Kako saznati status napunjenosti baterije unutar Ionic aplikacije

Kako saznati status napunjenosti baterije unutar Ionic aplikacije

Cilj ovog blog posta je prikazati na koji način je moguće unutar Ionic aplikacije saznati kakav je status napunjenosti baterije mobilnog uređaja i je li uređaj trenutno spojen na punjenje. Ovisno o dobivenim parametrima lakše se može upravljati ostalim stanjima unutar aplikacije.

Kreiranje aplikacije

Kreiram novi Ionic projekt i odmah dodajem podršku za Android platformu.

$ ionic start IonicBatteryStatus --blank
$ cd IonicBatteryStatus
$ ionic cordova platform add android

Battery Status

Plugin Battery Status dodajem sljedećim naredbama:

$ ionic cordova plugin add cordova-plugin-battery-status
$ npm install --save @ionic-native/battery-status

Naravno, nakon toga ovaj plugin deklariram unutar app.module.ts datoteke.

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { ErrorHandler, NgModule } from '@angular/core';
import { IonicApp, IonicErrorHandler, IonicModule } from 'ionic-angular';
import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen';
import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar';

import { MyApp } from './app.component';
import { HomePage } from '../pages/home/home';

import { BatteryStatus } from '@ionic-native/battery-status';

@NgModule({
 declarations: [
  MyApp,
  HomePage
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  IonicModule.forRoot(MyApp)
 ],
 bootstrap: [IonicApp],
 entryComponents: [
  MyApp,
  HomePage
 ],
 providers: [
  StatusBar,
  SplashScreen,
  BatteryStatus,
  {provide: ErrorHandler, useClass: IonicErrorHandler}
 ]
})
export class AppModule {}

Battery Status – Ionic Native plugin

Funkcionalnost ću ugraditi unutar HomePage komponente.

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';

import { BatteryStatus } from '@ionic-native/battery-status';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {

 subscription:any;
 level: number;
 isPlugged: boolean;

 constructor(public navCtrl: NavController,
       private _batteryStatus: BatteryStatus) {

   //Battery Status start
   this.subscription = this._batteryStatus.onChange().subscribe(status => {
    console.log(status.level, status.isPlugged);
    this.level = status.level;
    this.isPlugged = status.isPlugged;
   });
   //Battery Status end

 }

 ionViewWillLeave() {
  this.subscription.unsubscribe();
}

}

Kada se mobilna aplikacija pokrene to izgleda ovako

Ionic status napunjenosti baterije

Gore prikazani rezultat označava da je baterija mobilnog uređaja na 78% kapaciteta napunjenosti i da je trenutno spojena na punjač.

Zaključak

Struktura projekta prema package.json

{
 "name": "IonicBatteryStatus",
 "version": "0.0.1",
 "author": "Tomislav Stanković",
 "homepage": "https://www.tomislavstankovic.com/",
 "private": true,
 "scripts": {
  "start": "ionic-app-scripts serve",
  "clean": "ionic-app-scripts clean",
  "build": "ionic-app-scripts build",
  "lint": "ionic-app-scripts lint"
 },
 "dependencies": {
  "@angular/animations": "5.2.11",
  "@angular/common": "5.2.11",
  "@angular/compiler": "5.2.11",
  "@angular/compiler-cli": "5.2.11",
  "@angular/core": "5.2.11",
  "@angular/forms": "5.2.11",
  "@angular/http": "5.2.11",
  "@angular/platform-browser": "5.2.11",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "5.2.11",
  "@ionic-native/battery-status": "^4.17.0",
  "@ionic-native/core": "~4.17.0",
  "@ionic-native/splash-screen": "~4.17.0",
  "@ionic-native/status-bar": "~4.17.0",
  "@ionic/storage": "2.2.0",
  "cordova-android": "7.0.0",
  "cordova-plugin-battery-status": "^2.0.2",
  "cordova-plugin-device": "^2.0.2",
  "cordova-plugin-ionic-keyboard": "^2.1.3",
  "cordova-plugin-ionic-webview": "^2.0.0",
  "cordova-plugin-splashscreen": "^5.0.2",
  "cordova-plugin-statusbar": "^2.4.2",
  "cordova-plugin-whitelist": "^1.3.3",
  "ionic-angular": "3.9.2",
  "ionicons": "3.0.0",
  "rxjs": "5.5.11",
  "sw-toolbox": "3.6.0",
  "zone.js": "0.8.26"
 },
 "devDependencies": {
  "@ionic/app-scripts": "3.2.0",
  "typescript": "~2.6.2"
 },
 "description": "An Ionic project",
 "cordova": {
  "plugins": {
   "cordova-plugin-whitelist": {},
   "cordova-plugin-statusbar": {},
   "cordova-plugin-device": {},
   "cordova-plugin-splashscreen": {},
   "cordova-plugin-ionic-webview": {},
   "cordova-plugin-ionic-keyboard": {},
   "cordova-plugin-battery-status": {}
  },
  "platforms": [
   "android"
  ]
 }
}

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *