Ionic 3 - prikaz informacija o SIM kartici

Ionic 3 – prikaz informacija o SIM kartici

U ovom ću blog postu pokazati kako dobiti informacije o SIM kartici mobilnog uređaja unutar Ionic aplikacije.

Za početak kreiram novu Ionic aplikaciju i odmah dodajem Android platformu kako bi kasnije mogao aplikaciju pokrenuti na Android mobilnom uređaju.

$ ionic start Ionic3Sim blank
$ cd Ionic3Sim 
$ ionic cordova platform add android

Sada ću instalirati Ionic Native Sim plugin:

$ ionic cordova plugin add cordova-plugin-sim
$ npm install --save @ionic-native/sim

Nakon toga, kako je i navedeno u službenoj dokumentaciji, dodajem plugin unutar app.module.ts

import { Sim } from '@ionic-native/sim';
...
 
@NgModule({
 ...
 providers: [
  ...
  Sim 
  ...
 ]
 ...
})
export class AppModule { }

Funkcionalnost će se nalaziti unutar home.ts, a sastojat će se od jedne funkcije koja će dohvatiti informacije o SIM kartici.

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';

import { Sim } from "@ionic-native/sim";

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {

 constructor(public _navCtrl: NavController,
       private _sim: Sim) {

  this.dohvatiSimPodatke();

 }

 dohvatiSimPodatke(){
  this._sim.getSimInfo().then(
   (info) => console.log('Sim info: ', info),
   (err) => console.log('Unable to get sim info: ', err)
  );
  
  this._sim.hasReadPermission().then(
   (info) => console.log('Has permission: ', info)
  );
  
  this._sim.requestReadPermission().then(
   () => console.log('Permission granted'),
   () => console.log('Permission denied')
  );
 }

}

Kada se aplikacija pokrene na mobilnom uređaju tražit će određene dozvole

Ionic 3 – prikaz informacija o SIM kartici

Nakon toga, moguće je dobiti sljedeće informacije o SIM kartici:

Ionic 3 – prikaz informacija o SIM kartici

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *