Ionic 2 & 3 - SQLite servis

Ionic 2 & 3 – SQLite servis

Ovaj blog post je nastavak prethodnog pod naslovom Ionic 2SQLite za trajno spremanje podataka. Iako sam ondje već obradio temu spremanja podataka u lokalnu bazu podataka i prikaz tih podataka kada aplikacija nije povezana s mrežom važno je znati da postoji i bolji način kako to napraviti.

Kreiranjem SQLite servisa svu logiku vezanu uz kreiranje i korištenje lokalne baze podataka imamo na jednom mjestu.

Instalacija SQLite plugina

Plugin instalirate naredbama

$ ionic plugin add cordova-sqlite-storage
$ npm install --save @ionic-native/sqlite

Više o SQLite pluginu na adresi https://github.com/litehelpers/Cordova-sqlite-storage

Kreiranje SQLite servisa

Servis kreirate naredbom

$ ionic g provider MyData

Cilj ovog DatabaseService servisa je da na jednom mjestu kreiramo sve potrebne tablice te da ih uz što manje ponavljanja koda koristimo u ostatku aplikacije.

Unutar konstuktora kreiramo tablice mojaTablica i mojaDrugaTablica.

Funkcionalnosti poput spremanja u lokalnu bazu, čitanja iz nje i brisanja spremamo u posebne funkcije, kao što su npr saveTablicaToSqlite(), getTablicaMyOfflineData() i deleteTablicaMyOfflineData(), koje onda možemo pozivati u ostatku aplikacije.

import { Injectable } from '@angular/core';
import { Http } from '@angular/http';
import 'rxjs/add/operator/map';
import { Platform } from 'ionic-angular';
import { SQLite, SQLiteObject } from '@ionic-native/sqlite';

@Injectable()
export class DatabaseService {

 db:any;
 private isOpen: boolean;

 //Konstruktor početak
 constructor(public _http: Http, public _platform: Platform, private sqlite: SQLite) {
  console.log('Hello Database Provider');

  this._platform.ready().then(() => {

   if(!this.isOpen) {
      this.sqlite = new SQLite();
      this.sqlite.create({name: "baza.db", location: "default"}).then((db: SQLiteObject) => {
         //Prva tablica
         db.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS mojaTablica (mojaTablicaId INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, name TEXT, user_name TEXT, location TEXT)', {})
         .then(() => console.log('Executed SQL - PrvaTablica'))
         .catch(e => console.log(e));
         //Druga tablica
         db.executeSql('CREATE TABLE IF NOT EXISTS mojaDrugaTablica (mojaDrugaTablicaId INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT, firstname TEXT, lastname TEXT)', {})
         .then(() => console.log('Executed SQL - DrugaTablica'))
         .catch(e => console.log(e));
       })
       .catch(e => console.log(e));
   } 
   

   });
 }
 //Konstruktor kraj
  //////////Tablica\\\\\\\\\\
  //SPREMI
  public saveTablicaToSqlite(DataArray){
	 this.sqlite.create({
   name: 'baza.db',
   location: 'default'
   })
   .then((db: SQLiteObject) => {
      db.executeSql("INSERT INTO mojaTablica (name, user_name, location) VALUES (?,?,?)", [DataArray.name, DataArray.user_name, DataArray.location]).then((data) => {
      console.log("INSERTED: " + JSON.stringify(data));
      }, (error) => {
      console.log("ERROR kod inserta: " + JSON.stringify(error.err));
    });
	 })
   .catch(e => console.log(e));
  }
  //DOHVATI
  public getTablicaMyOfflineData() {
    return new Promise((resolve, reject) => {
     this.sqlite.create({
     name: 'baza.db',
     location: 'default'
     })
     .then((db: SQLiteObject) => {
      db.executeSql("SELECT * FROM mojaTablica", []).then((data) => {
        let DataArray = [];
        if(data.rows.length > 0) {
          for(let i = 0; i < data.rows.length; i++) {
            DataArray.push({
              name: data.rows.item(i).name,
              user_name: data.rows.item(i).user_name,
              location: data.rows.item(i).location
            });
          }
        }
        resolve(DataArray);
      }, (error) => {
        reject(error);
      });
     })
     .catch(e => console.log(e));
    });
  }
  //OBRIŠI
  public deleteTablicaMyOfflineData(){
	 this.sqlite.create({
   name: 'baza.db',
   location: 'default'
   })
   .then((db: SQLiteObject) => {
      db.executeSql("DELETE FROM mojaTablica",[]).then((data) => {
      console.log("DELETED: " + JSON.stringify(data));
      }, (error) => {
      console.log("ERROR kod brisanja: " + JSON.stringify(error.err));
    });
	 })
   .catch(e => console.log(e));
  }
  //////////DrugaTablica\\\\\\\\\\
  //SPREMI
  public saveToSqlite(DataArrayTwo){
	 this.sqlite.create({
   name: 'baza.db',
   location: 'default'
   })
   .then((db: SQLiteObject) => {
      db.executeSql("INSERT INTO mojaDrugaTablica (firstname, lastname) VALUES (?,?)", [DataArrayTwo.firstname, DataArrayTwo.lastname]).then((data) => {
      console.log("INSERTED: " + JSON.stringify(data));
      }, (error) => {
      console.log("ERROR kod inserta: " + JSON.stringify(error.err));
    });
	 })
   .catch(e => console.log(e));
  }
  //DOHVATI
  public getMyOfflineData() {
    return new Promise((resolve, reject) => {
     this.sqlite.create({
     name: 'baza.db',
     location: 'default'
     })
     .then((db: SQLiteObject) => {
      db.executeSql("SELECT * FROM mojaDrugaTablica", []).then((data) => {
        let LocalArrayTwo = [];
        if(data.rows.length > 0) {
          for(let i = 0; i < data.rows.length; i++) {
            LocalArrayTwo.push({
              firstname: data.rows.item(i).firstname,
              lastname: data.rows.item(i).lastname
            });
          }
        }
        resolve(LocalArrayTwo);
      }, (error) => {
        reject(error);
      });
     })
     .catch(e => console.log(e));
    });
  }
  //OBRIŠI
  public deleteMyOfflineData(){
	 this.sqlite.create({
   name: 'baza.db',
   location: 'default'
   })
   .then((db: SQLiteObject) => {
      db.executeSql("DELETE FROM mojaDrugaTablica",[]).then((data) => {
      console.log("DELETED: " + JSON.stringify(data));
      }, (error) => {
      console.log("ERROR kod brisanja: " + JSON.stringify(error.err));
    });
	 })
   .catch(e => console.log(e));
  }

 }

Kako bi ovaj servis mogli koristiti trebamo ga navesti u app.module.ts

import { DatabaseService } from '../providers/my-data';
import { SQLite } from '@ionic-native/sqlite';
...
 providers: [StatusBar, 
       SplashScreen,
       DatabaseService, 
       SQLite, 
       {provide: ErrorHandler, useClass: IonicErrorHandler}]

Korištenje SQLite baze u ostatku aplikacije

Ranije kreiran SQLite servis sada možemo koristiti u ostatku aplikacije za spremanje podataka koje onda možemo prikazivati korisnicima kada aplikacije nije povezana s mrežom.

Recimo da u ovom primjeru na početnoj stranici želimo povući žive podatke s API-ja dok je aplikacije povezana s mrežom i odmah ih spremiti u SQLite bazu kako bi ih mogli koristiti kada se povezanost s mrežom izgubi.

Kada se otvori home.ts i pokrene funkcija storeMyOfflineData() pozvat će se funkcija getMyLiveDataFromApi() koja dovlači vanjske podatke u mobilnu aplikaciju. Te podatke u tom trenutku odmah možemo prikazati korisnicima. Istovremeno, pozivamo _database.saveTablicaToSqlite servis kojemu prosljeđujemo niz podataka this.DataArray[i] koje smo dobili iz API-ja.

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, IonicPage } from 'ionic-angular';
import { ApiProvider } from '../../providers/api-providers';
import { DatabaseService } from "../../providers/database-service";

@IonicPage()
@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html',
 providers: [ApiProvider]
})
export class HomePage {

 public DataArray: Array<Object>;

 //Podaci potrebni API-ju da bi vratio podatke
 parameters = { user_id: localStorage.getItem('user_id'), access_token: localStorage.getItem('access_token') };

 constructor(public _navCtrl: NavController, 
       public _api: ApiProvider,
       public _database: DatabaseService) {
 }
 
  //Spremi žive podatke u lokalnu SQLite bazu
  storeMyOfflineData(){
     this._api.getMyLiveDataFromApi(this.parameters).subscribe(res => {
     this.DataArray = res;
     if(res.length > 0) {
        for(var i = 0; i < res.length; i++) {
         this._database.saveTablicaToSqlite(this.DataArray[i]);
        }
     }
      }); 
  }
	
	//Prikaži lokalne podatke
	 getMyOfflineData(){
    this._database.getTablicaMyOfflineData().then((result) => {
      this.DataArray = <Array<Object>> result;
    }, (error) => {
      console.log("ERROR: ", error);
    });
  } 
	
	 //Isprazni lokalnu bazu
   deleteMyOfflineData() {
    this._database.deleteTablicaMyOfflineData();
  } 

}

Testiranje na mobilnom uređaju

Uspješnost kreiranja SQLite baze kao i korištenje najbolje ćete testirati na fizičkom uređaju. Spojite uređaj na PC, pokrenite naredbu

$ ionic run android

i otvorite chrome://inspect/#devices u Chrome web pregledniku. Ondje ćete vidjeti svoj mobilni uređaj na kojemu je pokrenuta aplikacija. Ispod imena aplikacije kliknite na inspect.

Sada u konzoli možete vidjeti da su SQLite tablice uspješno kreiranje.

Ionic 2 & 3 – SQLite servis - kreiranje tablice

Dalje, kada se otvori početna stranica može se vidjeti da se otvara baza i da se spremaju podaci. Sljedeći put kada opet otvorimo početnu stranicu, brišu se iz lokalne baze do tada spremljni podaci i dodaju se svježi podaci.

SQLite servis - brisanje i spremanje

Zaključak

Usporedite prethodni blog post i ovaj pa zaključite koji je način korištenja SQLite baze bolji. Moje mišljenje je da je bolji način korištenje servisa jer tako ne moramo ponavljati jedan te isti kod u ostatku aplikacije nego samo pozivamo funkcije za spremanje, čitanje i brisanje lokalnih podataka.

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

11 misli o “Ionic 2 & 3 – SQLite servis”

 1. Možeš li objasniti ukratko ovaj dio koda;
  parameters = { user_id: localStorage.getItem(‘user_id’), access_token: localStorage.getItem(‘access_token’) };
  To su podaci potrebni za sinkronizaciju, a pohranjeni lokalno?
  Volila bi post o login-u korisnika (s SQLite-om). Ty!


  14/07/2017 u 13:51

  I blog post o sinkronizaciji SQLite podataka s online bazom podataka.

  1. Da, u ovom primjeru, to su podaci potrebni kako bi API vratio rezultat inače bi vratio error, a dobio sam ih u trenutku kada se korisnik prijavi u aplikaciju i spremio u localStorage.

   Naravno, ne mora svaki API imati takve parametre (npr. RandomUser API iz primjera na https://www.tomislavstankovic.com/blog/ionic2-prikaz-json-podatak-api/) i kad bolje razmislim možda je najbolje da maknem parameters objekt iz ovog primjera da bezveze ne zbunjuje ljude.

   Što se logina/prijave tiče možeš pogledati https://www.tomislavstankovic.com/blog/ionic-firebase-registracija-prijava/. Mogu eventualno napraviti primjer NodeJS API-ja za prijavu koji se onda može koristiti za Ionic aplikaciju jer logika unutar aplikacije ostaje ista – dva polja za prijavu (korisničko ime i lozinka).

 2. Hvala puno, na tvom blogu našla sam većinom sve što mi je potrebno za napraviti aplikaciju.

 3. import { ApiProvider } from ‘../../providers/api-providers’;

  where you calling the ApiProvider in this program?
  pls reply as soon as possible.

 4. Really fantastic tutor.
  I don’t know if the author is still active. Coz i want to ask something about this tutor (related to online/offline and sync database).
  If the author is still active. Plz let me know.
  Regards.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *