Ionic 3 – select, search i autocomplete komponenta

Iako sam već objavio blog post na temu Ionic 3 autocomplete funkcionalnosti mislim da će vam se primjer iz ovog blog posta još više svidjeti. Cijela se funkcionalnost temelji na proširivanju mogućnosti već postojeće Ionic Select komponente.

Postavljanje aplikacije

Za početak je potrebno kreirati novi Ionic projekt

Izrada select komponente

Komponentu možete kreirati sljedećom naredbom:

Struktura datoteka sada izgleda ovako:

Sadržaj datoteka možete vidjeti u nastavku.

select-search-module.ts

Ovdje definiramo modul koji će Ionic aplikaciji reći od čega se sastoji naša Ionic komponenta te kako ju aplikacija prilikom pokretanja treba interpretirati.

select-search-page.html

select-search-page.scss

select-search-page.ts

select-search.html

select-search.scss

select-search.ts

Što se komponente tiče gore navedene datoteke su sve što vam treba. Za nešto više posjetite https://github.com/eakoriakin

Kreiranje klase

Nakon što smo kreirali komponentu možemo kreirati i klasu koja će se nalaziti u posebnoj datoteci. Takva vrsta odvajanja olakšava kasnije održavanje aplikacija.

country.ts

types.ts

Struktura datoteka sada izgleda ovako

Korištenje funkcionalnosti

Imamo komponentu, imamo klasu i sada napokon možemo nešto od svega toga konkretno i napraviti. Ako vam sve napravljeno do sada nije bilo poznato možete odahnuti jer se sada fokusiramo na home.ts i home.html datoteke jer ondje ćemo koristiti ranije kreiranu komponentu.

home.ts

home.html

Na kraju to izgleda ovako

Ionic 3 - select, search i autocomplete komponenta

Prikaz podataka direktno s API-ja

Ovdje ću koristiti https://restcountries.eu/rest/v2/all API. Ovaj sam API koristio u jednom od prethodnih blog postova.

Prvo je potrebno kreirati ApiProvider naredbom:

Sadržaj izgleda ovako:

I sada se opet vraćamo datotekama home.html i home.ts koje ću za potrebe ovog primjera pojednostaviti.

Funkcionalnost se sastoji od tri glavna dijela. Prvi dohvaća sve podatke s API-ja, drugi puni novi niz samo sa podacima koje želimo koristiti u aplikaciji i treći se tiče odabira vrijednosti u komponenti na klijentskoj strani.

Funkcija this.getCountries(); dohvaća popis svih država s API-ja. Unutar te funkcije vrtimo petlju kojom odabiremo koje parametre trebamo od API-ja jer ne trebaju nam svi parametri. Znači uzimao samo id, population i name.

Tako napunjen niz (array) proslijedimo ranije kreiranoj komponenti this.countries = this.passingFunction(myCountries);.

I na kraju kada odaberemo željene vrijednosti opet vrtimo petlju izdvajajući samo id.

Na kraju to izgleda ovako:

Ionic 3 – select, search i autocomplete komponenta

Zaključak

I to je sve. Ova se tema može obraditi na više načina, ali vjerujem da je i ovo dovoljno da dobijete uvid u jedan od načina kako riješiti pitanje Ionic autocomplete funkcionalnosti.

Ionic 3 – Autocomplete polje za unos

Iako Ionic raspolaže s dosta različitih i korisnih komponenti još uvijek među njima nećete pronaći autocomplete komponentu i prisiljeni ste koristiti neko vanjsko rješenje. U velikom broju slučajeva to je nekakav Angular NPM modul, kao što će biti slučaj i u ovom blog postu.

Što je autocomplete (samodovršavanje)?

To je funkcionalnost koja olakšava pregled, odabir i unos vrijednosti prilikom ispunjavanja nekakve forme. Recimo da imate formu u kojoj jedno od polja prikazuje popis djelatnika, a vi morate odabrati nekoliko njih. To se vrlo jednostavno može riješiti običnim padajućim izbornikom, Ionic za to koristi Select komponentu, i to je dobar izbor kada imate nekoliko djelatnika na tom popisu. Međutim, kada se nađete u situaciji da popis sadržava više stotina stavki odjednom padajući izbornik više nije toliko dobra opcija. Tu uskače autocomplete koji olakšava pronalazak i unos željene vrijednosti.

Google Autocomplete
Autocomplete s kojim ste se sigurno susreli

Postavljanje aplikacije

Prvo ćemo kreirati novi Ionic projekt i pokrenuti ga

Sada ćemo instalirati angular2-tag-input NPM modul koji je osnova naše Ionic 3 autocomplete aplikacije.

Nakon toga potrebno je dodati referencu na RlTagInputModule , a to se radi unutar app.module.ts

I to je to. Spremni smo za korištenje autocomplete funkcionalnosti.

Autocomplete implementacija

Postoje dva načina na koja možemo koristiti autocomplete. Prvi je da ponudimo niz (array) sa zadanim vrijednostima, a drugi je da omogućimo unos bilo koje vrijednosti. U ovom primjeru ponudit ćemo zadani niz.

Logika funkcionalnosti nalazit će se unutar home.ts datoteke. Ovdje imamo dva niza, autocompleteTags koji će se puniti vrijednostima koje odaberemo i autocompleteItems koji sadržava vrijednosti koje će biti ponuđene unutar autocomplete polja.

Kako to izgleda možemo vidjeti u home.html

I uz malo CSS-a

U konačnici to izgleda ovako

Ionic Autocomplete Demo 1

Dinamičke vrijednosti autocomplete niza?

U gornjem primjeru koristili smo niz od nekoliko ručno dodanih vrijednosti, ali to ne znači da ne možemo koristiti i dinamički niz koji dobijemo od API-ja.

U tom je slučaju potrebno kreirati ApiProvider naredbom

Koristit ćemo popis država s REST Countries API-ja https://restcountries.eu/

Kada pozovemo API dobit ćemo console.log(res); koji nam daje niz (array) objekata. Međutim to je previše informacija, a nama trebaju samo imena država kako bi prema njima mogli raditi autocomplete.

Ionic Autocomplete - REST Countries API response

Zato ćemo napraviti petlju koja će nam izdvojiti samo nazive država i s njima napuniti naš autocompleteItems niz (array).

Ionic Autocomplete - REST Countries API response - names

home.ts će u tom slučaju izgledati nešto malo drugačije

A konačan rezultat možete vidjeti u nastavku

Ionic Autocomplete demo 2