Ionic 2 – Push notifikacije za Android

Push notifikacije postaju sve popularnije i nisu više rezervirane samo za nativne mobilne aplikacije. U ovom ćemo blog postu proći kroz proces postavljanja Ionic 2 aplikacije za primanje push notifikacija.

Što se tiče slanja push notifikacija to smo obradili u blog postu pod nazivom Node.js API za slanje Push notifikacija. To je samo jedan od načina kako slati push notifikacije i ako vam djeluje komplicirano ili vam se jednostavno ne sviđa uvijek možete koristiti nešto od sljedećeg: Ionic Cloud, Pushwoosh, OneSignal,…

Instalacija Push plugina

Nakon što smo postavili Ionic 2 projekt možemo dodati Push plugin pomoću naredbe:

SENDER_ID ćete pronaći u Google Firebase sučelju na adresi https://console.firebase.google.com/.

Google Firebase SenderID

API servis

Prije nego postavimo push plugin napravit ćemo servis api-service.ts. Više o Ionic 2 servisima možete saznati u blog postu Ionic 2 – prikaz JSON-a sa API-ja.

Možete primijetiti da koristimo https://localhost:3001/api/device-token za slanje tokena u MySQL bazu. To je URL koji smo napravili u jednom od prethodnih blog postova.

Postavljanje push plugina

Nakon što smo instalirali Push plugin trebamo ga uključiti u projekt.

Sve dalje navedeno dodajemo u app.component.ts.

Za početak pozivamo Push plugin i ApiService.

Dodajemo provider za MyApp komponentu

Unutar konstruktora definiramo ranije kreiran ApiService

Sljedeći dio služi za upravljanje push notifikacijama. O ovom dijelu koda odvija se inicijalizacija plugina.

Sve zajedno to izgleda ovako:

P.S. Ako ne želite koristiti svoj NodeJS/Express.js server ne morate praviti import { ApiService } from '../providers/api-service;' i možete izbaciti dio vezan uz provjeru tokena.

Slanje push notifikacija iz Firebase sučelja

Push notifikacije također možete slati direktno iz Google Firebase sučelja bez potrebe za izradom i pokretanjem NodeJS servera i uvozom import { ApiService } from '../providers/api-service;' u Ionic 2 aplikaciju.

Google Firebase Push

Pokretanje aplikacije

Kada se aplikacija prvi put pokrene token ne postoji u lokalnoj memoriji te se u tom trenutku sprema u lokalnu memoriju uređaja i istovremeno šalje u bazu podataka.

Ako bi maknuli provjeru tokena to bi značilo da bi se token putem API-ja poslao u MySQL bazu svaki put kada se pokrene aplikacija. To naravno ne želimo pa zato vršimo provjeru.

Ionic2 Android Push Send Token

Kada se aplikacija pokrene svaki sljedeći put provjera će vidjeti da token već postoji i neće ga ponovno slati u MySQL bazu.

Ionic2 Android Push Token

Ionic2 Android Push Received

Zaključak

U ovom smo blog postu obradili postupak postavljanja Ionic 2 aplikacije za primanje push notifikacija na Android mobilni uređaj. Kao što se može vidjeti postupak nije kompliciran, a sve dalje ovisi o specifičnim potrebama svake aplikacije. Različiti scenariji kada i kome slati push notifikacije trebaju se razraditi za svaku aplikaciju posebno.

Što se primanja push notifikacija na iOS uređaje tiče o tome možda nekom drugom prilikom jer postupak je kompliciraniji.

Node.js API za slanje Push notifikacija

U ovom ćemo blog postu napraviti Node.js API za slanje Push notifikacija. Ovaj API je samo jedan dio svega onoga što je potrebno zadovoljiti kako bi se push notifikacije mogle uspješno slati/primati i biti će zapravo nadogradnja prethodnog Node.js API-ja za upload datoteka.

Proces slanja push notifikacija:

U nekom od sljedećih blog postova napravit ćemo primjer Ionic aplikacije koja će koristiti ovaj API tj. koja će zapravo primati push notifikacije.

Google Firebase

Google Firebase ćemo koristiti kao servis koji će stajati između mobilne aplikacije i Node.js API-ja. Na adresi https://console.firebase.google.com/ potrebno je napraviti novi projekt s nazivom mobilne aplikacije koja će API koristiti.

Google Firebase Ionic

Server key će nam trebati u server.js kako bi naš API znao s kojim servisom će komunicirati.

Google Firebase Server Key

Osim toga potrebno je još dodati podršku za konkretne platforme na kojima će se temeljiti mobilna aplikacija jer svaka platforma ima svoje specifičnosti. S obzirom da je Ionic framework za izradu hibridnih mobilnih aplikacija mi ćemo odmah kreirati podršku za iOS i Android platforme.

Priprema za Android platformu

Google Firebase Android

Priprema za iOS platformu

Google Firebase iOS

Što se Google Firebasea tiče to je za sada to. Njemu ćemo se vratiti kada budemo radili mobilnu aplikaciju jer će nam trebati još neki podaci.

Testni push.js

Sada ćemo napraviti testni push.js s kojim ćemo isprobati radi li uopće naš API i hoće li push notifikacija stići na mobilni uređaj.

Prvo moramo instalirati https://www.npmjs.com/package/node-gcm pomoću naredbe $ npm install node-gcm --save.

gcmApiKey je zapravo server key koji imamo unutar Google Firebase sučelja, ali ovdje nam treba i jedinstveni token uređaja, a njega dobijemo unutar mobilne aplikacije. Kako dobiti taj token neću prikazati u ovom blog postu nego u nekom od sljedećih. Uglavnom, na slici se vidi token uređaja.

Google Developer Tools - Inspect Devices

Njega dobijemo na način da buildamo aplikaciju na mobilni uređaj i unutar chrome://inspect/#devices otvorimo konzolu iz koje kopiramo token koji onda zalijepimo u push.js

Sada imamo sve potrebno unutar push.js kako bi testirali API.

Ako sada pokrenemo $ node push.js i odemo na putanju http://localhost:3001/push

Ionic Push Send

možemo vidjeti da je push notifikacija uspješno stigla na mobilni uređaj

Android Ionic Push

Gledajući prema ovom primjeru ispada da nam svaki korisnik mobilne aplikacije treba poslati svoj jedinstveni token uređaja kako bi ga mi ručno upisali u push.js i kako bi mogli tom korisniku poslati push notifikaciju. Naravno da to nema smisla i da je ovo služilo samo za test. U produkcijskoj verziji API-ja potrebno je automatizirati čitav proces i napraviti automatsku registraciju jedinstvenog tokena, slanje tokena u bazu podataka pa će API slati push notifikacije prema svim uređajima čije tokene ima spremljene u bazu.

Nadogradnja MySQL baze

Napravit ćemo novu tablicu naziva device unutar MySQL baze u koju ćemo spremati sve tokene, a koji će u bazu biti poslani čim se mobilna aplikacija pokrene.

device table mysql

server.js nadogradnja

Sada ćemo nadograditi prethodno napravljen API za upload datoteka koji će odmah prilikom dodavanja novog korisnika poslati push notifikaciju o dodanom korisniku.

Pomoću naredbe $ npm install node-gcm ćemo instalirati https://www.npmjs.com/package/node-gcm i na vrh datoteke dodati:

Sada kada imamo spremnu novu tablicu u bazi možemo napraviti API koji će iz mobilne aplikacije primati jedinstvene tokene.

Sada možemo nadograditi i drugi dio API-ja koji služi za dodavanje korisnika.

U ovom slučaju tijelo poruke message sastojat će se od korisnik.k_ime i korisnik.k_prezime.

Iz sljedeće se animacije vidi da smo dodali novog korisnika Tomislav Stanković.

Korisnik API Push

Istovremeno s dodavanjem korisnika korisnicima mobilne aplikacije stigla je sljedeća push notifikacija.

Android Ionic korisnik Push

Zaključak

I to je to! Napravili smo funkcionalan API za slanje push notifikacija. Još ostaje za napraviti iOS i Android mobilnu aplikaciju koja će automatski slati token uređaja u MySQL bazu i koja će primati push notifikacije, ali o tome će više riječi biti u nekom od sljedećih blog postova jer bi ovaj bio previše dug ako bi se htjelo sve detaljno obraditi.

Posjetite GitHub i preuzmite projekt.