Ionic 3 – kako spriječiti slučajno zatvaranje aplikacije

Ionic 3 – kako spriječiti slučajno gašenje aplikacije

U ovom ću blog postu pokazati kako spriječiti slučajno zatvaranje Ionic aplikacije pritiskom na hardversku/kapacitivnu back tipku na Android mobilnim uređajima.

Kada korisnik pritisne back tipku pojavit će se skočni prozor s pitanjem želi li stvarno zatvoriti aplikaciju ili ne.

Kreiranje aplikacije

Za početak kreiram novu Ionic aplikaciju i odmah dodajem Android platformu kako bi kasnije mogao aplikaciju pokrenuti na Android mobilnom uređaju.

$ ionic start IonicBack sidemenu
$ cd IonicBack 
$ ionic cordova platform add android

Ionic Platform

Najbolja stvar u svemu je što za ovu funkcionalnost nije potrebno instalirati dodatne Ionic Native pluginove.

Provjeru pritiska hardverske/kapacitivne back tipke postavit ću unutar dvije komponente čisto iz razloga da pokažem dva načina kako je to moguće učiniti.

Unutar app.component.ts Platform već imam tako da ću dodati još i AlertController.

import { Component, ViewChild } from '@angular/core';
import { Nav, Platform, AlertController } from 'ionic-angular';
import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar';
import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen';

import { HomePage } from '../pages/home/home';
import { ListPage } from '../pages/list/list';

@Component({
 templateUrl: 'app.html'
})
export class MyApp {
 @ViewChild(Nav) nav: Nav;

 rootPage: any = HomePage;

 pages: Array<{title: string, component: any}>;

 constructor(public _platform: Platform, 
       public _statusBar: StatusBar, 
       public _splashScreen: SplashScreen,
       public _alertCtrl: AlertController) {
  this.initializeApp();

  // used for an example of ngFor and navigation
  this.pages = [
   { title: 'Home', component: HomePage },
   { title: 'List', component: ListPage }
  ];

 }

 initializeApp() {
  this._platform.ready().then(() => {
   // Okay, so the platform is ready and our plugins are available.
   // Here you can do any higher level native things you might need.
   this._statusBar.styleDefault();
   this._splashScreen.hide();

   this._platform.registerBackButtonAction(() => {
    try {
     this.showConfirm();
    }
    catch(e) {
     console.log(e);
    }
   }, 0)

  });
 }

 showConfirm() {
  let confirm = this._alertCtrl.create({
   title: 'Pažnja!',
   message: 'Želite li ugasiti aplikaciju?',
   buttons: [
    {
     text: 'Ne',
     handler: () => {
      //
     }
    },
    {
     text: 'Da',
     handler: () => {
      this._platform.exitApp();
     }
    }
   ]
  });
  confirm.present();
 }

 openPage(page) {
  // Reset the content nav to have just this page
  // we wouldn't want the back button to show in this scenario
  this.nav.setRoot(page.component);
 }
}

Ionic 3 – kako spriječiti slučajno gašenje aplikacije

Kada je u pitanju home.ts komponenta ondje trebam uvesti Platform i AlertController.

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController, Platform, AlertController } from 'ionic-angular';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {

 constructor(public _navCtrl: NavController,
       public _platform: Platform, 
       public _alertCtrl: AlertController) {

 }

 ionViewDidEnter() {
  this.initializeBackButtonCustomHandler();
 }

 public initializeBackButtonCustomHandler(): void {
  this._platform.registerBackButtonAction(() => {
   try {
    this.showConfirm();
   }
   catch(e) {
    console.log(e);
   }
}, 10);
} 

showConfirm() {
 let confirm = this._alertCtrl.create({
  title: 'Pažnja!',
  message: 'Želite li ugasiti aplikaciju?',
  buttons: [
   {
    text: 'Ne',
    handler: () => {
     //
    }
   },
   {
    text: 'Da',
    handler: () => {
     this._platform.exitApp();
    }
   }
  ]
 });
 confirm.present();
}

}

Zaključak

Ovo je jedan od načina kako spriječiti slučajno gašenje Ionic aplikacije pritiskom hardverske/kapacitivne back tipke.

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *