Nodemailer & NodeJS - API za slanje emaila

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Cilj ovog blog posta je pokazati kako napraviti API za slanje emaila. To ću postići koristeći NodeJS, ExpressJS, Nodemailer i naravno Gmail.

Postavljanje projekta

Kreiram mapu za projekt i unutar nje pokrećem naredbu

$ npm init --yes

i odmah nakon toga instaliram potrebne NPM pakete:

Express.js: $ npm install express –save
Nodemailer: $ npm install nodemailer–save
bodyParser: $ npm install body-parser -save

Struktura projekta prema package.json sada izgleda ovako:

{
 "name": "NodemailerAPI",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "keywords": [],
 "author": "Tomislav Stanković",
 "license": "ISC",
 "dependencies": {
  "body-parser": "^1.18.3",
  "express": "^4.16.3",
  "nodemailer": "^4.6.7"
 }
}

Sada imam sve spremno za kreiranje datoteke unutar koje će se nalaziti logika API-ja.

'use strict';
var nodemailer = require('nodemailer');
var express = require('express');
var app = express();
var bodyParser = require('body-parser');
 
app.use(bodyParser.urlencoded({ extended: true }));
app.use(bodyParser.json());
 
var port = process.env.PORT || 8080;
 
var apiRoutes = express.Router();
 
apiRoutes.get('/', function(req, res) {
  res.json({ message: 'API radi!' });  //ako je sve ispravno postavljeno kao odgovor dobijem ovu poruku
});
 
app.use('/api', apiRoutes);
 
app.listen(port);
console.log('API je pokrenut na portu:' + ' ' + port);

API sada mogu i pokrenuti te se uvjeriti da radi. Pokrećem ga naredbom u kojoj riječ “index” označava naziv .js datoteke.

$ node index

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

To je mogla biti i npr. server.js datoteka. U tom bi slučaju API pokrenuo naredbom $ node server.

Na adresi http://localhost:8080/api mogu vidjeti da je API uspješno pokrenut.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Slanje testnog e-maila

Unutar datoteke index.js sada ću kreirati API za slanje e-maila.

var transporter = nodemailer.createTransport('smtps://GmailKorisnickoIme:GmailLozinka@smtp.gmail.com');

apiRoutes.post('/posaljiEmail', function(req, res) {
  nodemailer.createTestAccount((err, account) => {
	var smtpTransport = nodemailer.createTransport({
  host: "smtp.gmail.com",
	secureConnection: false,
  port: 587,
  auth: {
    user: "GmailKorisnickoIme",
    pass: "GmailLozinka"
  }
});

  let mailOptions = {
    from: '"NodemailerAPI" <demo@example.com>', // pošiljatelj
    to: '*s*a*k*@efos.hr, t*m*s*a*s*a*k*v*c*@gmail.com', // popis primatelja
    subject: 'Email poslam putem Nodemailera', // naslov
    text: 'Ovo je sadržaj maila.', // sadržaj poruke
    html: '<h2>Pozdrav!</h2><br><b>Ovo je formatiran sadržaj maila!</b>' // formatiran sadržaj poruke
  };

  transporter.sendMail(mailOptions, (error, info) => {
    if (error) {
      return console.log(error);
    }
    console.log('E-mail poslan: %s', info.messageId);
  });
});
});

S obzirom na parametar secureConnection: false vrlo je važno da omogućim dopuštanje nesigurnijim aplikacijama da pristupe računu na adresi https://myaccount.google.com/security?pli=1

“Less Secure Apps” - Google

Jer ako to ne napravim dobit ću poruku o grešci što znači da e-mail neće biti poslan/primljen. Ovaj dio mi je zadavao najviše problema prije dvije godine kada sam prvi put radio Nodemailer API. U pitanju je bila funkcionalnost vezana uz resetiranje lozinke.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Ako sada putem Postmana pokrenem POST zahtjev na adresu http://localhost:8080/api/posaljiEmail vrlo brzo će mi stići e-mail.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Zašto se u slici iznad kao adresa primatelja nalazi drugačija adresa od one navedene gore u API-ju? To je zbog postavki unutar Gmaila gdje je navedeno da je adresa k*n*a*t@tomislavstankovic.com zadana adresa pošiljatelja. S obzirom da ovdje koristim Gmail kao servis za slanje e-maila jasno je da će on uzeti te zadane postavke.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

E-mail sa “pravim” podacima

U gornjem sam se primjeru uvjerio da moj Nodemailer API uredno radi, a sada želim imati mogućnost određivanja na koju adresu i koji sadržaj želim poslati.

API sada izgleda ovako:

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

apiRoutes.post('/posaljiEmail', function(req, res) {
 if(req.body.emailPrimatelj == "" || req.body.naslov == "" || req.body.poruka == ""){
   return false;
 } else {
  nodemailer.createTestAccount((err, account) => {
    var smtpTransport = nodemailer.createTransport({
    host: "smtp.gmail.com",
    secureConnection: false,
    port: 587,
    auth: {
      user: "GmailKorisnickoIme",
      pass: "GmailLozinka"
    }
  });
  
    let mailOptions = {
      from: '"NodemailerAPI" <demo@example.com>', // pošiljatelj
      to: req.body.emailPrimatelj, // popis primatelja
      subject: req.body.naslov, // naslov
      text: req.body.poruka, // sadržaj poruke
      html: '<b>' + req.body.poruka + '</b>' // formatiran sadržaj poruke
    };
  
    transporter.sendMail(mailOptions, (error, info) => {
      if (error) {
        res.json({ 
          poruka: "Nisu uneseni potrebni podaci! E-mail nije poslan!",
          greska: error,
          status: false }); 
        return console.log(error);
      } else {
        return console.log(info);
      }
      console.log('E-mail poslan: %s', info.messageId);
    });
  });
 } 
});

Ovdje se može vidjeti da podatke šaljem kroz req.body i upravo je to razlog zbog kojeg koristim body-parser. U slučaju da nisam koristio body-parser dobio bi sljedeću grešku.

Ovdje se može vidjeti da podatke šaljem kroz <span class="lang:js decode:true crayon-inline">req.body</span> i upravo je to razlog zbog kojeg koristim <strong><em><a href="https://www.npmjs.com/package/body-parser" rel="noopener" target="_blank">body-parser</a></em></strong>. U slučaju da nisam koristio <em>body-parser</em> dobio bi sljedeću grešku.

Također, ako ne unesem sve potrebne podatke body-parser neće imati s čime raditi i opet ću dobiti grešku. U ovom slučaju nisam poslao e-mail adresu primatelja.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Nakon što unesem sve potrebne podatke, body-parser će odraditi svoje i e-mail će biti uspješno poslan/primljen.

Nodemailer & NodeJS – API za slanje emaila

Objavio

Tomislav Stanković

Web Developer - JavaScript, TypeScript, Angular, Ionic Framework, ExpressJS

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *