Google Sheets API

Uvod u Google Sheets API

Nedavno mi je pala na pamet ideja korištenja Google Sheetsa kao baze podataka za nekakvu jednostavniju web ili mobilnu aplikaciju pa sam išao malo istražiti koje sve mogućnosti Google Sheets API ima i kako ih koristiti. U nastavku se može vidjeti nekoliko primjera na osnovu jednog dokumenta s dvije kartice podataka.

Google Developer konzola

Na URL-u https://console.developers.google.com/ kreiram novi projekt.

Nakon toga klikom na ‘Enable Apis And Services‘ krećem u odabir Google Sheets API-ja kako bi ga aktivirao.

Google Sheets API

Nakon aktivacije kreiram API key koji mi je potreban za slanje upita na API.

Bez njega bi dobio poruku o grešci:

Google Sheets API

Korištenje API-ja

Na sljedećoj se slici može vidjeti koji su mi upiti dostupni

Google Sheets API

Prikaz podataka

Na sljedećoj adresi https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NVbthCyv4BuFbU3rv3ZBe0Pw6_4hHCgIdJfkKtvmD-M/ nalazi se moja proračunska tablica. Njezin ID je 1NVbthCyv4BuFbU3rv3ZBe0Pw6_4hHCgIdJfkKtvmD-M.

Google Sheets API

Ako, prema dokumentaciji na slici iznad, odem na Services > Google Sheets API v4 > sheets.spreadsheets.get i unesem ID svoje proračunske tablice dobit ću rezultat s hrpom, meni trenutno nepotrebnih, meta podatka.

Google Sheets API

S obzirom da se moja proračunska tablica sastoji od dva lista posebno ću pozvati API za svaki list.

Na URL-u https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/1NVbthCyv4BuFbU3rv3ZBe0Pw6_4hHCgIdJfkKtvmD-M/values/Zadaci?key={YOUR_API_KEY} dohvaćam podatke iz lista ‘Zadaci’.

Google Sheets API

Dok na URL-u https://sheets.googleapis.com/v4/spreadsheets/1NVbthCyv4BuFbU3rv3ZBe0Pw6_4hHCgIdJfkKtvmD-M/values/Podaci?key={YOUR_API_KEY} dohvaćam podatke iz lista ‘Podaci’.

Google Sheets API

Dodavanje podataka

Na sljedećoj adresi https://developers.google.com/sheets/api/reference/rest/v4/spreadsheets.values/append nalazi se dokumentacija vezana uz dodavanje sadržaja.

Google Sheets API

Ovo još moram testirati u Postmanu.

Zaključak

Ovo je samo uvod u mogućnosti Google Sheets API-a. Za sada je ovo dovoljno čisto da se vidi kako stvar funkcionira, a dalje sve ovisi o specifičnim potrebama. Možda na kraju zaključim da ovo i nije najsretnije rješenje za korištenje unutar web ili mobilne aplikacije.

Google Sheets API

Objavio

Tomislav Stanković

Web Developer - JavaScript, TypeScript, Angular, Ionic Framework, ExpressJS

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *