Korporativna reputacija i društveni mediji

Na pisanje ovog blog posta potaknula me fotogalerija na Jutarnjem pod naslovom ‘13 najgorih kompanija u povijesti‘.

Među tvrtkama koje su navedene u popisu izdvojio bih BP koji se suočava s ekološkom katastrofom u Meksičkom zaljevu i Nestle kojeg napada Greenpeace na globalnoj razini. BP i Nestle na korporativnim web stranicama redovno objavljuju PR tekstove s novim informacijama koje se tiču konkretnih problema i to im daje, koliku toliku, prednost nad onima koji ih žele na bilo koji način spriječiti u ostvarenju poslovnih planova.

Korporativna reputacija je vrijednosni sud formiran na osnovu korporativnog identiteta i imagea.

Ono što je zajedničko velikim korporacijama je strah od online nastupa jer se obraćaju velikom broju ljudi i dovoljna je tek jedna krivo formulirana rečenica da se pokrene lavina negativnih komentara. Unutar tog straha kriju se još dva – prvi koji se tiče nemogućnosti kontrole pitanja koja im bivaju upućena, a drugi se tiče nemogućnosti izdvajanja pojedinih komentara kako bi se njima pozabavili offline i bez suda ostatka javnosti.

Ovdje nisu u pitanju samo društvene mreže kao jedan od elemenata društvenih medija nego cijeli spektar njih poput blogova, mikro blog servisa s jedne strane i servisa za dijeljenje audio-video sadržaja s druge strane. Na tu osnovu nadovezuju se još servisi za iznošenje mišljenja o proizvodu ili usluzi poput iBaba, servisi za live streaming itd.

U zadnje vrijeme daje se naglasak kvalitetnoj korporativnoj komunikaciji te bi se prema tome bez straha i sustavno trebalo raditi i na korporativnoj reputaciji. Bili Vi toga svjesni ili ne, o svim aspektima korporacija kao takvih  iznose se mišljenja, stavovi i zaključci neovisno o angažmanu same korporacije. Prema tome bolje se uključiti na vrijeme i sudjelovati u izgradnji mišljenja, stavova i zaključaka kako na lokalnoj tako i na globalnoj razini. Svojim odnosom kako ćemo- lako ćemo odbijate od sebe i ljude koji su poticaj poslovanju, jer ako oni steknu dojam da Vas nije briga za korporativnu reputaciju zašto bi tek njih bilo briga!? Da, morate krenuti od sebe i svojih zaposlenika. Interna komunikacija kao temelj na koji se nadovezuje strategija online nastupa. Community Manageri neka provode strategiju sastavljenu od strane Reputation Managera.

Korporacije i njihovi brandovi koji se hvataju u koštac s negativnim sadržajem na društvenim medijima te rade na poboljšanju nedostataka dugoročno će profitirati i nastaviti svoj rast. Svaka informacija koju korporacija pronađe na društvenim medijima je važna, treba ju klasificirati i povremeno vršiti statistička istraživanja kako bi se vidjelo na koje aspekte poslovanja se ljudi najviše žale.

Što je potrebno za dobru korporativnu reputaciju?link

Uspješne korporacije recipročno rade kako na pozitivnim tako i na negativnim informacijama koje pronalaze na društvenim medijima jer skretanje u pravcu samo jednih od njih stvara iluziju da je sve pozitivno što se može negativno odraziti na poslovanje u smislu da nismo svjesni nedostataka ili s druge strane da je sve negativno što dovodi do slabljenja odnosa s tekućim i zadovoljnim potrošačima i korisnicima.