Ionic 3 i WordPress REST API – prikaz blog postova

U ovom ću blog postu napraviti primjer Ionic 3 aplikacije koja će prikazivati popis blog postova sa ovog bloga koristeći WordPress REST API.

Na početnoj stranici biti će popis blog postova (naziv, vrijeme objave, kategorije, kratak sadržaj i slika) te će se moći pristupiti svakom blog postu pojedinačno.

Kreiranje aplikacije

Za početak kreiram novu Ionic aplikaciju i odmah dodajem Android platformu kako bi kasnije mogao aplikaciju pokrenuti na Android mobilnom uređaju.

API provider

Sada ću kreirati API Provider koji će služiti kao centralno mjesto svih WordPress URL-ova koje ću koristiti unutar Ionic aplikacije.

Na URL-u https://www.tomislavstankovic.com/blog/wp-json/wp/v2/posts dohvaćam popis blog postova. Unutar ovog API-ja također imam dva vrlo bitna podatka, a to su featured_media i categories koji će mi poslužiti za dohvaćanje slike i kategorije svakog blog posta.

Ionic 3 i WordPress REST API - prikaz blog postova

Prikaz blog postova

Aplikacija će na kraju izgledati ovako:

Ionic 3 i WordPress REST API – prikaz blog postova

Kao što se može vidjeti na početnom ekranu nalazi se popis zadnjih 10 blog postova. Svaki blog post ima naslov, sliku, kratak sadržaj i vrijeme proteklo od objave. Nekoliko preduvjeta je bilo potrebno zadovoljiti kako bi se sve to prikazalo na taj način.

Struktura početne stranice izgleda ovako i ovdje je posebno zanimljiva funkcija prikaziJedanBlogPost() pomoću koje prosljeđujem potrebne podatke na stranicu za prikaz pojedinačnog blog posta.

Još jedna zanimljiva stvar u home.html je KategorijaPipe koja služi za dohvaćanje naziva kategorije na osnovu ID-a.

Naravno, potrebno je još o svemu tome obavijestiti app.module.ts

Uz nešto malo CSS-a

Kao što se može vidjeti u home.ts za prikaz vremena u željenom obliku koristio sam Moment.js

Pojašnjenje funkcija:

  • prikazBlogPostova() – dohvaća popis blog postova i kreira niz (array) jedanBlogPost
  • dohvatiUrlSlike() – dohvaća URL slike pojedinačnog blog posta na osnovu parametra idslike: res[i].featured_media iz gornje funkcije
  • ucitajKategorije() – dohvaća kategorije za blog post

Klikom na naslov ili sliku blog posta otvara se jedan blog post. Stranica jednog blog posta kreirana je sljedećom naredbom

Dok je struktura ovakva

Funkcionalnost stranice za prikaz jednog blog posta ne radi ništa osim dohvaćanja proslijeđenih podataka s prethodne stranice s popisom svih blog postova pomoću objekta NavParams.

Zaključak

Struktura projekta prema package.json izgleda ovako

Ionic 3 – prikaz informacija o SIM kartici

U ovom ću blog postu pokazati kako dobiti informacije o SIM kartici mobilnog uređaja unutar Ionic aplikacije.

Za početak kreiram novu Ionic aplikaciju i odmah dodajem Android platformu kako bi kasnije mogao aplikaciju pokrenuti na Android mobilnom uređaju.

Sada ću instalirati Ionic Native Sim plugin:

Nakon toga, kako je i navedeno u službenoj dokumentaciji, dodajem plugin unutar app.module.ts

Funkcionalnost će se nalaziti unutar home.ts, a sastojat će se od jedne funkcije koja će dohvatiti informacije o SIM kartici.

Kada se aplikacija pokrene na mobilnom uređaju tražit će određene dozvole

Ionic 3 – prikaz informacija o SIM kartici

Nakon toga, moguće je dobiti sljedeće informacije o SIM kartici:

Ionic 3 – prikaz informacija o SIM kartici

Ionic – RxJS Observable Timer

U ovom ću blog postu pokazati kako koristeći RxJS Observable upravljati pozivanjem API-ja u određenim vremenskim intervalima.

Primjer se temelji na blog postu pod nazivom ‘Ionic 3 – Autocomplete polje za unos‘ kojeg sam objavio prije pola godine.

Prvo kreiram novu Ionic aplikaciju

Nakon toga mogu kreirati servis pod nazivom ApiProvider

koji na početku izgleda ovako

Gore se može vidjeti običan servis koji služi za pozivanje API-ja s popisom država. API će se pozvati isključivo nakon određene akcije korisnika. To može biti npr. na klik, prilikom otvaranja neke stranice unutar aplikacije ili na neki treći način.

Međutim, što napraviti ako želim u određenom vremenskom intervalu ponovno pozvati API kako bi se podaci osvježili bez da to korisnik mora učiniti?

U tom slučaju unutar servisa mogu definirati Observable.timer(x,x) koji prima dva parametra. Prvi parameter označava broj milisekundi nakon kojih će se API pozvati, a drugi označava svakih koliko milisekundi će se API ponovno pozvati.

U ovom slučaju API će prvi put dovući podatke bez odgode, a kasnije će to činiti svakih 6 sekundi. Posebno zanimljiva je i činjenica da će se API nastaviti pozivati čak i u slučaju kada aplikacije nije pokrenuta.

Ionic - RxJS Observable Timer

Za one koji žele znati više:

FlatMap
Using Observables at an interval