Ionic 3 i WordPress REST API – prikaz blog postova

U ovom ću blog postu napraviti primjer Ionic 3 aplikacije koja će prikazivati popis blog postova sa ovog bloga koristeći WordPress REST API.

Na početnoj stranici biti će popis blog postova (naziv, vrijeme objave, kategorije, kratak sadržaj i slika) te će se moći pristupiti svakom blog postu pojedinačno.

Kreiranje aplikacije

Za početak kreiram novu Ionic aplikaciju i odmah dodajem Android platformu kako bi kasnije mogao aplikaciju pokrenuti na Android mobilnom uređaju.

API provider

Sada ću kreirati API Provider koji će služiti kao centralno mjesto svih WordPress URL-ova koje ću koristiti unutar Ionic aplikacije.

Na URL-u https://www.tomislavstankovic.com/blog/wp-json/wp/v2/posts dohvaćam popis blog postova. Unutar ovog API-ja također imam dva vrlo bitna podatka, a to su featured_media i categories koji će mi poslužiti za dohvaćanje slike i kategorije svakog blog posta.

Ionic 3 i WordPress REST API - prikaz blog postova

Prikaz blog postova

Aplikacija će na kraju izgledati ovako:

Ionic 3 i WordPress REST API – prikaz blog postova

Kao što se može vidjeti na početnom ekranu nalazi se popis zadnjih 10 blog postova. Svaki blog post ima naslov, sliku, kratak sadržaj i vrijeme proteklo od objave. Nekoliko preduvjeta je bilo potrebno zadovoljiti kako bi se sve to prikazalo na taj način.

Struktura početne stranice izgleda ovako i ovdje je posebno zanimljiva funkcija prikaziJedanBlogPost() pomoću koje prosljeđujem potrebne podatke na stranicu za prikaz pojedinačnog blog posta.

Još jedna zanimljiva stvar u home.html je KategorijaPipe koja služi za dohvaćanje naziva kategorije na osnovu ID-a.

Naravno, potrebno je još o svemu tome obavijestiti app.module.ts

Uz nešto malo CSS-a

Kao što se može vidjeti u home.ts za prikaz vremena u željenom obliku koristio sam Moment.js

Pojašnjenje funkcija:

  • prikazBlogPostova() – dohvaća popis blog postova i kreira niz (array) jedanBlogPost
  • dohvatiUrlSlike() – dohvaća URL slike pojedinačnog blog posta na osnovu parametra idslike: res[i].featured_media iz gornje funkcije
  • ucitajKategorije() – dohvaća kategorije za blog post

Klikom na naslov ili sliku blog posta otvara se jedan blog post. Stranica jednog blog posta kreirana je sljedećom naredbom

Dok je struktura ovakva

Funkcionalnost stranice za prikaz jednog blog posta ne radi ništa osim dohvaćanja proslijeđenih podataka s prethodne stranice s popisom svih blog postova pomoću objekta NavParams.

Zaključak

Struktura projekta prema package.json izgleda ovako

Ionic i Gravatar – prikaz slike profila

Nedavno sam objavio blog post o korištenju Facebooka kao mehanizma za prijavu u Ionic aplikaciju i ondje mi se posebno svidjelo što dobijem određene podatke o korisniku koje mogu koristiti kako bi personalizirao korištenje mobilne aplikacije. Npr. na osnovu dobivenih podatka mogu kreirati profil korisnika unutar mobilne aplikacije, prikazati profilnu sliku i osloviti ga imenom.

Međutim, ako se korisnik odluči registrirati/prijaviti u mobilnu aplikaciju koristeći svoju e-mail adresu tada nemam mehanizam da npr. prikažem njegovu sliku profila. Mogu omogućiti korisniku da tijekom registracije sam odabere i postavi svoju profilnu sliku, ali ako želim maksimalno olakšati i ubrzati korištenja aplikacije najbolje je proces što je moguće više automatizirati.

Tu nastupa Gravatar koji na osnovu e-mail adrese automatski povlači sliku profila korisnika. Korisnik mora biti registriran na https://www.gravatar.com/ te ondje postaviti svoju e-mail adresu i sliku profila koju želi vezati uz nju.

Kreiranje aplikacije

Za početak kreiram novu Ionic aplikaciju

S obzirom da Gravatar prikazuje sliku profila putem posebnog URL-a koji sadržava e-mail adresu u obliku

tj.

moram još instalirati crypto-md5 paket koji će mi omogućiti pretvaranje stringa u MD5 hash.

Nakon instalacije dodajem import md5 from 'crypto-md5'; u komponentu u kojoj tu mogućnost želim koristiti.

U ovom ću slučaju cijelu funkcionalnost ugraditi unutar home.ts

Iznad konstruktora definiram varijablu profilePicture koja će služiti za prikaz zadane slike profila. Nakon toga imam funkciju emailChanged() koja će toj varijabli dodati unesenu e-mail adresu i tako prikazati pripadajuću sliku profila.

Prikaz na ekranu sastoji se od polja za unos e-mail adrese i prikaza slike profila iznad njega.

Sve to na kraju izgleda ovako

Ionic i Gravatar – prikaz slike profila

Zaključak

Iako ovakav način korištenja Gravatara nije vezan isključivo uz Ionic mora se priznati da je pristup vrlo zanimljiv jer je uz vrlo malo truda moguće poboljšati korisničko iskustvo Ionic aplikacije.

Za one koji žele znati više mogu to učiniti na poveznici https://www.joshmorony.com/automatic-profile-pictures-with-gravatar-in-ionic-2/ gdje je Joshua Morony prvi obradio korištenje Gravatara unutar Ionic aplikacije.

nodemon – automatski restart NodeJS aplikacije

Tijekom razvoja NodeJS aplikacija potrebno je prilikom svake promjene restartati aplikaciju kako bi se promjene vidjele. To nije problem napraviti nekoliko puta, ali s vremenom čovjek se zapita postoji li mogućnost da se to automatizira.

Rješenje se nalazi u obliku nodemon skripte koja će pratiti sve promjene unutar projekta u kojemu je pokrenuta i automatski restartati aplikaciju kako bi se učinjene promjene odmah vidjele u npr. web pregledniku.

Novu ću aplikaciju kreirati naredbom

i odmah instalirati ExpressJS.

Sada u mapi projekta mogu vidjeti package.json datoteku sa sljedećim sadržajem

Sada ću kreirati index.js datoteku u kojoj određujem da će se API pokrenuti na portu 1337

API pokrećem naredbom $ node index.js

nodemon - automatski restart NodeJS aplikacije

U web pregledniku sada mogu vidjeti sljedeće

nodemon – automatski restart NodeJS aplikacije

Trenutno u projekt nije instaliran nodemon i zato prilikom svake promjene moram ručno stopirati (CTRL+C) i ponovno pokrenuti (node index.js) API.

nodemon - automatski restart NodeJS aplikacije

nodemon instalacija

nodemon se može instalirati na dva načina. Lokalno unutar projekta i globalno na računalu.

Sljedećom naredbom instaliram nodemon lokalno unutar projekta

U slučaju da želim nodemon instalirati globalno na računalo koristim sljedeću naredbu

Datoteka package.json sada ima jedan novi redak.

Projekt sada pokrećem naredbom

I sada će bilo koja promjena unutar projekta rezultirati automatskim restartom

nodemon – automatski restart NodeJS aplikacije

Zaključak

nodemon je posebno koristan prilikom razvoja NodeJS aplikacija, dok će se u produkciji koristiti npr. PM2, jer tada se događa najviše promjena i može biti jako naporno nakon svake promjene ručno raditi restart projekta. Više o skripti moguće je pronaći na poveznici https://github.com/remy/nodemon