često nije bio slučaju kada su u pitanju razlike između iOS-a i Androida.

Zaključak

Iz svega navedenog meni je Capacitor jedini logičan izbor i jedva čekam vidjeti što će novog donijeti.

Što napraviti kada izgubite Android keystore lozinku?

Za početak, važna napomena. Jedna stvar mora biti jasna. Ova metoda neće raditi u 100% slučajeva i treba se koristiti kao zadnja opcija.

Olakotna okolnost može biti ako ste sami kreirali keystore za koji više nemate lozinku jer lakše ćete dobiti inspiraciju za potencijalne mogućnosti kada znate koje najčešće kombinacije koristite No, ako želite doći do lozinke keystore datoteke koju je netko drugi kreirao onda najveću ulogu igra sreća i dovoljno vremena provedenog u čekanju da ovaj alat dođe do lozinke.

P.S. Prije korištenja ovog alata dobra je opcija kontaktirati Google kroz njihovu General Play Console issues formu (I have a key or keystore related issue -> I have an upload key-related issue -> I forgot the password to my keystore).

Android keystore!?

Ono što se u svim uputama može pronaći je važna napomena koja se tiče upravo keystore datoteke za koju je navedeno da se uvijek mora čuvati na sigurnom mjestu i da se nikako ne smije izgubiti pripadajuća lozinka. U suprotnom neće biti moguće napraviti ažuriranje aplikacije na Google Play Store. Druga opcija je da se aplikacija potpisuje sa certifikatom kojim upravlja Google direktno kroz Google Play Store.

…if you’re not opted in to app signing with by Google Play and you lose your app’s signing key, you lose the ability to update your app.

Više o načinu kako se Android keystore datoteka kreira i koristi za postavljanje Ionic aplikacija na Google Play Store moguće je pronaći u blog postu pod naslovom “Priprema i objava Ionic aplikacije na Google Play Store“.

No, vratimo se scenariju u kojemu lozinka keystore datoeke nije poznata.

Što napraviti u tom slučaju?

Priprema

Alat se pokreće naredbom

Mogući argumenti:

 • -m <1..3> – metoda 1, 2 ili 3
 • -k <putanja> – putanja do keystore datoteke
 • -d <putanja> – putanja do datoteke sa popisom riječi (za metodu 2 i 3)
 • -p – korištenje uobičajene zamjene poput “@” za “a” (3. metoda). VAŽNO – vrlo sporo!
 • -start <String> – postavljanje početnog niza za lozinku (za brute force)
 • -w – kreira novu keystore datoteku s istom lozinkom
 • -h – prikaz pomoći
 • Korištenje AndroidKeystoreBrute alata

  Prilikom pokretanja dobiju se alias i datum tj. vrijeme kreiranja keystore datoteke. U ovom slučaju to su:

  1. metoda – Simply Bruteforce

  Najsporija metoda. Ovdje se ne koristi riječnik s popisom mogućih riječi nego se vrte sve kombinacije počevši od zadanog argumenta -START AAAAAA

  Android keystore lozinka

  2. metoda – Dictionary Attack

  Metoda koja će vrtiti popis zadanih riječi u točnom obliku kako su navedene. Znači neće ih kombinirati kao što to radi u 3. metodi. Potreban je puno veći popis riječi i sve moguće kombinacije.

  3. metoda – Smart Wordlist Attack (preporuka)

  Najbolja metoda jer će od svih riječi iz riječnika napraviti sve moguće kombinacije. Brojevi se dodaju automatski i nije ih potrebno posebno navoditi. Ipak, ako znate da se lozinka sastoji od npr. broja godine “2020” dobro je to navesti jer će ubrzati pronalazak ispravne kombinacije.

  Popis riječi koje sam koristio u wordlist.txt:

  Ispravnu kombinaciju lozinke dobio sam za 22 sekunde:

  Android keystore lozinka

  Naslovna slika preuzeta sa https://android-developers.googleblog.com/2018/12/new-keystore-features-keep-your-slice.html

  Angular & Ionic 4 – PayPal mobilno plaćanje

  Cilj ovog blog posta je pokazati kako implementirati PayPal plaćanje unutar Ionic 4, PWA, aplikacije koristeći Smart Payment Button (Checkout).

  Osim Smart Payment Buttons, PayPal omogućava sljedeće vrste plaćanja:

  PayPal Smart Payment
  PayPal Developer: https://developer.paypal.com/

  Primjeri u ovom blog postu temelje se na dokumentaciji dostupnoj na poveznici https://developer.paypal.com/.

  Iako u testnom okruženju, plaćanje kreirano na ovaj način biti će uspješno provedeno što će se moći vidjeti unutar PayPal testnog sučelja i prikazano u nastavku ovog blog posta.

  Ipak, kako je vidljivo u službenoj dokumentaciji potrebno je napraviti i serverski tj. backend dio koji će služiti kao potvrda uspješnog plaćanja. Serverski dio u ovom blog postu neće biti detaljnije obrađen.

  Smart Payment Buttons funkcionira na sljedeći način:

  • Gumb za plaćanje prikazan je na web/mobilnoj aplikaciji
  • Kupac klikne na gumb
  • Poziva se PayPal Orders API koji priprema transakciju
  • Prikazuje se PayPal Checkout forma za prijavu/plaćanje
  • Kupac odobrava plaćanje
  • Poziva se PayPal Orders API koji izvršava transakciju
  • Kupcu se prikazuje poruka o uspješnoj transakciji

   

  Smart Payment Buttons

  PayPal Sandbox & App Name

  Kako bi mogao testirati PayPal naplatu potrebni su mi: testni PayPal korisnički račun na koji će sredstva biti uplaćena, testni PayPal korisnički račun koji će izvršavati plaćanje kao i profil aplikacije putem koje će se plaćanje izvršavati.

  PayPal Sandbox

  S obzirom da već imam postojeći PayPal račun ne moram ga sada kreirati nego je dovoljno otići na adresu https://developer.paypal.com/developer/accounts/ kako bi kreirao Sandbox račun.

  PayPal Sandbox

  Moguće je kreirati testni račun fizičke ili pravne osobe tj. tvrtke. U ovom ću primjeru kreirati poslovni PayPal račun.

  Valuta tog računa biti će u američkim dolarima (USD), a plaćanje ću kasnije izvršavati u dolarima i eurima (EUR). PayPal automatski radi konverziju valuta.

  PayPal Sandbox

  Klikom na „Create Account“ kreiram Sandbox PayPal račun fortuno@example.com.

  PayPal Sandbox

  My Apps & Credentials

  Nakon toga na adresi https://developer.paypal.com/developer/applications kreiram profil aplikacije putem koje ću izvršavati plaćanje.

  PayPal Apps & Credentials

  Klikom na „Create App“ dolazim do ekrana gdje je potrebno unijeti naziv aplikacije i odabrati Sandbox račun s kojim će ta aplikacija biti povezana.

  PayPal Apps & Credentials

  Nakon toga dobijem Client ID koji će mi biti potreban kasnije i bez kojega ne mogu izvršiti plaćanje.

  PayPal Apps & Credentials

  Smart Payment Buttons & Ionic 4

  Sada ću kreirati novi Ionic 4 projekt. To činim naredbom:

  Fokus će biti na početnom ekranu koji će se sastojati samo od gumba za plaćanje tako da koristim blank temu.

  Detaljnije o kreiranju Ionic 4 aplikacije moguće je pronaći u blog postu pod naslovom „Ionic 4 CRUD aplikacija“.

  PayPal Checkout tj. Smart Payment Buttons omogućava brzu i jednostavnu implementaciju plaćanja u bilo koju aplikaciju na siguran način.

  Implementacija počinje dodavanjem sljedeće skripte unutar index.html datoteke:

  Kao što se može vidjeti, ovdje mi je potreban ranije kreiran Client ID. Ako drugačije ne navedem zadana valuta biti će USD. U jednom od primjera kao valutu ću dodati EUR, parametar currency.

  Popis svih dostupnih parametara moguće je vidjeti na poveznici https://developer.paypal.com/docs/checkout/reference/customize-sdk/.

  index.html datoteka sada izgleda ovako:

  Prikaz gumba na ekranu vrši se putem ID-a.

  Sve zajedno to sada izgleda ovako:

  Koristim ngIf direktivu kako bi nakon uspješnog plaćanja umjesto gumba za plaćanje prikazao odgovarajuću poruku.

  S obzirom da je u pitanju demo aplikacija na ekranu se neće nalaziti ništa drugo osim gumba za plaćanje na vrhu ekrana. U suprotnom bi se više moralo razmisliti o optimalnom mjestu za postavljanje gumba. Više o tome na poveznici https://developer.paypal.com/docs/checkout/best-practices/feature-paypal/#

  Angular & Ionic 4 – PayPal Smart Payment

  Inicijalizacija transakcije vrši se klikom na gumb “PayPal” tj. funkcijom createOrder unutar koje ću proslijediti samo iznos koji želim na/platiti.

  Kada kupac odobri transakciju poziva se funkcija onApprove.

  Kompletna funkcionalnost izgleda ovako:

  Demo prikaz

  Sada ću proći kroz čitav proces naplate i prikazati ga slikama.

  Klikom na žuti gumb „PayPal“ pokrećem postupak plaćanja. Prijavljujem se pomoću PayPal Sandbox računa.

  PayPal Smart Payment

  Biram na koji način želim platiti navedeni iznos. To mogu učiniti sa svojeg ukupnog balansa, kreditnom ili debitnom karticom koje su povezane s PayPal računom.

  PayPal Smart Payment

  Klikom na “Pay Now” potvrđujem plaćanje. Plaćanje je uspješno izvršeno ako dobijem (Order) ID. U ovom slučaju to je "id": "99D86747XH516732E".

  PayPal Smart Payment

  PayPal će mi vratiti sljedeći odgovor, u kojemu imam sve potrebno kako bi kasnije mogao raditi provjeri plaćanja, nakon što je plaćanje uspješno prošlo:

  Osim toga, potvrdu o uspješnom plaćanju mogu vidjeti ako se prijavim unutar PayPal Sandbox računa na adresi https://www.sandbox.paypal.com/ sa korisničkim imenom tomislavstankovic1-buyer@gmail.com i pripadajućom lozinkom.

  PayPal Account Details

  Ovdje mogu vidjeti koliki mi je trenutni tj. ukupni dostupan iznos na PayPal Sandbox računu kao i popis svih transakcija.

  PayPal Account Details

  Klikom na „Informatika Fortuno’s Test Store“ mogu vidjeti detalje navedene transakcije.

  PayPal Transaction Summary

  Zaključak

  Što se klijentskog dijela aplikacije tiče to bi bilo sve.

  PayPal Smart Payment Demo

  Ostaje još napraviti serverski, backend, dio gdje će se vršiti provjera plaćanja. Na taj API šaljem ranije spomenuti ID "id": "99D86747XH516732E".

  Struktura projekta prema package.json:

  P.S. Ovaj je blog post originalno objavljen na adresi https://www.fortuno.hr/ionic-4-paypal-smart-payment-buttons/.

  Ionic 4 & Angular Router – prosljeđivanje parametara

  Sličan blog post, pod naslovom “Ionic 2 – prosljeđivanje parametara između stranica“, sam već objavio, ali vrijeme je za novi jer Ionic 4 više ne radi isključivo na dosadašnji pop/push način, nego koristi Angular Router, pod uvjetom da se koristi i Angular Framework u pozadini.

  Kreiranje projekta

  Novi Ionic 4 projekt kreiram već dobro poznatom naredbom:

  U ovom koraku trebam postaviti temelj tj. na HomePage komponenti gdje ću kreirati dva gumba kako bi mogao prikazati dva načina za prosljeđivanje parametara.

  Na ekranu će to izgledati ovako:

  Ionic 4 & Angular Router

  Osim toga, moram pripremiti i neke podatke, about objekt, koje ću prosljeđivati na sljedeću stranicu.

  Sada mogu kreirati stranicu na koju ću proslijediti podatke i prikazati ih. To činim pomoću naredbe:

  Ionic 4 & Angular Router

  Prosljeđeni podaci će na ovom ekranu biti prikazani na sljedeći način:

  Ionic 4 & Angular Router

  Sada napokon mogu pokazati kako proslijediti podatke tj. parametre sa HomePage na DetailsPage na dva načina.

  Prosljeđenim ću parametrima pristupiti kroz ActivatedRoute.

  Query Params

  Ovaj način je najčešći s kojim sam se susretao i ok je ako se radi mobilna aplikacija kojoj će se pristupati kroz npr. Google Play Store jer se u tom slučaju neće vidjeti URL svake od stranica.

  Podatke prosljeđujem sa HomePage

  Na DetailsPage podatke dohvaćam na sljedeći način:

  U praksi to izgleda ovako:

  Ionic 4 & Angular Router

  Navigation Extras State

  Kako bi ovo funkcioniralo potrebno je koristiti Angular 7.2 ili noviju verziju.

  State passed to any navigation. This value will be accessible through the extras object returned from router.getCurrentNavigation() while a navigation is executing. Once a navigation completes, this value will be written to history.state when the location.go or location.replaceState method is called before activating of this route. Note that history.state will not pass an object equality test because the navigationId will be added to the state before being written.

  While history.state can accept any type of value, because the router adds the navigationId on each navigation, the state must always be an object. – NavigationExtras

  Ovo rješenje je slično onome iznad s tom razlikom što izgleda ljepše kada je vidljiv URL jer se parametri ne vide. To je posebno korisno kada se radi Ionic Progressive Web App.

  Podatke prosljeđujem sa HomePage

  Na DetailsPage podatke dohvaćam na sljedeći način:

  U praksi to izgleda ovako:

  Ionic 4 & Angular Router

  Zaključak

  Struktura projekta prema package.json