Ionic aplikacija (ni)je povezana s internetom

Ionic aplikacija (ni)je povezana s internetom

Jedna od osnovnih pretpostavki prilikom razvoja mobilne aplikacije je da će ista posebno ovisiti o povezanosti s internetom. Zbog toga je važno znati kako upravljati različitim situacijama u kojima ne postoji mrežna povezanost ili je ista ograničena. Kao developer trebate imati mogućnost dohvaćanja statusa mreže kao bi mogli implementirati opcije A (ima interneta – prikaži podatke), B (nema interneta – prikaži kopiju podataka iz lokalne memorije) ili C (nema interneta – prikaži obavijet i čekaj vezu s internetom kako bi prikazao podatke).

Korisnik aplikacije o tome treba biti obaviješten kako ne bi pomislio da nešto nije u redu s njegovim mobilnim uređajem ili s aplikacijom.

Naravno, prije dodavanja $cordovaNetwork plugina već ste pokrenuli novi Ionic projekt, dodali Android platformu i podršku za ngCordova.

$ ionic start primjerAplikacije blank
$ cd primjerAplikacije
$ ionic platform add android
$ bower install ngCordova

$cordovaNetwork plugin

Dodajte ga u Ionic aplikaciju pokretanjem naredbe

cordova plugin add cordova-plugin-network-information

Nakon instalacije u direktoriju plugins primjetit ćete novi direktorij cordova-plugin-network-information

Ionic Cordova Network plugin

U dokumentaciji plugina možete vidjeti koje opcije vam pruža Connection objekt.

Connection Type                          Description
Connection.UNKNOWN              Unknown connection
Connection.ETHERNET               Ethernet connection
Connection.WIFI                          WiFi connection
Connection.CELL_2G                   Cell 2G connection
Connection.CELL_3G                   Cell 3G connection
Connection.CELL_4G                   Cell 4G connection
Connection.CELL                          Cell generic connection
Connection.NONE                         No network connection

Sljedećim primjerom prikazat ćete informaciju o (ne)postojanju internet veze i vrsti veze.

angular.module('starter', ['ionic', 'ngCordova'])

.run(function($ionicPlatform) {
 $ionicPlatform.ready(function() {
  if(window.cordova && window.cordova.plugins.Keyboard) {
   cordova.plugins.Keyboard.hideKeyboardAccessoryBar(true);
   cordova.plugins.Keyboard.disableScroll(true);
  }
  if(window.StatusBar) {
   StatusBar.styleDefault();
  }
 });
})

.controller('InternetCtrl', function($ionicPlatform, $rootScope, $scope, $cordovaNetwork) {
  $ionicPlatform.ready(function() {
 
    $scope.type = $cordovaNetwork.getNetwork()
    $scope.isOnline = $cordovaNetwork.isOnline()
    $scope.isOffline = $cordovaNetwork.isOffline()
 
  });
});

Prikaz statusa internet veze

<!DOCTYPE html>
<html>
 <head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta name="viewport" content="initial-scale=1, maximum-scale=1, user-scalable=no, width=device-width">
  <title>primjerAplikacije</title>

  <link href="lib/ionic/css/ionic.css" rel="stylesheet">
  <link href="css/style.css" rel="stylesheet">

  <!-- ionic/angularjs js -->
  <script src="lib/ionic/js/ionic.bundle.js"></script>

  <!-- cordova script (this will be a 404 during development) -->
  <script src="lib/ngCordova/dist/ng-cordova.js"></script>
  <script src="cordova.js"></script>

  <!-- your app's js -->
  <script src="js/app.js"></script>
 </head>
 <body ng-app="starter">

  <ion-pane>
   <ion-header-bar class="bar-stable">
    <h1 class="title">Ionic Blank Starter</h1>
   </ion-header-bar>
   <ion-content>
    <div class="card">
      <div class="item item-divider">
        Status mreže!
      </div>
      <div class="item item-text-wrap" ng-controller="InternetCtrl">
        <ul class="list">
          <li class="item">
            type : {{type}}
          </li>
          <li class="item">
             isOnline : {{isOnline}}
          </li>
          <li class="item">
            isOffline : {{isOffline}}
          </li>
        </ul>
      </div>
      <div class="item item-divider text-right">
        <code>ngCordova</code> plugin
      </div>
   </ion-content>
  </ion-pane>
 </body>
</html>

Na mobilnom uređaju to izgleda ovako

Ionic ngCordova Network Android

Apache Cordova

Sljedećim primjerom pokrivate opciju kada mobilni uređaj nije povezan s internetom (Connection.NONE). U ovom primjeru ne treba vam ngCordova.

angular.module('starter', ['ionic'])

.run(function($ionicPlatform, $ionicPopup) {
 $ionicPlatform.ready(function() {
  if(window.cordova && window.cordova.plugins.Keyboard) {
   cordova.plugins.Keyboard.hideKeyboardAccessoryBar(true);
   cordova.plugins.Keyboard.disableScroll(true);
  }
  if(window.StatusBar) {
   StatusBar.styleDefault();
  }
  if (window.cordova) {
    if(window.Connection) {
      if(navigator.connection.type == Connection.NONE) {
          $ionicPopup.confirm({
            title: "Status mreže",
            content: "Mobilni uređaj nije povezan s internetom.",
            buttons: [{
                  text: 'Ok',
                  type: 'button-positive',
                  }]
          })
      }
    }
   };
 });
})

Na mobilnom uređaju to izgleda ovako

Ionic Cordova Network Android

Koristiti factory!?

Najbolja opcija je napraviti factory koji onda možete koristiti kroz cijelu Ionic aplikaciju.

.factory('internetProvjera', function() {
  return function internetProvjera() {
    var internet= true;
    if (window.cordova) {
      if (window.Connection) {
        if (navigator.connection.type == Connection.NONE) {
          internet= false;
        }
      }
    }
    return internet;
  };
})

Factory možete pozvati u bilo koji kontroler.

.controller('primjerCtrl', function($scope, $ionicPopup, internetProvjera) {

  $scope.nesto= function() {
    var internet= internetProvjera();
    if (internet== true) {
        //prikaži podatke s vanjskog izvora
          } else {
      var alertPopup = $ionicPopup.alert({
        title: 'Status mreže',
        template: 'Za prikaz podataka potreban je internet!'
      });
    }
  };
})

Zaključak

Ovo su samo tri mala informativna primjera kako možete koristiti $cordovaNetwork plugin u Ionic aplikaciji.

Ovaj je plugin posebno koristan kada u aplikaciji prikazujete podatke s nekog vanjskog izvora. Znači, ako nestane veze s internetom neće se više prikazati niti podaci koje želite dati korisniku, a korisnik neće znati zašto se to dogodilo. Jednom kada utvrdite da veza s internetom ne postoji trebate odlučiti što i kako dalje. Možete o tome obavijestiti korisnika ili mu u tom slučaju prikazivati podatke iz lokalne memorije sve dok se ponovno ne uspostavi veza s internetom.

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *