Priprema i objava Ionic aplikacije na Google Play Store

Ako čitate ovaj blog post vjerojatno već imate gotovu Ionic aplikaciju koju još samo želite postaviti na Google Play Store. Na pravom ste mjestu. U ovom blog postu možete vidjeti koje je sve korake potrebno napraviti kako bi Ionic aplikacija bila spremna za objavu.

Ovaj blog post pokriva scenarij objave besplatne Android aplikacije tj. aplikacije koja ne sadržava in-app purchase ili neke druge specijalne uvjete, a Google će vašu aplikaciju odobriti kroz nekoliko sati ili najviše nekoliko dana.

Ovakve slične upute već postoje na službenim Ionic Framework web stranicama, ali one govore samo kako nešto napraviti, ali ne i zašto pa sam primjetio da se većina novih developera češe po glavi prateći sve te silne korake, a da pri tome ne znaju zašto nešto rade. Ovdje ćete dobiti širu sliku i imati mogućnost postaviti pitanje u slučaju da negdje zapnete.

Uvod

Priprema i objava aplikacije, neovisno o tome o kojoj platformi je riječ u osnovi sadržava iste korake:

  • Mehanizam za potpisivanje aplikacije – za Android se koristi keystore, a za iOS se koristi signing identity. Različiti nazivi, ali ista svrha, a to je omogućiti vam potvrdu da ste autor neke aplikacije. Ta će vam potvrda trebati svaki put kada budete htjeli napraviti nadogradnju (update) aplikacije na trgovini aplikacijama.
  • Mjesto za unos detalja o aplikaciji – čak i prije nego završite s izradom aplikacije za pretpostaviti je da već znate koje ćete joj ime dati, koja joj je namjena i vjerovatno već imate ostale promotivne materijale pomoću kojih ćete se potencijalnim korisnicima pokušati što više približiti kako bi preuzeli aplikaciju.
  • Izrada i optimizacija izvršne datoteke koja će se pokretati na mobilnom uređaju – za Android se ta izvršna datoteka tj. APK postavlja direktno na Google Play Store stranici dok se za iOS (IPA) obavlja koristeći Xcode.

Prije izrade produkcijske verzije Ionic aplikacije:

  • uklonite nepotrebne datoteke koje ste tijekom razvoja aplikacije koristili
  • uklonite nepotrebne pluginove i ostale dodatke
  • umanjite slike korištene u aplikaciji tj. kompresirajte ih
  • kreirajte ikonu aplikacije i početni zaslon

Priprema Android aplikacije

1.) Uklonite Cordova Console plugin

Ovaj vam plugin omogućava testiranje aplikacije tijekom izrade i nije vam potreban u produkciji. Uklonit ćete ga pomoću naredbe:

2.) Kreirajte privatni ključ s kojim ćete potpisati aplikaciju

Ionic Android Keytool

Bez privatnog ključa aplikaciju niti ne možete postaviti na Google Play Store i zbog toga je jasno koliko je ovaj korak bitan. Ovaj ćete ključ koristiti kroz cijeli životni vijek aplikacije tj. prilikom dodavanja nadogradnji (updatea). Kako bi kreirali privatni ključ koristit ćete keystore unutar naredbenog retka (command-line utility). Privatni ključ vrijedi 10 000 dana što bi trebalo biti više nego dovoljno da pokrije životni vijek aplikacije.

Ova će naredba stvoriti MojaAplikacija.keystore datoteku koju možete smjestiti bilo gdje na računalo i koju morate čuvati jer će vam trebati prilikom prvog potpisivanja aplikacije, ali i prilikom svake nadogradnje. Svaka verzija aplikacije mora biti potpisana sa istim privatnim ključem.

P.S. Ako dobijete poruku „ bash: keytool: command not found “ znači da niste dobro postavili razvojnu okolinu tj. da morate dodati novu varijablu okruženja „C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_111\bin“ pod Environment VariablesSystem variablesPath.

3.) Kreirajte nepotpisani APK

Ionic Android Build

Pomoću naredbe build izradite nepotpisani APK.

Novi APK ćete moći pronaći u platforms/android/build/outputs/apk/android-release-unsigned.apk . Kako bi si olakšali idući korak APK možete odmah preimenovati u NazivAplikacije.apk.

4.) Potpišite APK koristeći privatni ključ

Android Jarsigner

Potpisivanje APK-a obavlja se pomoću alata jarsigner. Kopirajte privatni ključ NazivAplikacije.keystore (morate znati lozinku privatnog ključa) i APK NazivAplikacije.apk u istu mapu te pokrenite naredbu:

Ako dobijete poruku o grešci ponovite prijašnje korake.

5.) Optimizacija APK-a

Ionic Android Zipalign

Ovo je zadnji korak u pripremi vašeg APK-a za objavu. Alat zipalign će optimizirati vaš APK tako da bolje iskorištava resurse mobilnog uređaja.

Pokrenite naredbu:

U ovom primjeru novi APK koji ćete postaviti na Google Play Store zove se NazivAplikacijeObjava.apk.

P.S. Ako dobijete poruku „ bash: zipalign: command not found “ znači da niste dobro postavili razvojnu okolinu tj. da morate dodati novu varijablu okruženja „C:\Users\Tomislav\AppData\Local\Android\android-sdk\build-tools\24.0.3“ pod Environment VariablesSystem variablesPath.

Postavljanje APK-a na Google Play Store

1.) Registracija

Posjetite Google Play Developer Console i registrirajte se.

Google Play Developer Console

2.) Prijavite se u Google Developer Console i dodajte aplikaciju klikom na Add new application te navedite jezik i naziv aplikacije pa odaberite Upload APK

Google Play Developer Console: Add new application

3.) Dodajte APK

APK možete odmah poslati u produkciju, ali isto tako možete pokrenuti i alfta tj. beta test ako želite aplikaciju testirati među kontroliranom grupom osoba prije objave produkcijske verzije koja bi bila dostupna svima. Kada pokrenete alfa tj. beta test korisnike možete pozvati unosom njihove adresa elektroničke pošte ili im poslati URL na alfa tj. beta verziju aplikacije.

Google Play Developer Console: Upload apk

3.) Odaberite Store Listing kako bi dodali osnovne informacije o aplikaciji

Google Play Developer Console: Prepare Store Listing

4.) Unesite grafičke elemente

Google Play Developer Console: Prepare Store Listing Image

5.) Unesite ostale detalje i kliknite na Save draft u gornjem densom uglu ekrana kako bi sve ranije uneseno spremili

Google Play Developer Console Prepare Store Listing Categorization

6.) Ispunite kratak upitnik kako bi vaša aplikacija dobila pripadajuću ocjenu (Content Rating) te navedite koje države želite pokriti svojom aplikacijom te eventualno dodajte cijenu (Pricing & Distribution). Svaka stavka iz ovog izbornika mora biti zelena.

Google Play Developer Console

7.) Objavite aplikaciju

Kada ste ispunili sve navedeno, Ready to publish, spremni ste za objavu aplikacije Publish app.

Google Play Developer Console: Publish app

Nadogradnja (update)

Svaki sljedeći put kada želite nadograditi aplikaciju morate proći gore navedene korake od 1 do 5 osim koraka 2 jer keystore već imate.

Prije nego ponovite taj proces pobrinite se da u config.xml navedete novi version broj koji mora biti veći od onoga koji se u tom trenutku nalazi na Google Play Store.