Kako aktivirati i koristiti Google My Business API

Google My Business API – kako ga aktivirati i koristiti

Google My Business API pruža brz i jednostavan način za tvrtke, proizvode, robne marke, umjetnike i organizacije da upravljaju svojim lokacijama na Google mreži.

API omogućava da se lokacijama upravlja putem prilagođenih aplikacija, npr. možemo napraviti Ionic mobilnu aplikaciju ili web Angular aplikaciju koja će dohvaćati popis svih naših lokacija sa Google mreže. Na taj način na jednom mjestu imamo pregled detalja svih lokacija. Također, za svaku od tih lokacija možemo uređivati te detalje ili dodavati nove informacije bez potrebe za ručnom prijavom u Google My Business sučelje na adresi http://business.google.com/manage.

Preduvjeti

Nekoliko je preduvjeta potrebno zadovoljiti kako bi se Google My Business API mogao koristiti jer inače nije dostupan unutar Google Developer Console.

1.) Google račun

Potrebno je kreirati Google račun kako bi se moglo pristupiti Google API Console sučelju. Za pretpostaviti je da već imamo Google račun ako želimo upravljati našim lokacijama koje smo ranije već kreirali u Google mreži, ali eto ovo je ipak prvi korak.

2.) Upoznati Google My Business sučelje

Prije korištenja API-ja važno je dobro upoznati što sve nudi Google My Business sučelje na adresi http://business.google.com/manage kako bi se uopće znalo kojim podacima je moguće upravljati.

Google My Business

3.) Google API Console

Kreirati projekt unutar Google API Console sučelja na adresi https://console.developers.google.com/project. Ovdje će se kasnije aktivirati Google My Business API.

P.S. Ako ste pratili neke od mojih ranijih blog postova možete prepoznati projekte koje sam kreirao upravo za te blog postove.

Google API Console

4.) Zatražiti pristup API-ju.

U ovom je koraku potrebno ispuniti Google My Business API: Application Form For Basic Access formu.

1. stranica

Google My Business API

2. stranica

Project ID – može se vidjeti u jednoj od gornjih slika. Lijevo se nalazi naziv projekta, a desno project ID.
Project Number – može se pronaći na adresi https://console.developers.google.com/iam-admin/settings?project=projectid
Gmail e-mail adrese – e-mail adrese developera koji će raditi s API-jem

Project ID & Project Number

Google My Business API

3. stranica

Company Name – naziv tvrtke
Company Website – web adresa tvrtke
Company’s Headquarters Address – adresa tvrtke
Company HQ’s Google Maps Listing URL – Google Maps poveznica tvrtkine adrese
Your Name – ime i prezime osobe koja ispunjava formu
Your Email – e-mail adresa, odgovorne, osobe koja ispunjava formu. Mora imati isti nastavak kao i web adresa. Ovo će biti glavna e-mail adresa za svu komunikaciju sa Googleom.
Gmail adresa Google Account Managera ako ga imate. U suprotnom navesti N/A.

Google My Business API

4. stranica

Potrebno odabrati u kojoj se kategoriji tvrtka nalazi, Local Business ili Third-pary / Reseller / Agency. Ostala će pitanja ovisiti o ovom odabiru.

Google My Business API

5. stranica – ako se odabere Local Business

– Odabrati na koliko se lokacija poduzeće nalazi, manje ili više od 10.
– Označiti koristi li se trenutno Google My Business za upravljanje lokacijama.
– Ako je odgovor na prethodno pitanje “da” potrebno je navesti Gmail adresu ili adrese koje imaju mogućnost pristupa Google My Business web sučelju.
– Za kraj, opisati u koju svrhu se planira koristiti Google My Business API.

Local Business

6. stranica – ako se odabere Third-pary / Reseller / Agency

Third-pary / Reseller / Agency

8. stranica – na nju se dođe nakon što se ispuni 5. ili 6. i 7. stranica

Technical / Product Information

Klikom na “SUBMIT” pojavljuje se ekran s osnovnim informacijama.

Google My Business API: Application Form For Basic Access

Sada se može jedino čekati. Iako navode da je potrebno do dva tjedna za odgovor obično će on stići kroz 2-3 radna dana.

Nakon što Google pregleda zahtjev i omogući pristup API-ju stići će poruka na e-mail adresu, npr. @tvrtka.com, navedenu unutar forme sa sljedećim sadržajem:

Google My Business API

Dodavanje developera

Već sada mogu dodati Gmail račune developera koji će imati mogućnost upravljanja API-jem, a koje sam naveo prilikom ispunjavanja forme.

U Google API Console sučelju, u gornjem desnom uglu, klikom na Project settings pojavljuje se izbornik s lijeve strane i ondje odabirem IAM kako bi klikom na ADD dodao Gmail račun novog developera.

Google API Console

Uskoro će navedeni developeri dobiti e-mail sljedećeg sadržaja

Google API Console

Oni sada, ovisno o dobivenim pravima, mogu raditi sve što ću napisati u nastavku.

Aktivacija Google My Business API-ja

Povratak u Google API Console sučelje na adresu projekta https://console.developers.google.com/apis/library?project=projectid

Tek sada je u katalogu API-ja, moguće pronaći Google My Business API.

VAŽNO! Ako se nisu obavili koraci navedeni iznad tj. ako se nije ispunio upitnik i ako nije stigao potvrdni e-mail Google My Business API neće biti moguće pronaći i aktivirati.

Google My Business API

Aktivacija se obavlja klikom na “ENABLE“.

Google My Business API

OAuth 2.0 client ID

Nakon što je API aktiviran potrebno je kreirati OAuth 2.0 client ID zato što API nije javan i Google na taj način kontrolira da API koriste samo one osobe koje na to imaju pravo.

Svaki zahtjev koji se uputi na Google My Business API treba u sebi sadržavati OAuth 2.0 token koji se kreira unutar izbornika Credentials. Ovdje mi je bitan Client ID.

Client ID for Web application

S obzirom da API planiram testirati na OAuth 2.0 Playground moram odobriti adresu https://developers.google.com/oauthplayground kako bi s iste mogao slati upite na API.

OAuth 2.0 client ID

U gornjem desnom kutu klikom na ikonu kotačića otvaraju se postavke. Za “OAuth flow” je potrebno odabrati Client-side. Osim toga potrebno je još kliknuti i na “Use your own OAuth credentials” te ondje unijeti ranije kreiran OAuth client ID.

OAuth 2.0 Playground

U izborniku s lijeve strane pod “Step 1 – Select & authorize APIs” je potrebno unijeti https://www.googleapis.com/auth/plus.business.manage i kliknuti na Authorize APIs.

Pod “Step 2 – Configure request to API” je potrebno unijeti https://mybusiness.googleapis.com/v4/accounts i kliknuti na Send the request.

Ako je sve prošlo uspješno prikazati će se status 200 OK što znači da je API funkcionalan.

OAuth 2.0 Playground

Na slici iznad može se vidjeti i autorizacijski token Bearer ya29.GlvmBlVJdoojCkXP9boiD1oudk8teDNzqls485U6Uylf74QUc2mlhw0RDOoszfdqo594IH2YOqVjNwCPscwEgFPqs3pwiRNPizJyrdUHaJCiiI-pjnX4TyPpK1ic koji ću sada iskoristiti kako bi isti upit na API napravio kroz Postman.

Kao što se može vidjeti na sljedećoj slici dobio sam rezultat s popisom lokacija tj. detalje, radno vrijeme, tih lokacija.

Google My Business API - Postman

Bez autorizacijskog tokena ne bi mogao dobiti traženi rezultat s popisom lokacija.

Google My Business API - Postman

Više informacija o ostalim dostupnim API pozivima na poveznici https://developers.google.com/my-business/reference/rest/

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *