Dohvaćanje podataka s API-ja Sudskog registra data.gov.hr

Prije nekoliko godina objavio sam blog post o prikazu podataka API-ja Sudskog registra – pravosudje.hr.

API se tada nalazio na adresi https://sudreg-api.pravosudje.hr, dok će se od 1. travnja nalaziti na adresi https://sudreg-data.gov.hr/.

Više o detaljima i razlozima prebacivanja API-ja na novu adresu možete saznati na https://data.gov.hr/ckan/dataset/sudski-registar.

Ukratko, to znači da se osim URL-a putem kojega će se pozivati API mijenjaju i parametri potrebni za pristup tim podacima.

“Portal otvorenih podataka Sudskog registra namijenjen je razvojnim inženjerima koji u svoja aplikativna rješenja žele preuzimati podatke Sudskog registra (https://sudreg.pravosudje.hr) u strojno čitljivom obliku.

Za pristup podacima potrebno je napraviti registraciju. Nakon uspješno predanog registracijskog obrasca korisnik će dobiti e-mail za potvrdu svog korisničkog računa. Verifikacijom računa korisnik će biti preusmjeren na stranice aplikacije te će mu se dodijeliti Client ID, Client Secret i link za dohvat tokena koji omogućuju pristup RESTapi sučeljima.”

Registracija i aktivacija

Prije registracije potrebno je prijaviti se, a to je moguća napraviti korištenjem e-građana te putem servisa Facebook, Google i Microsoft na linku https://data.gov.hr/ckan/dataset/sudski-registar i klikom na ‘Prijava’ u gornjem desnom kutu ekrana.

Portal otvorenih podataka

Nakon prijave mogu se vidjeti detalji o postupku registracije i što se njome dobije. Klikom na “Registracija” pokreće se postupak.

API sudskog registra

Klikom na “Registracija” otvara se jednostavna forma gdje se navodi naziv i opis projekta u kojemu će se koristiti API.

Forma API-ja Sudskog registra

Klikom na “Predaj zahtjev” otvara se sljedeći ekran gdje se vide detalji poput parametara Client Id i Client Secret koji će biti potrebni za slanje upita na API tj. dobivanje tokena.

Sudski registar API

Prije nego se prikazani podaci mogu koristiti potrebno je potvrditi tj. verificirati e-mail klikom na “Potvrdi”.

Sudski registar API email

Nakon toga preostaje još kliknuti na “Aktivacija” i to je to što se registracije tiče.

Sudski registar API aktivacija

I konačno, podaci su spremni za korištenje.

Sudski registar API podaci

Provjera rada API-ja

Kako je i navedeno u dokumentaciji API mogu provjeriti koristeći Curl (Client for URL) naredbu i to želim napraviti prije nego krenem s postavljanjem Angular forme.

Naredba se upisuje u naredbeni redak (CMD) u sljedećem obliku: curl -i -k --user ClientId:ClientSecret --data "grant_type=client_credentials" https://sudreg-data.gov.hr/api/oauth/token

Curl naredba Sudreg API

Iz navedenog mogu vidjeti u kojem obliku i koje parametre će mi API vratiti. U ovom slučaju najvažniji mi je parametar access_token koji će mi trebati prilikom pozivanja drugih API-ja.

Također vidim da token vrijedi 6 sati (21600 sekundi) od trenutka kreiranja.

Dohvaćanje tokena testirat ću i koristeći Postman.

Odmah ću, također putem Curl naredbe, isprobati jedan API u kojem ću proslijediti access_token da bi dobio podatke. Želim se uvjeriti da sve radi prije nego počnem s kreiranjem API servisa u Angularu.

Pokretanjem Curl naredbe curl --location "https://sudreg-data.gov.hr/api/javni/sudovi?expand_relations=true" ^ --header "Content-Type: application/json" ^ --header "Authorization: Bearer access_token" dobijem sljedeće:

Popis sudova API

Kako se može vidjeti iz gornje naredbe ovdje prosljeđujem samo dva parametara u headeru i već sam dobio “osjećaj” kako će funkcionirati svi ostali API pozivi.

Nadam se bez grešaka koje neki od njih trenutno imaju. 🙂

API detalji_subjekta

S obzirom da me API detalji_subjekta trenutno najviše zanima više ću pažnje obratiti na njega što se tiče dokumentacije.

Na adresi https://sudreg-data.gov.hr/api/OpenAPIs/OpenAPIJavni se nalaze sve dostupne API točke. Između ostalog tu je i detalji_subjekta.

Iz dokumentacije vidim da se radi o get metodi i koje obavezne parametre trebam slati.

API detalji_subjekta

Kreiranje API servisa

U servisu će se nalaziti dvije funkcije. Jedna će dohvaćati access_token, a druga podatke o tvrtki prema OIB-u ili MBS-u.

Obavezni parametri za dobivanje tokena:

 • Content-Type (string) / header – ‘application/x-www-form-urlencoded’
 • Authorization (string) / header – ‘Basic ‘ + btoa(‘ClientId:ClientSecret’)
 • grant_type (string) / body – client_credentials

Obavezni parametri za dohvaćanje detalja tvrtke:

 • Content-Type (string) / header – ‘application/json’
 • Authorization (string) / header – ‘Bearer ‘ + access_token
 • tip_identifikatora (string) / query – ‘oib’ ili ‘mbo’
 • identifikator (string) / query – 0000000000 ili 000000000

Angular forma

Forma će biti jednostavna. Nakon unosa OIB-a ili MBS-a popunit će se polja naziv, adresa i grad. API naravno dohvaća puno više od toga.

Što se funkcionalnosti tiče i s obzirom da je ovo samo demo prikaz neću ići previše u detalje.

Unutar ngOnInit() funkcije pozivam API za dohvaćanje tokena. U produkcijskom okruženju ne bih to radio na ovaj način nego bih spremio token i novi ne bih tražio sljedećih 6 sati dok trenutni ne istekne.

U praksi to izgleda ovako. Unosom OIB-a ili MBS-a poziva se funkcija za dohvaćanje detalja poslovnog subjekta.

API sudskog registra

Jednom kada access_token istekne dobit će se poruka

API neautorizirano

I to je to. Istovremeno vrlo jednostavan i vrlo koristan API koji može poboljšati funkcionalnosti nekog programskog rješenja.

DevExtreme Pivot Grid & Angular: prikaz i analiza višedimenzionalnih podataka

U ovom ću blog postu pokazati kako implementirati DevExtreme Pivot Grid UI komponentu u Angular projekt. Ona omogućava prikaz i analizu višedimenzionalnih podataka iz lokalne pohrane ili OLAP kocke.

Fokusirat ću se na prikaz podataka prema specifičnim parameterima te načinu na koji te podatke uređivati jer Pivot Grid nativno ne nudi takvu mogućnost.

Pivot Grid prikaz podataka

Prva i osnovna značajka Pivot Grida je prikaz i analizu višedimenzionalnih podataka.

U ovom ću primjeru koristiti strukturu podataka prikazanu u JSON-u kojega je moguće vidjeti ispod. S jedne strane biti će poslovnice, a s druge automobili. Cilj je prikazati količinu naručenih tj. isporučenih automobila ovisno o poslovnici.

Logika aplikacije nalazit će se unutar angular-devextreme.component.ts datoteke koja se temelji na PivotGridDataSource objektu. Za sada će se unutar njega nalaziti samo fields niz i store objekt.

Poslovnice će se nalaziti krajnje lijevo area: "row", a automobili na vrhu area: "column". Sve ostalo tj. narudžbe prikazuju se kao podaci area: "data".

Izgled sučelja biti će definiran unutar angular-devextreme.component.html datoteke.

Od Pivot Grid UI svojstva koristit ću ih nekoliko:

 • showBorders – želim da vanjski rubovi budu vidljivi.
 • showColumnGrandTotals – ne želim prikazivati ukupne vrijednosti za kolone. Ovo bi se inače prikazivalo krajnje desno.
 • showRowGrandTotals – želim na dnu prikazati ukupne vrijednosti.
 • Sve to zajedno na kraju daje sljedeće:

  DevExtreme Pivot Grid - osnovni prikaz

  Pivot Grid – promjena izgleda polja

  Ako želim dodatno prilagoditi prikaz određenih polja to mogu napraviti koristeći onCellPrepared metodu.

  U ovom slučaju hoću napraviti tri grafičke izmjene. Stupac “Naručeno” će imati sivu pozadinsku boju i podebljane brojeve, ukupne vrijednosti na dnu također će biti podebljanje, a vrijednosti koje za “Isporučeno” imaju null će imati crvenu pozadinsku boju kako bi bila uočljivija.

  Na ekranu bi to izgledalo ovako:

  Pivot Grid onCellPrepared

  Međutim, niti jedno polje nema crvenu pozadinsku boju. Razlog je što Pivot Grid sve null vrijednosti vidi kao 0 i zato uvjet e.cell.value === null nije zadovoljen. Ali ako stavim e.cell.value === 0 stanje će biti puno drugačije.

  Pivot Grid onCellPrepared

  Iz podaciDemo niza se može vidjeti da narudzba_isporucenakolicina može imati vrijednosti null. To znači da bi vrijednost za “POSLOVNICA VK” i automobil “Fiat Panda” trebala imati crvenu pozadinsku boju jer je narudzba_isporucenakolicina = null, a kombinacija POSLOVNICA VK” i “Kia Rio” ne bi trebala imati crvenu pozadinsku boju jer ima vrijednost narudzba_isporucenakolicina = 0.

  Pivot Grid – prikaz null vrijednosti

  Kako bi u PivotGridu mogao prikazati null vrijednosti i razlikovati ih od vrijednosti 0 koristiti ću calculateCustomSummary funkciju. Tu ću funkciju vezati uz polje dataField: "narudzba_isporucenakolicina".

  Sada se na ekranu može vidjeti da istovremeno imam prikazane vrijednosti za isporučenu količinu i kao null i kao 0.

  Pivot Grid calculateCustomSummary

  Omogućiti klik na odabrano polje

  Želim omogućiti klik samo na polje koje pokazuje isporučenu količinu, ali isključivo za poslovnice i automobile koji imaju unesenu naručenu količinu. Znači, ne želim da se u koloni sa isporučenom količinom može kliknuti na prazno polje jer nema smisla unositi isporučenu količinu ako ništa nije naručeno.

  Za to ću koristiti onCellClick funkciju.

  Iz prikazanog se može vidjeti da klik na prazno polje ne radi ništa, klik na crveno polje dohvaća vrijednost null, a klik na polje za unesenom količinom dohvaća tu vrijednost. U ovom slučaju ta vrijednost je 10.

  Pivot Grid onCellClick

  Pivot Grid dohvaćanje vrijednosti polja

  Pivot Grid je primarno kreiran s ciljem prikaza podataka tj. prema dokumentaciji nema mogućnost jednostavnog uređivanja podataka kao što je to slučaj kod Data Grida, barem ju nisam našao, ali sam znao da mora postojati neko rješenje.

  Za početak želim prikazati nekakvu formu unutar koje će se vrijednost polja moći urediti. Za to ću iskoristiti Popup UI komponentu. Unutar nje definiram dxTemplate što mi omogućava daljnju prilagodbu sučelja za uređivanje isporučene vrijednosti.

  Za dohvaćanje vrijednosti kliknutog polja koristit ću Drill Down.

  Klikom na polje isporučene količine prikazat će se sljedeće:

  PivotGrid DxPopup DrillDown

  Kao što se iz prikazanog može vidjeti dohvaćeni su podaci prikazani na vrhu blog posta.

  Pivot Grid uređivanje vrijednosti polja

  Popup iz gornjeg primjera je potrebno prilagoditi na način da se kreira input polje za izmjenu isporučene količine. Klikom na polje sa već unesenom isporučenom količinom ista će se prikazati unutar input polja. Ako je polje prazno isto će biti i input polje.

  U GIF-u se može primjetiti da uređivanje isporučene količine uredno prolazi, ali uz jedan problem. Prilikom svakog spremanja isporučene količine cijeli se Pivot Grid osvježi i vrati u krajnju lijevu poziciju. Naravno da to nije praktično. Uz to, prilikom otvaranja popupa polje za unos količine nije fokusirano (crvena podcrtana linija) nego je na njega prvo potrebno kliknuti.

  U nastavku ću pokazati kako riješiti oba problema.

  Pivot Grid uređivanje

  Osvježavanje samo uređenog podatka

  Jedan od problema koji se stvorio nakon što je omogućeno uređivanje podataka je to što se sada cijeli ekran osvježi i onda se svaki put iznova mora skrolati do točno određenog polja kako bi se nastavilo uređivanje. To nikako nije praktično i bilo je potrebno pronaći rješenje.

  U ovom će mi slučaju pomoći ArrayStore, ali tek kada prilagodim prikaziNarudzbe() funkciju. Kao što se može vidjeti this.podaciDemo se sada dohvaćaju upravo kroz ArrayStore. Kroz key parametar identificiram unikatnu vrijednost pomoću koje Pivot Grid može znati koju vrijednost će osvježiti.

  Podatke nakon unosa osvježavam pomoću update(key, values) metode unutar funkcija spremiKolicinuButton() i spremiKolicinuEnter().

  Uz to, kada se popup otvori polje za unos isporučene količine nije fokusirano i prije unosa potrebno je na njega kliknuti. To također nije praktično. Ovo se vrlo lako riješi kroz onShown funkciju.

  Na kraju to izgleda ovako:

  PivotGrid Reload

  Zaključak

  Naravno, ovo je samo dio mogućnosti koje DevExtreme Pivot Grid ima, ali dovoljno da pohvatate osnove i shvatite na koji način funkcionira.

  Prikaz podataka API-ja Sudskog registra – pravosudje.hr

  OBAVIJEST! API Sudskog registra se od 1. travnja prebacuje na novu adresu. Više o tome u blog postu Dohvaćanje podataka s API-ja Sudskog registra data.gov.hr

  U ovom ću blog postu pokazati kako napraviti upit na API Sudskog registra i dohvatiti informacije o poslovnom subjektu prema OIB-u/MBS-a. U dokumentaciji se može vidjeti koje je sve informacije i preko kojih ruta moguće napraviti, ali ja ću se zadržati na onoj po meni najzanimljivijoj subjekt_detalji_Get.

  Projekt je dostupan na GitHubu.

  Uvod

  Za kreiranje forme koristiti ću FormBuilder, a mogao sam isto tako koristiti i ngModel ili FormControl. Više o tome objavio sam u jednom od prijašnjih blog postova. Forma će se sastojati od nekoliko polja od kojih će većina biti obavezna. Prilikom unosa OIB-a ili MBS-a odmah ide provjera na API Sudskog registra i tek nakon te provjere moguće je kliknuti na gumb “Spremi” nakon kojega se podaci mogu spremiti u bazu podataka.

  Provjera rada API-ja

  Prije nego krenem s izradom Angular forme idem se uvjeriti da API radi na način kako je prikazano u dokumentaciji i da mi vraća podatke koje želim koristiti. API je moguće testirati i na ovoj adresi. Da nema te forme koristio bi Postman.

  URL na koji radim upit je:

  Obavezni parametri upita su sljedeći:

  • tipIdentifikatora* (string) – moguće koristiti oib (osobni identifikacijski broj) ili mbs (matični broj subjekta)
  • identifikator* (integer) – oib ili mbs koristim u obliku broja (int64)
  • Ocp-Apim-Subscription-Key* (string) – ide u header, a dobije se nakon registracije

  Kreiranje API servisa

  U servisu će se nalaziti dvije funkcije. Jedna će dohvaćati podatke prema OIB-u, a druga prema MBS-a.

  HTML forma

  Kreiram formu sa poljima:
  oib – dužina 11 znakova. Obavezno polje.
  mbs – dužina 9 znakova. Obavezno polje.
  nazivtvrtke – Obavezno polje.
  ulica – Obavezno polje.
  grad – Obavezno polje.
  e-mail

  Prilikom unosa OIB-a ili MBS-a odmah se vrši provjera na API putem funkcije provjera(angularForma). Tek nakon što se forma ispuni podacima tj. kada se zadovolji unos obaveznih polja moguće je kliknuti na gumb “Spremi”.

  Funkcionalnost forme

  Unutar ngOnInit() funkcije radim inicijalizaciju forme. Ovdje odmah dodajem i Validators kako bi mogao validirati potrebna polja i spriječiti klik na gumb “Spremi” pomoću [disabled]="!angularForma.valid" u slučaju kada forma nije ispravno ispunjena.

  Kada se unutar polja forme unesu OIB ili MBS poziva se funkcija provjera(angularForma). Prvo vršim provjeru koja vrsta identifikatora (OIB ili MBS) je unesena jer ću kasnije na osnovu toga pozivati pripadajući API Sudskog registra iz ApiService i paralelno provjeravam da su ispravne dužine. Nakon toga provjeravam da unutar unesenih znakova nema slova tj. da su samo brojevi match(/^[0-9]+$/). Kada su svi navedeni uvjeti zadovoljeni pozivam this._apiService.sudskiRegistarOIB ili this._apiService.sudskiRegistarMBS te prikazujem dobivene podatke console.log(res) i odmah popunjavam formu.

  Kada je forma ispravno validirana podaci će se uspješno dohvatiti.

  Angular forma: Sudski Registar

  Ne međutim, ostaje problem kod popunjavanja forme sa nasumičnim brojevima koji će ispravno biti validirani prema dužini iako ne postoje u Registru. Npr. netko za OIB može unijeti 11 nula ili za MBS 9 nula i forma će biti validna te će se taj poslovni subjekt moći spremiti u bazu podatka.

  Angular forma

  To mogu spriječiti koristeći setValue ili patchValue. Znači, ako mi API Sudskog registra ne vrati podatke neću dopustiti da forma prođe kao validna i da se uopće može kliknuti na “Spremi”.

  this.angularForma.controls['oib'].setValue(null);
  this.angularForma.controls['oib'].patchValue(null);

  Angular - Sudski Registar

  Što se adrese tiče stavio sam uvjet da se prikaže ispravna vrijednost neovisno o tome ima li prikazana adresa uz broj i podbroj tj. slovo (res.sjedista[0].kucni_podbroj ? (res.sjedista[0].kucni_podbroj) : '') .

  Npr. u adresi Dragutina Žanića Karle 27a je ‘a’ podbroj .

  *ngFor u Angularu 101

  Cilj blog posta “*ngFor u Angularu za početnike” je napraviti uvod u ngFor Angular direktivu jer ona je osnova koju svaki, Angular, developer treba i mora znati.

  *ngFor direktiva se primarno koristi za prikaz niza podataka (array) i početnicima može predstavljati poseban izazov. Također, može se koristiti i za prikaz objekata uz pomoć KeyValuePipe.

  Prije nego krenem s izradom primjera trebam kreirati Angular projekt, a to činim naredbom:

  Projekt je vidljiv na adresi http://localhost:4200/

  Uvod

  *ngFor direktiva u Angularu, osim što služi za prikaz niza podataka, je optimizirana da minimalno utječe na DOM (Document Object Model).

  To će se najbolje vidjeti u nastavku kada budem koristio let i = index pri čemu ću uklanjati elemente niza bez da ga cijelog ponovno osvježavam.

  Angular će se pobrinuti za to da samo taj jedan element izbaci dok sve drugo ostaje isto. Isti slučaj bi bio i kada bi htio dodati novi element u niz.

  U slučaju kada podatke dohvaćamo putem nekog API-ja dogodit će se, u slučaju kada se neki podataka obriše ili doda, da Angular više neće znati što treba biti na kojoj poziciji. U tom slučaju koristim trackBy putem čega Angularu mogu reći koji parametar da koristi kako bi identificirao elemente.

  *ngFor – prikaz niza podataka

  Ako npr. imam sljedeći niz podatka za pretpostaviti je da ih želim na ekranu prikazati kao popis. U ovom će slučaju to biti jednostavan popis osoba. Podaci su fiksno određeni unutar niza, ali logika je ista čak i da stižu putem nekog API-ja.

  Gore navedeni popis podataka želim prikazati na sljedeći način:

  To znači da nekako moram postići da se za svaki objekt unutar niza kreira novi <li></li> element.

  Upravo tu uskače *ngFor sa vrlo jednostavnom sintaksom *ngFor="let <value> of <collection>" pri čemu <value> označava naziv varijable koji proizvoljno određujem, dok <collection> označava izvor podataka što je u ovom slučaju niz simpleArray.

  Konačni rezultat je sljedeći:

  **ngFor u Angularu za početnike

  Ako želim imati redne brojeve mogu koristiti ol tag. Ovo spominjem samo iz razloga što ću u nastavku pokazati kako je redne brojeve moguće dobiti i pomoću indexa elementa.

  *ngFor u Angularu za početnike

  *ngFor + element index

  index se definira kao varijabla let i = index i uvijek počinje od 0. Mogu ga koristiti kako bi prikazao redne brojeve elemenata.

  Na ekranu to izgleda ovako:

  *ngFor u Angularu za početnike

  index mogu, ali i ne moram prikazati na ekranu. U oba ga slučaja mogu koristiti kako bi pristupio pojednom elementu niza.

  U sljedećem ću primjeru pomoću funkcije removeByIndex(i) ukloniti neke elemente iz niza.

  Funkciju pozivam klikom na pojedini element.

  U praksi to izgleda ovako:

  Angular index element

  *ngFor + trackBy

  trackBy se definira kao ; trackBy: id.

  Pomoću funkcije trackElement(i,data.id) dohvaćam unikatni ID svakog elementa niza.

  U praksi to izgleda ovako:

  *ngFor trackBy

  *ngFor – prvi i zadnji element niza

  *ngFor direktiva u Angularu nudi još jednu zanimljivu mogućnost, a to je dohvaćanje prvog i zadnjeg elementa niza pomoću ; let first = first; let last = last.

  Na taj se način prvi i zadnji element mogu npr. urediti CSS-om.

  U praksi to izgleda ovako:

  *ngFor u Angularu za početnike

  Iako ovo još nisam koristio u nekoj produkcijskoj aplikaciji izgleda vrlo zanimljivo.

  *ngFor – parni i neparni elementi niza

  Kada već spominjem uređivanje elementata CSS-om, postoji još jedna zanimljiva funkcionalnost korištenjem ; let even = even; let odd = odd.

  Na taj se način parni i neparni elementi mogu npr. urediti CSS-om.

  U praksi to izgleda ovako:

  *ngFor u Angularu za početnike

  *ngFor – niz unutar niza

  Osim prikaza osnovnog niza mogu prikazati i napredni niz tj. countryList niz unutar nestedArray niza.

  U ovom slučaju *ngFor ide unutar <ul>.

  U praksi to izgleda ovako:

  *ngFor u Angularu za početnike

  Zaključak

  U ovom blog postu, pod nazivom “*ngFor u Angularu za početnike“, naveo sam osnovne funkcionalnosti *ngFor direktive s kojom svaki developer može napraviti funkcionalno rješenje. Sve dalje ovisi o specifičnim potrebama projekta.

  P.S. Struktura projekta prema package.json: