Ionic 3 – podrška za vibraciju

Ionic 3 – podrška za vibraciju

S obzirom da za nekoliko sati stiže Božić potrudit ću se ovaj blog post učiniti što konkretnijim bez puno okolišanja. U nastavku ću pokazati kako u Ionic aplikaciju dodati podršku za vibraciju.

Priprema Ionic projekta

Za početak kreiram novi Ionic projekt.

$ ionic start Ionic3VibrateApp blank
$ cd Ionic3VibrateApp
$ ionic serve

Sada ću instalirati Ionic Native Vibration plugin:

$ ionic cordova plugin add cordova-plugin-vibration
$ npm install --save @ionic-native/vibration

Nakon toga, kako je i navedeno u službenoj dokumentaciji, dodajem plugin unutar app.module.ts

import { Vibration } from '@ionic-native/vibration';
...
 
@NgModule({
 ...
 providers: [
  ...
  Vibration 
  ...
 ]
 ...
})
export class AppModule { }

Za potrebu ovog blog posta napravit ću tri funkcije

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';
import { Vibration } from '@ionic-native/vibration';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {

 constructor(public navCtrl: NavController,
       private _vibration: Vibration) {

 }


 vibrate1(){
 // Vibrate the device for a second
 // Duration is ignored on iOS.
   this._vibration.vibrate(1000);
 }

 vibrate2(){
 // Vibrate 2 seconds
 // Pause for 1 second
 // Vibrate for 2 seconds
 // Patterns work on Android and Windows only
   this._vibration.vibrate([2000,1000,2000]);
 }


 vibrate3(){
 // Stop any current vibrations immediately
 // Works on Android and Windows only
   this._vibration.vibrate(0);
 }

}

I napraviti tri gumba koji će aktivirati te funkcije

<ion-header>
 <ion-navbar>
  <ion-title>
   Ionic3 - Vibrate
  </ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>

<ion-content padding>
 <button ion-button (click)="vibrate1()">Vibrate 1</button>
 <button ion-button (click)="vibrate2()">Vibrate 2</button>
 <button ion-button (click)="vibrate3()">Vibrate 3</button>
</ion-content>

Zaključak

Vibracija je jedna od onih funkcionalnosti koja nekoj mobilnoj aplikaciji može dati završni sjaj ili ju učiniti odbojnom korisnicima i zato treba ju treba pažljivo koristiti.

I za kraj, struktura projekta prema package.json

{
  "name": "Ionic3VibrateApp",
  "version": "0.0.1",
  "author": "Ionic Framework",
  "homepage": "http://ionicframework.com/",
  "private": true,
  "scripts": {
    "clean": "ionic-app-scripts clean",
    "build": "ionic-app-scripts build",
    "lint": "ionic-app-scripts lint",
    "ionic:build": "ionic-app-scripts build",
    "ionic:serve": "ionic-app-scripts serve"
  },
  "dependencies": {
    "@angular/common": "5.0.3",
    "@angular/compiler": "5.0.3",
    "@angular/compiler-cli": "5.0.3",
    "@angular/core": "5.0.3",
    "@angular/forms": "5.0.3",
    "@angular/http": "5.0.3",
    "@angular/platform-browser": "5.0.3",
    "@angular/platform-browser-dynamic": "5.0.3",
    "@ionic-native/core": "4.4.0",
    "@ionic-native/splash-screen": "4.4.0",
    "@ionic-native/status-bar": "4.4.0",
    "@ionic-native/vibration": "^4.5.2",
    "@ionic/storage": "2.1.3",
    "cordova-android": "^6.2.3",
    "cordova-plugin-device": "^1.1.4",
    "cordova-plugin-ionic-webview": "^1.1.11",
    "cordova-plugin-splashscreen": "^4.0.3",
    "cordova-plugin-vibration": "^2.1.6",
    "cordova-plugin-whitelist": "^1.3.1",
    "ionic-angular": "3.9.2",
    "ionic-plugin-keyboard": "^2.2.1",
    "ionicons": "3.0.0",
    "rxjs": "5.5.2",
    "sw-toolbox": "3.6.0",
    "zone.js": "0.8.18"
  },
  "devDependencies": {
    "@ionic/app-scripts": "3.1.6",
    "typescript": "2.4.2"
  },
  "description": "An Ionic project",
  "cordova": {
    "plugins": {
      "cordova-plugin-vibration": {},
      "cordova-plugin-device": {},
      "cordova-plugin-ionic-webview": {},
      "cordova-plugin-splashscreen": {},
      "cordova-plugin-whitelist": {},
      "ionic-plugin-keyboard": {}
    },
    "platforms": [
      "android"
    ]
  }
}

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *