Vođenje i razvijanje tima – iskustvo online seminara

S još dvoje kolega iz firme, prisustvovao sam, 25.02.2021. od 13 do 16h, online seminaru “Building Your Leadership Skills – Vođenje i razvijanje tima – ONLINE“. Ovaj je seminar dio “Mini MBA – Leadership Skills ONLINE” programa koji se sastoji od 10 redovnih modula.

Cilj radionice bio je razviti efikasne komunikacijske strategije za vođenje pojedinaca i timova te unaprijediti rad svojih timova primjenom liderskih koncepata, alata i procesa.

Službena najava:

Ovaj atraktivni online seminar poboljšava jezgrene vještine potrebne za holistički pristup poslovnim izazovima i donošenje boljih izvršnih odluka kod rukovoditelja. Pomaže polaznicima da ostvare svoj potencijal vodstva na način da predvide konkurentnu strategiju, provedu značajne promjene i postignu izvanredne rezultate. Polaznici će po završetku seminara razviti veću svijest o svom stilu vođenja i kako ga drugi percipiraju, uz pomoć personaliziranog treniranja i vlasničkih alata za vođenje.

Sadržaj seminara:

 • Potražite više perspektiva – obogatite svoje razumijevanje
 • Visoko produktivni timovi
 • U kojoj je fazi vaš tim?
 • Analiza videa – krizne situacije i timski rad
 • Razvijanje tima i povećanje učinkovitosti tima – team assessment
 • Moć utjecanja na druge – analiza izvora moći
 • Seminar se odvijao putem Zoom platforme, a sve je počelo međusobnim predstavljanjem. Predavačica doc.dr.sc. Jasminka Samardžija je za svaku temu napravila uvod, a onda bi nam dala zadatak i podijelila nas u grupe kako bi mogli razmijeniti mišljenja i iskustva te doći do rješenja. Sve to me podsjetilo na Scrum radionicu.

  Potražite više perspektiva – obogatite svoje razumijevanje

  U ovom je dijelu bilo važno da postanemo svjesni “sljepoće okvira” što znači da perspektiva iz koje mi vidimo neke stvari i odnose ne mora, najčešće i nije, biti jedina. Bitno je potražiti više mišljenja i prihvatiti mišljenje koje je različito od našeg. Ako govorimo o timu potrebno je uvažiti različite poglede i perspektive čime se pojačava sinergija tima kroz razmjenu mišljenja i suradnju.

  Visoko produktivni timovi

  Razgovarali smo o visoko produktivnim timovima i njihovim karakteristikama. Cilj je bio saznati što ih razlikuje od manje produktivih timova. Tu smo dobili zadatak da svatko za sebe napiše karakteristike tima kojega smo bili članovi, a za koje smatramo da su bili visoko produktivni. Nakon toga u grupama smo odredili najznačajnije karakteristike visoko produktivnog tima.

  U kojoj je fazi vaš tim?

  Svaki tim prolazi kroz 5 faza:

  – formiranja
  – jurišanja
  – normiranja
  – sudjelovanja
  – prekidanja

  Prema navedenim kategorijama trebali smo identificirati u kojoj se fazi nalazi naš tim. Nakon toga smo razgovarali o koracima potrebnim da bi tim ušao u sljedeću fazu. Naravno, zbog svoje dinamičnosti kada su u pitanju stalni odlasi i dolasci članova, tim se može vratiti i na prethodnu razinu.

  Moć utjecanja na druge – analiza izvora moći

  Moć utjecaja na druge može se definirati kao sposobnost usmjeravanja drugih prema akcijama, a dijeli se na:

  – moć uloge
  – moć znanja
  – moć osobnosti

  Analiza videa – krizne situacije i timski rad

  Pogledali smo i analizirali jedan video. Svatko za sebe je identificirao karakteristike lidera, a onda smo u grupama razgovarali o njima te došli do određenih zaključaka.

  Razvijanje tima i povećanje učinkovitosti tima – team assessment

  U ovoj smo završnoj vježbi identificirali 5 disfunkcija tima, a to su:

  – Neobaziranje na rezultate
  – Izbjegavanje odgovornosti
  – Nedostatak privrženosti
  – Strah od sukoba
  – Nedostatak povjerenja

  U grupnom mi je radu bilo najzanimljivije čuti druga iskustva i načine kako drugi timovi nakon identifikacije problema pristupaju njihovom rješavanju.

  Posebno mi se svidio pristup timske odgovornosti. Znači ako tim radi u rokovima i prema definiranim procesima onda se prilikom evaluacije cijeli tim nagrađuje. Time se umjesto individualnih zasluga potiču timske.

  Zaključak

  Ovaj seminar neće niti može odgovoriti na sva pitanja koje pojedinac kao dio tima može imati, ali će polazniku dati teme za razmišljanje.