Akademija projektnog menadžmenta (PMBOK®)

Ovim blog postom želim se osvrnuti na edukaciju iz projektnog menadžmenta, prema Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) standardu, koju sam pohađao.

Kako je provedena edukacija?

Akademija projektnog menadžmenta bila je osmišljena na način da je svaki od polaznika ujedno bio voditelj, ali i član. Nakon provedene edukacije dobili smo konkretne projekte koji će se tijekom ove godine provoditi u firmi. Provođenje će ići u nekoliko faza. Neki od projekata već su započeti i ostaje za vidjeti konkretne rezultate.

5 mjeseci i 130 sati edukacije bilo je raspoređeno na predavanja uživo koja su se održavala jednom tjedno u trajanju od po 5 sati. Uz to smo imali mogućnost korištenja Virtualne učionice putem koje nam je omogućen pristup svim pisanim i video materijalima.

Edukaciju je vodio dr. sc. Vladimir Grebenar, pred., univ. spec. oec. PMP, BSMP, KPIP, OIP, CBC.

Virtualna učionica

Na akademiji su stečene sljedeće vještine i kompetencije:

 1. Opisati proces iniciranja projekta iz procesa strateškog upravljanja.
 2. Opisati model organizacije projektnog menadžmenta.
 3. Testirati održivost projektne ideje kroz poslovne dokumente: poslovni slučaj i plan koristi od projekta.
 4. Generirati odluke o prihvatljivom opsegu projekta temeljem analize dionika i zahtjeva projekta.
 5. Upravljati vremenom u projektu i analizirati pokazatelje učinkovitosti upravljanja vremenom.
 6. Upravljati troškovima u projektu i analizirati pokazatelje učinkovitosti upravljanja troškovima.
 7. Jasno i koncizno kreirati definicije projektnih ciljeva i koristi od projekta.
 8. Primijeniti procese inicijacije i planiranja projekta (PMBOOK, ISO 21500 i OpenPM2).
 9. Upravljati projektnim prilikama i projektnim prijetnjama kao projektnim rizicima.
 10. Primijeniti procese izvršavanja, kontrole i zatvaranja projekta (PMBOOK, ISO 21500 i OpenPM2)
 11. Izraditi dokument “Projektni prijedlog” ili “Projektna povelja” integracijskim pristupom.
 12. Izraditi dokument “Plan upravljanja projektom” inregracijskim pristupom.
 13. Primijeniti plan upravljanja projektom za izradu projektne prijave za EU (su)financirane projekte.
 14. Upoznati smjernice za agilni pristup upravljanja projektima.
 15. Protumačiti 5 stupnjeva liderstva i 20 načela liderstva važnih za osoban i profesionalan rast.
 16. Izgraditi stav o važnosti etičnog i profesionalnog pristupa izvršavanju poslovnih aktivnosti.

Vođenje i razvijanje tima – iskustvo online seminara

S još dvoje kolega iz firme, prisustvovao sam, 25.02.2021. od 13 do 16h, online seminaru “Building Your Leadership Skills – Vođenje i razvijanje tima – ONLINE“. Ovaj je seminar dio “Mini MBA – Leadership Skills ONLINE” programa koji se sastoji od 10 redovnih modula.

Cilj radionice bio je razviti efikasne komunikacijske strategije za vođenje pojedinaca i timova te unaprijediti rad svojih timova primjenom liderskih koncepata, alata i procesa.

Službena najava:

Ovaj atraktivni online seminar poboljšava jezgrene vještine potrebne za holistički pristup poslovnim izazovima i donošenje boljih izvršnih odluka kod rukovoditelja. Pomaže polaznicima da ostvare svoj potencijal vodstva na način da predvide konkurentnu strategiju, provedu značajne promjene i postignu izvanredne rezultate. Polaznici će po završetku seminara razviti veću svijest o svom stilu vođenja i kako ga drugi percipiraju, uz pomoć personaliziranog treniranja i vlasničkih alata za vođenje.

Sadržaj seminara:

 • Potražite više perspektiva – obogatite svoje razumijevanje
 • Visoko produktivni timovi
 • U kojoj je fazi vaš tim?
 • Analiza videa – krizne situacije i timski rad
 • Razvijanje tima i povećanje učinkovitosti tima – team assessment
 • Moć utjecanja na druge – analiza izvora moći
 • Seminar se odvijao putem Zoom platforme, a sve je počelo međusobnim predstavljanjem. Predavačica doc.dr.sc. Jasminka Samardžija je za svaku temu napravila uvod, a onda bi nam dala zadatak i podijelila nas u grupe kako bi mogli razmijeniti mišljenja i iskustva te doći do rješenja. Sve to me podsjetilo na Scrum radionicu.

  Potražite više perspektiva – obogatite svoje razumijevanje

  U ovom je dijelu bilo važno da postanemo svjesni “sljepoće okvira” što znači da perspektiva iz koje mi vidimo neke stvari i odnose ne mora, najčešće i nije, biti jedina. Bitno je potražiti više mišljenja i prihvatiti mišljenje koje je različito od našeg. Ako govorimo o timu potrebno je uvažiti različite poglede i perspektive čime se pojačava sinergija tima kroz razmjenu mišljenja i suradnju.

  Visoko produktivni timovi

  Razgovarali smo o visoko produktivnim timovima i njihovim karakteristikama. Cilj je bio saznati što ih razlikuje od manje produktivih timova. Tu smo dobili zadatak da svatko za sebe napiše karakteristike tima kojega smo bili članovi, a za koje smatramo da su bili visoko produktivni. Nakon toga u grupama smo odredili najznačajnije karakteristike visoko produktivnog tima.

  U kojoj je fazi vaš tim?

  Svaki tim prolazi kroz 5 faza:

  – formiranja
  – jurišanja
  – normiranja
  – sudjelovanja
  – prekidanja

  Prema navedenim kategorijama trebali smo identificirati u kojoj se fazi nalazi naš tim. Nakon toga smo razgovarali o koracima potrebnim da bi tim ušao u sljedeću fazu. Naravno, zbog svoje dinamičnosti kada su u pitanju stalni odlasi i dolasci članova, tim se može vratiti i na prethodnu razinu.

  Moć utjecanja na druge – analiza izvora moći

  Moć utjecaja na druge može se definirati kao sposobnost usmjeravanja drugih prema akcijama, a dijeli se na:

  – moć uloge
  – moć znanja
  – moć osobnosti

  Analiza videa – krizne situacije i timski rad

  Pogledali smo i analizirali jedan video. Svatko za sebe je identificirao karakteristike lidera, a onda smo u grupama razgovarali o njima te došli do određenih zaključaka.

  Razvijanje tima i povećanje učinkovitosti tima – team assessment

  U ovoj smo završnoj vježbi identificirali 5 disfunkcija tima, a to su:

  – Neobaziranje na rezultate
  – Izbjegavanje odgovornosti
  – Nedostatak privrženosti
  – Strah od sukoba
  – Nedostatak povjerenja

  U grupnom mi je radu bilo najzanimljivije čuti druga iskustva i načine kako drugi timovi nakon identifikacije problema pristupaju njihovom rješavanju.

  Posebno mi se svidio pristup timske odgovornosti. Znači ako tim radi u rokovima i prema definiranim procesima onda se prilikom evaluacije cijeli tim nagrađuje. Time se umjesto individualnih zasluga potiču timske.

  Zaključak

  Ovaj seminar neće niti može odgovoriti na sva pitanja koje pojedinac kao dio tima može imati, ali će polazniku dati teme za razmišljanje.

  PM Talks: Kako inovirati u IT-u?

  I ovaj sam četvrtak, 23.01.2020., odlučio otići u Osijek na još jedno CodeCAMP predavanje. Tema nije bila strogo developerska, ali mi se učinila dovoljno zanimljivom.

  PM Talks: Kako inovirati u IT-u?

  Na predavanju se moglo čuti dosta činjenica o inovacijama općenito, a onda i o inovacijama u IT-u. Više o tome moguće je pronaći na blogu predavača Tomislava Buljubašića koji se nalazi na adresi https://7innovation.net/

  Kada su u pitanju softverski proizvodi inovacije mogu doći od kupaca, ali i od zaposlenika.

  Kupci daju inkrementalne inovacije koje su zapravo mala poboljšanja. Zaposlenici daju breakthrought inovacije. Potrebno je pronaći balans između jednih i drugih kako bi organizacija rasla.

  Mišljenja sam da bi ovo predavanje najbolje sjelo studentima, završnih godina, koji tek traže svoje mjesto u svijetu.

  PM Talks: Kako inovirati u IT-u?
  Izvor: https://twitter.com/buljubasict

  Službena najava predavanja:

  U četvrtak, 23.1.2020. Tomislav Buljubašić će nam održati project management predavanje o razvoju kreativnosti u IT okruženju. Lokacija nam je već poznata; Caffe Bar Peppermint u 18:00 sati.

  O čemu će Tomislav pričati na predavanju?
  Teško je naći riječ koja je više izlizana u posljednje vrijeme od “Inovacija”, ali svejedno kreativnost nije dovoljno iskorištena u svakodnevnom radu i pripremanju novih produkata. Danas su najveći izvori novih ideja kupci i zaposlenici, što znači da obje skupine trebaju biti uključene u inovacijski proces. Kako uopće voditi nove ideje dugačkim putem do realizacije, te kako olakšati taj put koristeći tehnike i rješenja koja će od developera napraviti interne poduzetnike?
  Pri generiranju ideja u IT okružju potrebno je prilagoditi klasične tehnike kako bi bile uspješne. Sljedeći izazov je sve to napraviti u lokalnom, hrvatskom okruženju. Na predavanju ćemo pričati o uvođenju ovih procesa, ali i o mogućnosti kreativnosti za svakog pojedinca i u slučaju kada tih procesa nema.

  Nešto više o predavaču
  Tomislav je radio je na podizanju inovacijske kulture, kreiranju inovacijskog programa i procesa, te posebne serije inovacijskih natječaja za softverske inženjere. Ima više od 10 godina iskustva u upravljanju inovacijama i tehnologijama. Njegova knjiga “Developing innovation – Innovation Management in IT Companies” izlazi u svibnju, a autor je i na portalima “The Future Shapers” i “Innovation Excellence” gdje je prošle godine proglašen jednim od 40 top bloggera svijeta za ovu temu.
  Više o ovoj temi na njegovoj stranici 7innovation.net.

  Prijave za ovo predavanje su obvezne i potražite ih na dnu objave. Vidimo se! 🙂

  Dev Talks: Git Happens – Release Management best practices

  U četvrtak, 19.12.2019. u 18h u Caffe Bar Pepermint održalo se CodeCAMP predavanje na temu Git Happens – Release Management.

  Release management je koordinacija svih aktivnosti potrebnih za uspješnu isporuku softvera kupcima/klijentima. Kako bi se čitav proces automatizirao potrebno je koristiti Version Control.

  Version Control omogućava:
  – stvaranje/pokretanje/testiranje bilo koje ranije verzije softvera
  – paralelni razvoj
  – kontinuirano praćenje promjena u programskom kodu (tko ih je i kada napravio)
  – jednostavnije prepoznavanje i ispravljanje grešaka

  Dev Talks: Git Happens – Release Management best practices
  Izvor: Tomislav Bilić, Inchoo

  Version Control sustavi: Git, Visual Studio Team System TFVC, CVS, Subversion SVN, IBM Rational Clearcase, Mercurial, Fossil,…

  Git provjerava koje datoteke su promijenjene uspoređujući glavni Git repozitorij s lokalnom kopijom tj. radnim direktorijom koji se nalazi na računalu developera. Služi kao “sigurnosna mreža” tijekom razvoja jer se u svakom trenutku moguće vratiti na posljednju verziju koja je funkcionalna.

  Nema ozbiljnog developmenta bez korištenja Gita

  ZIP-anje projekata i ručno kopiranje nisu ništa drugo nego guranje glave u pijesak. U svakom ozbiljnom developmentu potrebno je koristiti Git.

  push i pull nisu Git, ali su dobar početak. Ne moraju svi developeri i sve tvrtke odmah krenuti kao grlom u jagode kako bi u roku odmah iskoristiti sve što Git nudi i više je nego dobro uopće krenuti s njegovom upotrebom.

  Osobno, to mi je jedan od boljih načina za upoznavanje novih developera s praksom korištenja Gita jer nakon što probaju push-pull ne prođe dugo dok sami ne uvide koje su sve prednosti toga i onda već sami krenu istraživati i predlagati rješenja kako bi optimizirali svoje radno okruženje. To sve pod uvjetom da zaista žele napredovati kao developeri.

  Bernardin je spomenuo svoje iskustvo prilikom zapošljavanja gdje se developer prijavio za senior poziciju, a bez znanja korištenja Gita. To definitivno nije smjer kojim bi developer trebao ići ako želi biti ili ostati, senior, developer.

  Dev Talks: Git Happens
  Izvor: Osijek Software City Facebook page

  Vlatko radi na agencijski način s više projekata paralelno dok Bernardin razvija vlastita rješenja. Prema tome i Git koriste na različite načine. Zaključak bi bio da svaka tvrtka treba pronaći svoj način korištenja jer nisu sve tvrtke i developeri jednaki, a bome niti projekti.

  Dev Talks: Git Happens
  Izvor: Osijek Software City Facebook page

  Službena najava predavanja:

  U četvrtak, 19.12.2019. u 18h u Caffe Bar Pepermint će se održati CodeCAMP predavanje na temu Git Happens – Release Management best practices. Predavači su šarmantni dvojac Bernard Katić i Vlatko Vlahek.

  O čemu će Bernard i Vlatko pričati na predavanju?
  Za razvoj svakog ozbiljnijeg sustava nužno je imati dobro razrađene prakse code branchinga/release managementa. Na ovome predavanju, predavači će govoriti o načinima kako iskoristiti Git za release management koji neće dovesti do noćnih mora, uz gomile konflikata, bugova koji iskrsnu, prepisanog koda i drugih stresnih situacija svaki puta kada treba napraviti “merge” različitih “brancheva” koda prije releasea. Usporedit će različite pristupe (Release Flow, GitHub Flow,…) i njihove prednosti, mane te podijeliti iskustva iz prakse.

  Nešto više o predavačima
  Bernardin se nakon uzbudljivih i zabavnih profesionalnih početaka na razvoju računalnih igara u assembleru, diplome na područuju operacijskih sustava realnog vremena te izazovnog razvoja ekspertnih sustava, zadnjih godina posvetio puno manje zabavnom, ali i dalje vrlo izazovnom dizajnu i razvoju sustava za financijsku industriju te njihovoj integraciji u enterprise okruženjima. U predahu od svakodnevnog posla vodi Ms Community. Razvoj igara ga je naučio da je svaki byte i svaki takt procesora bitan, pa mu je najveće zadovoljstvo optimizirati sustave te iskoristiti sve raspoložive resurse i postići da sustavi rade brže, bolje i kvalitetnije. Kao svaki pravi Slavonac, zaljubljenik je u skijanje, a u slobodno vrijeme nastoji poboljšati time management i provesti što više vremena s obitelji. Bernardin je nagrađen od strane Microsofta nagradom MVP – Most Valuable Professional za Visual C#/.net/Visual Studio and Development Technologies.

  Vlatko je CTO/Co-Founder u tvrtki Prototyp, interface agenciji iz Osijeka. Trenutno radi kao System Architect fokusiran na JavaScript, ReactJS and .NET Core (C#, F#). Ponosni je član udruga Osijek Software City i Ms Community u Osijeku. Obožava pivo i kulen, a njegov opis je kraći od Bernardovog ne zato što ga autor najave ne voli, već zato što je poslao kratku biografiju. 🙂

  Sudjelovati na predavanju mogu svi zainteresirani, potrebno je samo prijaviti se i ispuniti svoje podatke.

  Vidimo se! 🙂

  https://softwarecity.hr/event/git-happens-release-management-best-practices/

  PM Talks: Zašto projekti propadaju?

  Ovo predavanje bilo je dijelom ovogodišnjih KulenDayza, ali nisam ga posjetio pa je ovo bila idealna prilika da to učinim. Već u 16:30h krenuo sam iz Vinkovaca prema Osijeku.

  Okupilo se 30ak posjetitelja, iz IT-a i drugih industrija jer svima je zajednička želja za uspješnim projektima, a prvi korak prema uspješnom projektu je znati zašto projekti propadaju tj. kako izgleda neuspješan projekt.

  Da bi projekt bio uspješan potrebni su:

  • Dobra komunikacija i povratne informacije. Klijent u pravilu komunicira samo sa PM-om, a ne direktno s developerima
  • Proces i metodologija (npr. Scrum). Iako, ako je tim dobar metodologija je manje bitna.
  • Optimizacija poslovnog procesa
  • Vješti ljudi
  • Znanje project managemeneta. Ne raditi micromanagement.
  • Jasan cilj
  Zašto projekti propadaju?
  Izvor: Osijek Software City Facebook

  Razlozi zašto projekti propadaju:

  • Loše definiran opseg projekta (podcijenjen projekt)
  • Komunikacija
  • Ne postoji upravljanje rizicima
  • Neadekvatan tim
  • Neadekvatno planiranje
  • Neadekvatno sponzorstvo (podrška top mgmta)
  • Nisu prepoznate sve zainteresirane strane
  • Nerealna očekivanja od projekta
  • Monitoring & controling

  Bilo je govora i o nekoliko projekata koji su zapali u poteškoće:

  Zašto projekti propadaju?
  Izvor: Osijek Software City Facebook

  Službena najava predavanja:

  U prosincu nastavljamo s CodeCAMP predavanjima i ideja nam je da se predavanja održavaju četvrtkom u Caffe Bar Peppermint. Sezonu nam otvara Stanislav Strešnjak s predavanjem pod nazivom Zašto projekti propadaju? Predavanje će se održati u četvrtak, 12.12.2019. u 18:00h u Caffe Bar Peppermint.

  O čemu će nam Stamba pričati na predavanju?
  Ne završavaju se svi projekti uspješno, neki čak i spektakularno propadaju, neki u fazi planiranja, a drugi u fazi provedbe. Neki gotovo stignu do cilja, samo ako je bilo malo sreće. Možemo li što naučiti iz ovih projekata? Možemo li kontrolirati kaos i treba li nam sreća? Ili se radi o planiranju i iskusnom voditelju projekata? Stanislav će na ova i mnoga druga pitanja odgovoriti na svom predavanju.

  Nešto više o predavaču
  Stanislav Strešnjak, PMP, PSM I je voditelj projekta s više od 20 godina iskustva u IT-u. Zadnjih godina uglavnom u radi na vođenju međunarodnih projekata implementacije IT/telekom rješenja. Radio 15+ godina u Siemensu, a trenutno zaposlen u Enea Software (podružnica švedske firme Enea AB) kao voditelj projekata. Više od 10 godina bio je vanjski suradnik na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informatike u Osijeku iz predmeta Objektno orijentirano programiranje. Član je organizacijskog tima konferencija PMI Dayz i KulenDayz.

  https://softwarecity.hr/event/pm-talks-zasto-projekti-propadaju/