Ionic 3 – AdMob monetizacija

Prije nego krenete s izradom mobilne aplikacije za pretpostaviti je da imate nekakav cilj koji želite tom aplikacijom postići. Jedan od tih ciljeva može biti zarada.

U ovom ću blog postu prikazati kako u Ionic aplikaciju dodati AdMob oglase pomoću kojih možete zaraditi na svojoj aplikaciji.

Što je AdMob?

AdMob je Googleova platforma za monetizaciju mobilnih aplikacija. Ono što je Google AdSense/AdWords za web stranice to je AdMob za mobilne aplikacije. Dostupan je za iOS i Android aplikacije.

Kreiranje oglasa

AdMob kreiranje oglasa Na adresi https://apps.admob.com/ trebate kreirati oglasnu jedinicu koja će se prikazivati u vašoj Ionic aplikaciji.

Na slici sam zaokružio što točno trebate ubaciti u aplikaciju kako bi se oglas prikazao.

Dodavanje AdMob plugina

Plugin ćete dodati naredbama:

Sada referencu na plugin trebate dodati u app.module.ts

Sada ste spremni za implementaciju oglasa.

Implementacija

U ovom primjeru oglas ćemo implementirati u app.component.ts što znači da će nam se oglas prikazivati na svim stranicama aplikacije.

isTesting: true neka stoji sve dok radite na aplikaciji, a false možete staviti kada aplikacije ide u produkciju.

Banner na dnu stranice izgleda ovako

AdMob - Banner na dnu stranice

Sljedeći primjer tiče se oglasa koji se prikazuje preko cijele stranice aplikacije. To možete implementirati nakon neke korisnikove akcije. Za sada ćemo taj oglas prikazati klikom na gumb.

Prikaz oglasa

Oglas preko cijele stranice u konačnici izgleda ovako

AdMob - oglas preko cijele stranice

Zaključak

I to je sve! Možete krenuti zarađivati. 🙂