Ionic Launch Navigator

Ionic Launch Navigator – otvaranje nativne aplikacije za navigaciju

Ovaj će blog post biti vrlo sličan jednom ranije objavljenom pod naslovom “Ionic 3 & Google Maps – prikaz rute između dvije lokacije” s tom razlikom da se glavni dio prikaza karte neće odvijati unutar Ionic aplikacije nego u nekoj od nativnih aplikacija instaliranih na mobilnom uređaju.

Kreiranje aplikacije

Kreiram novi Ionic, u ovom slučaju Ionic 3, projekt i odmah dodajem podršku za Android platformu.

$ ionic start IonicLaunchNavigator blank
$ cd IonicLaunchNavigator
$ ionic cordova platform add android

Launch Navigator plugin

Launch Navigator plugin omogućava otvaranje nativne aplikacije za navigaciju koja je u tom trenutku instalirana na mobilnom uređaju. Jedino potrebno iz Ionic aplikacije je proslijediti nekoliko parametara, npr. početna i završna lokacija, kako bi se mogla prikazati ruta između njih.

Android platforma trenutno podržava pokretanje sljedećih aplikacija: Google Maps, Waze, CityMapper, Uber, Yandex, Sygic, HERE Maps, Moovit, Lyft, MAPS.ME, Cabify, Baidu Maps, 99 Taxi i Gaode Maps.

Plugin instaliram sljedećim naredbama:

$ ionic cordova plugin add uk.co.workingedge.phonegap.plugin.launchnavigator
$ npm install --save @ionic-native/launch-navigator

Naravno, nakon toga ovaj plugin deklariram unutar app.module.ts datoteke.

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser';
import { ErrorHandler, NgModule } from '@angular/core';
import { IonicApp, IonicErrorHandler, IonicModule } from 'ionic-angular';
import { SplashScreen } from '@ionic-native/splash-screen';
import { StatusBar } from '@ionic-native/status-bar';

import { MyApp } from './app.component';
import { HomePage } from '../pages/home/home';

import { LaunchNavigator } from '@ionic-native/launch-navigator';

@NgModule({
 declarations: [
  MyApp,
  HomePage
 ],
 imports: [
  BrowserModule,
  IonicModule.forRoot(MyApp)
 ],
 bootstrap: [IonicApp],
 entryComponents: [
  MyApp,
  HomePage
 ],
 providers: [
  StatusBar,
  SplashScreen,
  LaunchNavigator,
  {provide: ErrorHandler, useClass: IonicErrorHandler}
 ]
})
export class AppModule {}

Na ekranu će se nalaziti samo gumb za pokretanje navigacije.

<ion-header>
 <ion-navbar>
  <ion-title>
   Ionic Launch Navigator
  </ion-title>
 </ion-navbar>
</ion-header>

<ion-content padding>
 <button ion-button full (click)="otvoriNavigaciju()">Otvori navigaciju</button>
</ion-content>

Funkcionalnost se također sastoji od samo jedne funkcije.

import { Component } from '@angular/core';
import { NavController } from 'ionic-angular';

import { LaunchNavigator, LaunchNavigatorOptions } from '@ionic-native/launch-navigator';

@Component({
 selector: 'page-home',
 templateUrl: 'home.html'
})
export class HomePage {

 destination: string;
 latitude: number = 45.7713;
 longitude: number = 15.9436;

 constructor(public _navCtrl: NavController,
       private _launchNavigator: LaunchNavigator) {

 }

 otvoriNavigaciju(){
   // Parametar može biti u obliku stringa
   this.destination = "Ilica 12, Zagreb"
   let options: LaunchNavigatorOptions = {
   // Parametar također može biti u obliku koordinata tj. brojeva
    start: [this.latitude, this.longitude]
   };

   this._launchNavigator.navigate(this.destination, options)
   .then(
    success => console.log('Launched navigator'),
    error => console.log('Error launching navigator', error)
   );
 }

}

Na ekranu to izgleda ovako:

Ionic Launch Navigator

Kao što se i vidi na zadnjoj slici ponuđena je vožnja putem aplikacije Uber. U slučaju da korisnik mobilnog uređaja u tom trenutku nema instaliranu tu aplikaciju biti će mu omogućeno automatsko instaliranje Uber aplikacije ako se odluči na vožnju.

Zaključak

Struktura projekta prema package.json

{
 "name": "IonicLaunchNavigator",
 "version": "0.0.1",
 "author": "Tomislav Stanković",
 "homepage": "https://www.tomislavstankovic.com/",
 "private": true,
 "scripts": {
  "start": "ionic-app-scripts serve",
  "clean": "ionic-app-scripts clean",
  "build": "ionic-app-scripts build",
  "lint": "ionic-app-scripts lint"
 },
 "dependencies": {
  "@angular/animations": "5.2.11",
  "@angular/common": "5.2.11",
  "@angular/compiler": "5.2.11",
  "@angular/compiler-cli": "5.2.11",
  "@angular/core": "5.2.11",
  "@angular/forms": "5.2.11",
  "@angular/http": "5.2.11",
  "@angular/platform-browser": "5.2.11",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "5.2.11",
  "@ionic-native/core": "~4.15.0",
  "@ionic-native/launch-navigator": "^4.17.0",
  "@ionic-native/splash-screen": "~4.15.0",
  "@ionic-native/status-bar": "~4.15.0",
  "@ionic/storage": "2.2.0",
  "cordova-android": "7.0.0",
  "cordova-plugin-actionsheet": "^2.3.3",
  "cordova-plugin-device": "^2.0.2",
  "cordova-plugin-dialogs": "^2.0.1",
  "cordova-plugin-ionic-keyboard": "^2.1.3",
  "cordova-plugin-ionic-webview": "^2.2.3",
  "cordova-plugin-splashscreen": "^5.0.2",
  "cordova-plugin-statusbar": "^2.4.2",
  "cordova-plugin-whitelist": "^1.3.3",
  "ionic-angular": "3.9.2",
  "ionicons": "3.0.0",
  "rxjs": "5.5.11",
  "sw-toolbox": "3.6.0",
  "uk.co.workingedge.phonegap.plugin.launchnavigator": "^4.2.2",
  "zone.js": "0.8.26"
 },
 "devDependencies": {
  "@ionic/app-scripts": "3.2.0",
  "typescript": "~2.6.2"
 },
 "description": "An Ionic project",
 "cordova": {
  "plugins": {
   "cordova-plugin-whitelist": {},
   "cordova-plugin-statusbar": {},
   "cordova-plugin-device": {},
   "cordova-plugin-splashscreen": {},
   "cordova-plugin-ionic-webview": {
    "ANDROID_SUPPORT_ANNOTATIONS_VERSION": "27.+"
   },
   "cordova-plugin-ionic-keyboard": {},
   "uk.co.workingedge.phonegap.plugin.launchnavigator": {
    "OKHTTP_VERSION": "3.+"
   }
  },
  "platforms": [
   "android"
  ]
 }
}

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *