Akademija projektnog menadžmenta (PMBOK®)

Ovim blog postom želim se osvrnuti na edukaciju iz projektnog menadžmenta, prema Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) standardu, koju sam pohađao.

Kako je provedena edukacija?

Akademija projektnog menadžmenta bila je osmišljena na način da je svaki od polaznika ujedno bio voditelj, ali i član. Nakon provedene edukacije dobili smo konkretne projekte koji će se tijekom ove godine provoditi u firmi. Provođenje će ići u nekoliko faza. Neki od projekata već su započeti i ostaje za vidjeti konkretne rezultate.

5 mjeseci i 130 sati edukacije bilo je raspoređeno na predavanja uživo koja su se održavala jednom tjedno u trajanju od po 5 sati. Uz to smo imali mogućnost korištenja Virtualne učionice putem koje nam je omogućen pristup svim pisanim i video materijalima.

Edukaciju je vodio dr. sc. Vladimir Grebenar, pred., univ. spec. oec. PMP, BSMP, KPIP, OIP, CBC.

Virtualna učionica

Na akademiji su stečene sljedeće vještine i kompetencije:

 1. Opisati proces iniciranja projekta iz procesa strateškog upravljanja.
 2. Opisati model organizacije projektnog menadžmenta.
 3. Testirati održivost projektne ideje kroz poslovne dokumente: poslovni slučaj i plan koristi od projekta.
 4. Generirati odluke o prihvatljivom opsegu projekta temeljem analize dionika i zahtjeva projekta.
 5. Upravljati vremenom u projektu i analizirati pokazatelje učinkovitosti upravljanja vremenom.
 6. Upravljati troškovima u projektu i analizirati pokazatelje učinkovitosti upravljanja troškovima.
 7. Jasno i koncizno kreirati definicije projektnih ciljeva i koristi od projekta.
 8. Primijeniti procese inicijacije i planiranja projekta (PMBOOK, ISO 21500 i OpenPM2).
 9. Upravljati projektnim prilikama i projektnim prijetnjama kao projektnim rizicima.
 10. Primijeniti procese izvršavanja, kontrole i zatvaranja projekta (PMBOOK, ISO 21500 i OpenPM2)
 11. Izraditi dokument “Projektni prijedlog” ili “Projektna povelja” integracijskim pristupom.
 12. Izraditi dokument “Plan upravljanja projektom” inregracijskim pristupom.
 13. Primijeniti plan upravljanja projektom za izradu projektne prijave za EU (su)financirane projekte.
 14. Upoznati smjernice za agilni pristup upravljanja projektima.
 15. Protumačiti 5 stupnjeva liderstva i 20 načela liderstva važnih za osoban i profesionalan rast.
 16. Izgraditi stav o važnosti etičnog i profesionalnog pristupa izvršavanju poslovnih aktivnosti.