Ionic 4 PWA

Ionic 4 PWA – kreiranje aplikacije

Do sada sam u blog postovima pisao o Ionic aplikacijama koje svoju budućnost temelje na objavi na nekoj od trgovina aplikacijama u .apk ili .ipa obliku.

Ovaj će blog post ići u sasvim jednom drugom smjeru jer u potpunosti mogu zaobići trgovine aplikacijama i svoju PWA aplikaciju objaviti jednako kao što bi objavio bilo koju web stranicu.

Što je, Ionic, PWA?

Ionic 4 PWA je zapravo obična Ionic 4 aplikacija prilagođena prikazu na svim platformama bez potrebe za objavom putem Google Play Storea, Apple App Storea i sl.

Kreiranje projekta

Projekt kreiram već poznatom naredbom:

$ ionic start Ionic4PWA blank
cd Ionic4PWA

Ionic 4

U ovom koraku ovo je tek obična Ionic 4 aplikacija. Za sada neću instalirati Ionic Native pluginove jer mi za ovaj primjer neće biti potrebni.

 create mode 100644 .gitignore
 create mode 100644 angular.json
 create mode 100644 e2e/protractor.conf.js
 create mode 100644 e2e/src/app.e2e-spec.ts
 create mode 100644 e2e/src/app.po.ts
 create mode 100644 e2e/tsconfig.e2e.json
 create mode 100644 ionic.config.json
 create mode 100644 package-lock.json
 create mode 100644 package.json
 create mode 100644 src/app/app-routing.module.ts
 create mode 100644 src/app/app.component.html
 create mode 100644 src/app/app.component.spec.ts
 create mode 100644 src/app/app.component.ts
 create mode 100644 src/app/app.module.ts
 create mode 100644 src/app/home/home.module.ts
 create mode 100644 src/app/home/home.page.html
 create mode 100644 src/app/home/home.page.scss
 create mode 100644 src/app/home/home.page.spec.ts
 create mode 100644 src/app/home/home.page.ts
 create mode 100644 src/assets/icon/favicon.png
 create mode 100644 src/assets/shapes.svg
 create mode 100644 src/environments/environment.prod.ts
 create mode 100644 src/environments/environment.ts
 create mode 100644 src/global.scss
 create mode 100644 src/index.html
 create mode 100644 src/karma.conf.js
 create mode 100644 src/main.ts
 create mode 100644 src/polyfills.ts
 create mode 100644 src/test.ts
 create mode 100644 src/theme/variables.scss
 create mode 100644 src/tsconfig.app.json
 create mode 100644 src/tsconfig.spec.json
 create mode 100644 src/tslint.json
 create mode 100644 src/zone-flags.ts
 create mode 100644 tsconfig.json
 create mode 100644 tslint.json

Dodavanje PWA funkcionalnosti

Za razliku od Ionica 3 gdje je Service Worker bio dodan od trenutka kreiranja aplikacija i samo ga je trebalo odkomentirati unutar index.html datoteke kada je u pitaju Ionic 4 to više nije slučaj.

Ionic 3 PWA
How to make PWAs with Ionic 2017 – https://blog.ionicframework.com/how-to-make-pwas-with-ionic/

Pretpostavka za kreiranje PWA su Service Worker (ngsw-worker.js) i Web Manifest (manifest.json). Oboje ću u projekt dodati pomoću naredbe:

$ ng add @angular/pwa 

Pokretanjem te naredbe kreiraju se i ažuriraju razne datoteke.

Installed packages for tooling via npm.
CREATE src/ngsw-config.json (511 bytes)
CREATE src/manifest.json (1063 bytes)
CREATE src/assets/icons/icon-128x128.png (1253 bytes)
CREATE src/assets/icons/icon-144x144.png (1394 bytes)
CREATE src/assets/icons/icon-152x152.png (1427 bytes)
CREATE src/assets/icons/icon-192x192.png (1790 bytes)
CREATE src/assets/icons/icon-384x384.png (3557 bytes)
CREATE src/assets/icons/icon-512x512.png (5008 bytes)
CREATE src/assets/icons/icon-72x72.png (792 bytes)
CREATE src/assets/icons/icon-96x96.png (958 bytes)
UPDATE angular.json (5754 bytes)
UPDATE package.json (1809 bytes)
UPDATE src/app/app.module.ts (970 bytes)
UPDATE src/index.html (851 bytes)

– kreirana je konfiguracijska datoteka Service Workera ngsw-config.json. Trenutno se ovdje nalazi zadani naziv aplikacije “name”: “app” koji mogu promijeniti u “name”: “ionic4pwa”.

{
 "index": "/index.html",
 "assetGroups": [
  {
   "name": "app",
   "installMode": "prefetch",
   "resources": {
    "files": [
     "/favicon.ico",
     "/index.html",
     "/*.css",
     "/*.js"
    ]
   }
  }, {
   "name": "assets",
   "installMode": "lazy",
   "updateMode": "prefetch",
   "resources": {
    "files": [
     "/assets/**",
     "/*.(eot|svg|cur|jpg|png|webp|gif|otf|ttf|woff|woff2|ani)"
    ]
   }
  }
 ]
}

– ažurirana je angular.json datoteka kako bi podržavala Service Worker

angular.json pwa

– ažurirana je package.json datoteka s ranije dodanim @angular/pwa tj. @angular/service-worker paketom

ng add @angular/pwa

– ažurirana je app.module.ts datoteka koja služi za registraciju Service Workera. Ovdje se spominje ngsw-worker.js koja trenutno ne postoji unutar Ionic projekta, ali će se kreirati pokretanjem $ ionic build –prod naredbe.

ServiceWorkerModule

– ažurirana je index.html datoteka tj. <head> tag unutar kojega se spominje manifest.json datoteka. Ovdje također mogu promijeniti “name”: “app”, “short_name”: “app”, u “name”: “Ionic4PWA”, “short_name”: “Ionic4PWA”,.

{
 "name": "app",
 "short_name": "app",
 "theme_color": "#1976d2",
 "background_color": "#fafafa",
 "display": "standalone",
 "scope": "/",
 "start_url": "/",
 "icons": [
  {
   "src": "assets/icons/icon-72x72.png",
   "sizes": "72x72",
   "type": "image/png"
  },
...

index.html pwa manifest

– kreirane su ikone za različite platforme (zadane Angular ikone koje je za produkcijski projekt potrebno promijeniti)

PWA ikone

Produkcijska PWA aplikacija

Produkcijska PWA aplikacija kreira se naredbom:

$ ionic build --prod

Pokretanjem ove naredbe kreirat će se www mapa sa produkcijskom verzijom aplikacije spremnom za postavljanje na server.

ionic build --prod

Ovu PWA aplikaciju mogu pokrenuti i testirati naredbom:

$ http-server ./www -o

Zaključak

Struktura projekta prema package.json

{
 "name": "Ionic4PWA",
 "version": "0.0.1",
 "author": "Tomislav Stanković",
 "homepage": "https://www.tomislavstankovic.com/",
 "scripts": {
  "ng": "ng",
  "start": "ng serve",
  "build": "ng build",
  "test": "ng test",
  "lint": "ng lint",
  "e2e": "ng e2e"
 },
 "private": true,
 "dependencies": {
  "@angular/common": "^7.2.2",
  "@angular/core": "^7.2.2",
  "@angular/forms": "^7.2.2",
  "@angular/http": "^7.2.2",
  "@angular/platform-browser": "^7.2.2",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "^7.2.2",
  "@angular/pwa": "^0.12.4",
  "@angular/router": "^7.2.2",
  "@angular/service-worker": "^7.2.2",
  "@ionic-native/core": "^5.0.0",
  "@ionic-native/splash-screen": "^5.0.0",
  "@ionic-native/status-bar": "^5.0.0",
  "@ionic/angular": "^4.1.0",
  "core-js": "^2.5.4",
  "rxjs": "~6.5.1",
  "tslib": "^1.9.0",
  "zone.js": "~0.8.29"
 },
 "devDependencies": {
  "@angular-devkit/architect": "~0.13.8",
  "@angular-devkit/build-angular": "~0.13.8",
  "@angular-devkit/core": "~7.3.8",
  "@angular-devkit/schematics": "~7.3.8",
  "@angular/cli": "~7.3.8",
  "@angular/compiler": "~7.2.2",
  "@angular/compiler-cli": "~7.2.2",
  "@angular/language-service": "~7.2.2",
  "@ionic/angular-toolkit": "~1.5.1",
  "@types/node": "~12.0.0",
  "@types/jasmine": "~2.8.8",
  "@types/jasminewd2": "~2.0.3",
  "codelyzer": "~4.5.0",
  "jasmine-core": "~2.99.1",
  "jasmine-spec-reporter": "~4.2.1",
  "karma": "~4.1.0",
  "karma-chrome-launcher": "~2.2.0",
  "karma-coverage-istanbul-reporter": "~2.0.1",
  "karma-jasmine": "~1.1.2",
  "karma-jasmine-html-reporter": "^0.2.2",
  "protractor": "~5.4.0",
  "ts-node": "~8.1.0",
  "tslint": "~5.16.0",
  "typescript": "~3.1.6"
 },
 "description": "An Ionic project"
}

Objavio

Tomislav Stanković

Web Developer - JavaScript, TypeScript, Angular, Ionic Framework, ExpressJS

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *