Ionic 3 i WordPress REST API - prikaz blog postova

Ionic 3 i WordPress REST API – prikaz blog postova

U ovom ću blog postu napraviti primjer Ionic 3 aplikacije koja će prikazivati popis blog postova sa ovog bloga koristeći WordPress REST API.

Na početnoj stranici biti će popis blog postova (naziv, vrijeme objave, kategorije, kratak sadržaj i slika) te će se moći pristupiti svakom blog postu pojedinačno.

Kreiranje aplikacije

Za početak kreiram novu Ionic aplikaciju i odmah dodajem Android platformu kako bi kasnije mogao aplikaciju pokrenuti na Android mobilnom uređaju.

$ ionic start Ionic3WordPressBlog blank
$ cd Ionic3WordPressBlog 
$ ionic cordova platform add android

API provider

Sada ću kreirati API Provider koji će služiti kao centralno mjesto svih WordPress URL-ova koje ću koristiti unutar Ionic aplikacije.

$ ionic g provider ApiProvider

Na URL-u https://www.tomislavstankovic.com/blog/wp-json/wp/v2/posts dohvaćam popis blog postova. Unutar ovog API-ja također imam dva vrlo bitna podatka, a to su featured_media i categories koji će mi poslužiti za dohvaćanje slike i kategorije svakog blog posta.

Ionic 3 i WordPress REST API - prikaz blog postova

import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { Injectable } from '@angular/core';
import 'rxjs/add/operator/map';

@Injectable()
export class ApiProvider {

 osnovniUrl: string = "https://www.tomislavstankovic.com/blog/wp-json/wp/v2/";

 constructor(public _http: HttpClient) {
  console.log('Hello ApiProvider Provider');
 }

 blogPostovi(){
  return this._http.get(this.osnovniUrl + 'posts')
  .map(data => Object.keys(data).map(k => data[k]))
 }

 slikaBlogPosta(a:any){
  return this._http.get(this.osnovniUrl + 'media' + a)
  .map(data => Object.keys(data).map(k => data[k]))
 }

 kategorijaBlogPosta(){
  return this._http.get(this.osnovniUrl + 'categories/?per_page=100')
  .map(data => Object.keys(data).map(k => data[k]))
 }

}

Prikaz blog postova

Aplikacija će na kraju izgledati ovako:

Ionic 3 i WordPress REST API – prikaz blog postova

Kao što se može vidjeti na početnom ekranu nalazi se popis zadnjih 10 blog postova. Svaki blog post ima naslov, sliku, kratak sadržaj i vrijeme proteklo od objave. Nekoliko preduvjeta je bilo potrebno zadovoljiti kako bi se sve to prikazalo na taj način.

Struktura početne stranice izgleda ovako i ovdje je posebno zanimljiva funkcija prikaziJedanBlogPost() pomoću koje prosljeđujem potrebne podatke na stranicu za prikaz pojedinačnog blog posta.

<ion-header>
 <ion-navbar>
  <ion-title>
   Ionic3WordPress
  </ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>

<ion-content>
 
 <ion-card *ngFor="let post of jedanBlogPost; let i = index" tappable>
  <div *ngFor="let slika of jednaSlika; let i = index" (click)="prikaziJedanBlogPost({id:post.id, naslov:post.naslov, sadrzaj: post.sadrzaj, urlslike: slika.putanjaSlike, index: i})">
    <div *ngIf="post.id == slika.idBlogPosta">
     <img [src]="slika.putanjaSlike">
     <span class="vrijeme"><ion-icon name="time"></ion-icon> {{ post.vrijeme }}</span>
     <span class="kategorija"><ion-icon name="ios-bookmark-outline"></ion-icon> {{post.kategorije | KategorijaPipe:kategorije}}</span>
    </div>
   </div>
   <ion-card-content (click)="prikaziJedanBlogPost({id:post.id, naslov:post.naslov, sadrzaj: post.sadrzaj, urlslike: slika.putanjaSlike, index: i})">
     <ion-card-title [innerHTML]="post.naslov">
     </ion-card-title>
     <div [innerHTML]="post.uvod"></div>
    </ion-card-content>
</ion-card>

</ion-content>

Još jedna zanimljiva stvar u home.html je KategorijaPipe koja služi za dohvaćanje naziva kategorije na osnovu ID-a.

$ ionic generate pipe KategorijaPipe
import { Pipe, PipeTransform } from '@angular/core';

@Pipe({
 name: 'KategorijaPipe',
})
export class KategorijaPipe {

 transform(value, args) {
  let output = '';
  value.forEach(function(number){
   output = output + ' ' + args[number]
  })
  return output;
 }
}

Naravno, potrebno je još o svemu tome obavijestiti app.module.ts

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { ErrorHandler, NgModule } from '@angular/core';
import { IonicApp, IonicErrorHandler, IonicModule } from 'ionic-angular';
import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen';
import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar';

import { MyApp } from './app.component';
import { HomePage } from '../pages/home/home';
import { ApiProvider } from '../providers/api/api';

import { HttpClientModule } from '@angular/common/http'; 
import { KategorijaPipe } from '../pipes/kategorija/kategorija';

@NgModule({
 declarations: [
  MyApp,
  HomePage,
  KategorijaPipe
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  IonicModule.forRoot(MyApp),
  HttpClientModule
 ],
 bootstrap: [IonicApp],
 entryComponents: [
  MyApp,
  HomePage
 ],
 providers: [
  StatusBar,
  SplashScreen,
  {provide: ErrorHandler, useClass: IonicErrorHandler},
  ApiProvider
 ]
})
export class AppModule {}

Uz nešto malo CSS-a

page-home {

  .vrijeme {
    position: relative;
    color: #fff;
    background-color: #3F9FCF;
    padding: 1px;
  }

  .toolbar-background {
    background-color: #3F9FCF;
  }

  .toolbar-title {
    color: #fff;
  }

  .kategorija {
    position: absolute;
    right: 10px;
    background-color: #3F9FCF;
    color: #fff;
    padding: 1px;
  }

}

Kao što se može vidjeti u home.ts za prikaz vremena u željenom obliku koristio sam Moment.js

Pojašnjenje funkcija:

 • prikazBlogPostova() – dohvaća popis blog postova i kreira niz (array) jedanBlogPost
 • dohvatiUrlSlike() – dohvaća URL slike pojedinačnog blog posta na osnovu parametra idslike: res[i].featured_media iz gornje funkcije
 • ucitajKategorije() – dohvaća kategorije za blog post
import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';
import { ApiProvider } from './../../providers/api/api';

import moment from 'moment';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html',
 providers: [ApiProvider]
})
export class HomePage {

 jedanBlogPost: Array<Object>;
 jednaSlika: Array<Object>;
 putanjaSlike: any;
 kategorije: any;

 constructor(public _navCtrl: NavController,
       public _api: ApiProvider) {
 }

 ionViewDidLoad(){
  moment.locale('hr');
  this.prikazBlogPostova();
  this.ucitajKategorije();
 }

 prikazBlogPostova(){
  this.jedanBlogPost = [];
  this.jednaSlika = [];
  this._api.blogPostovi().subscribe(res => {
   for(var i = 0; i < res.length; i++) {
    //Funkcija koja dohvaća sliku - početak
    this.dohvatiUrlSlike(res[i].featured_media);
    //Funkcija koja dohvaća sliku - kraj
    this.jedanBlogPost.push({id: res[i].id,
               naslov: res[i].title.rendered,
               uvod: res[i].excerpt.rendered,
               sadrzaj: res[i].content.rendered,
               kategorije: res[i].categories,
               vrijeme: moment.utc(res[i].modified_gmt).fromNow(),
               idslike: res[i].featured_media}); 
    }

  });
 }

 dohvatiUrlSlike(a){
  this.putanjaSlike = {};
  this._api.slikaBlogPosta(a).subscribe(res => {
   this.jednaSlika.push({
        idSlike: res[0],
        idBlogPosta: res[22],
        putanjaSlike: res[23]});
   }); 
 }

 ucitajKategorije(){
  let categoryArray = [];
  this._api.kategorijaBlogPosta().subscribe(res => {
   res.forEach(function(item){
    categoryArray[item.id] = item.name;
   })
   this.kategorije = categoryArray;
  }); 
 } 

 prikaziJedanBlogPost(a){
  this._navCtrl.push('JedanBlogPostPage', a);
 }

}

Klikom na naslov ili sliku blog posta otvara se jedan blog post. Stranica jednog blog posta kreirana je sljedećom naredbom

$ ionic generate page JedanBlogPost

Dok je struktura ovakva

<ion-header>
 <ion-navbar color="secondary">
  <ion-title [innerHTML]="naslov"></ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>

<ion-content>
  <img [src]="slika">
 <ion-card>
  <ion-card-content>
    <div [innerHTML]="sadrzaj"></div>
  </ion-card-content>
 </ion-card>
</ion-content>

Funkcionalnost stranice za prikaz jednog blog posta ne radi ništa osim dohvaćanja proslijeđenih podataka s prethodne stranice s popisom svih blog postova pomoću objekta NavParams.

import { Component } from '@angular/core';
import { IonicPage, NavController, NavParams } from 'ionic-angular';

@IonicPage()
@Component({
 selector: 'page-jedan-blog-post',
 templateUrl: 'jedan-blog-post.html'
})
export class JedanBlogPostPage {

 naslov:any;
 sadrzaj:any;
 slika:any;

 constructor(public _navCtrl: NavController, 
       public _navParams: NavParams) {
 }

 ionViewWillEnter() {
  this.naslov = this._navParams.data.naslov;
  this.sadrzaj = this._navParams.data.sadrzaj;
  this.slika = this._navParams.data.urlslike;
 }

}

Zaključak

Struktura projekta prema package.json izgleda ovako

{
 "name": "Ionic3WordPressBlog",
 "version": "0.0.1",
 "author": "Tomislav Stanković",
 "homepage": "https://www.tomislavstankovic.com/",
 "private": true,
 "scripts": {
  "clean": "ionic-app-scripts clean",
  "build": "ionic-app-scripts build",
  "lint": "ionic-app-scripts lint",
  "ionic:build": "ionic-app-scripts build",
  "ionic:serve": "ionic-app-scripts serve"
 },
 "dependencies": {
  "@angular/common": "5.0.3",
  "@angular/compiler": "5.0.3",
  "@angular/compiler-cli": "5.0.3",
  "@angular/core": "5.0.3",
  "@angular/forms": "5.0.3",
  "@angular/http": "5.0.3",
  "@angular/platform-browser": "5.0.3",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "5.0.3",
  "@ionic-native/core": "4.4.0",
  "@ionic-native/splash-screen": "4.4.0",
  "@ionic-native/status-bar": "4.4.0",
  "@ionic/storage": "2.1.3",
  "ionic-angular": "3.9.2",
  "ionicons": "3.0.0",
  "moment": "^2.21.0",
  "rxjs": "5.5.2",
  "sw-toolbox": "3.6.0",
  "zone.js": "0.8.18"
 },
 "devDependencies": {
  "@ionic/app-scripts": "3.1.8",
  "typescript": "2.4.2"
 },
 "description": "Ionic3WordPressBlog"
}

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *