Ionic 2 - prikaz JSON podataka sa API-ja

Ionic 2 – prikaz JSON-a sa API-ja

Iako su neke aplikacije same sebi dostatne ipak je više onih koje ovise o podacima s vanjskih izvora, a to su javni ili privatni API-ji. U ovom blog postu prikazat ćemo primjer dohvaćanja JSON (JavaScript Object Notation) podataka s javnog API-ja RandomUser.Me.

Zašto baš RandomUser? Zato što na jednostavniji način, bez da kreirate i pokrećete svoj API možete napraviti i testirati svoju Ionic 2 aplikaciju što je posebno korisno u procesu učenja.

Kreiranje Ionic 2 projekta

Za početak ćemo kreirati novi Ionic 2 projekt koristeći blank predložak.

$ ionic start Ionic2RandomUser blank –-v2
$ cd Ionic2RandomUser
$ ionic serve

Aplikacija u web pregledniku sada izgleda ovako. Znači, ništa posebno.

Ionic2 Blank RandomUser

Ako želite saznati nešto više o strukturi Ionic 2 aplikacije proučite moj prethodni blog post.

Ionic 2 provides (servisi)

Prije nego krenemo s izradom sučelja aplikacije i logike za prikaz podataka idemo napraviti servis koji će nam dohvaćati potrebne podatke. Koristiti ćemo sljedeći URL https://randomuser.me/api/?results=10. Ako kliknete na link vidjet ćete JSON sa 10 korisnika.

Servis nam služi za dohvaćanje podataka s JSON API-ja koristeći HTTP protokol. I ovdje ćemo koristiti Ionic 2 CLI pa ćemo servis kreirati pomoću naredbe $ ionic g provider RandomUserProvider.

Servisi se automatski kreiraju u mapi providers.

Ionic2Provider

U random-user-provider.ts dodat ćemo sljedeće:

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http } from '@angular/http';
import 'rxjs/add/operator/map';

@Injectable()
export class RandomUserProvider {

 constructor(public _http: Http) {
  console.log('Hello RandomUserProvider Provider');
 }

 loadRandomUsers(){
  return this._http.get('https://randomuser.me/api/?results=10')
   .map(res => res.json());
 }

}

Pozivanje servisa

Servis sada moramo pozvati u komponentu koja će činiti logiku naše aplikacije. Prvo je potrebno pozvati servis import { RandomUserProvider } from ‘../../providers/random-user-provider’; kako bi ga mogli koristiti.

Iako smo sada pozvali servis to i dalje ne znači da ga možemo koristiti. Kako bi to omogućili moramo ga navesti kao dio naše komponente @Component, a to činimo sa providers: [RandomUserProvider] .

Sljedeći korak je kreirati konstruktor _randomUser za RandomUserProvider.

Sada možemo kreirati funkciju getUsers() koja će nam prikazati korisnike.

U konačnici to izgleda ovako:

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';
import { RandomUserProvider } from '../../providers/random-user-provider';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html',
 providers: [RandomUserProvider]
})
export class HomePage {

 constructor(public _navCtrl: NavController,
       public _randomUser: RandomUserProvider ) {
       // this.getUsers();
 }

 getUsers(){
   this._randomUser.loadRandomUsers().subscribe(res => {
   this.user = res.results;
   console.log(this.user);
  });
 }

}

Označene linije dodali smo u našu HomePage komponentu.

P.S. Ako se odkomentira linija 16 podaci će se automatski prikazati bez potrebe za klikom na gumb GET Users.

Sučelje za prikaz

Logiku aplikacije smo napravili i sada se možemo pozabaviti sučeljem za prikaz koji će biti običan popis.

*ngFor direktiva će proći kroz popis korisnika i za svakog kreirati po jedan red u popisu.

<ion-header>
 <ion-navbar>
  <ion-title>
   Top 10 Random Users
  </ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>

<ion-content padding>
 <button ion-button color="light" (click)="getUsers()">GET Users</button>
  <ion-list>
  <ion-item *ngFor="let u of user">
   <ion-avatar item-left>
    <img src="{{u.picture.thumbnail}}">
   </ion-avatar>
   <h2>{{u.name.first}} {{u.name.last}}</h2>
   <p>{{u.email}}</p>
  </ion-item>
 </ion-list> 
</ion-content>

Konačan izgled aplikacije

$ ionic serve daje nam konačan izgled naše aplikacije s uspješno dohvaćenim JSON-om.

Get Random User

Zaključak

U ovom blog postu imali ste priliku vidjeti kako u Ionic 2 aplikaciju dohvatiti JSON podatke s javnog API-ja te ih prikazati u obliku popisa.

Jednako tako, da smo htjeli, mogli smo koristiti i naš NodeJS API kako bi prikazali korisnike iz naše baze podataka. Rezultat bi bio isti.

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *