Angular & Ionic 4 – PayPal Smart Payment

Angular & Ionic 4 – PayPal mobilno plaćanje

Cilj ovog blog posta je pokazati kako implementirati PayPal plaćanje unutar Ionic 4, PWA, aplikacije koristeći Smart Payment Button (Checkout).

Osim Smart Payment Buttons, PayPal omogućava sljedeće vrste plaćanja:

PayPal Smart Payment
PayPal Developer: https://developer.paypal.com/

Primjeri u ovom blog postu temelje se na dokumentaciji dostupnoj na poveznici https://developer.paypal.com/.

Iako u testnom okruženju, plaćanje kreirano na ovaj način biti će uspješno provedeno što će se moći vidjeti unutar PayPal testnog sučelja i prikazano u nastavku ovog blog posta.

Ipak, kako je vidljivo u službenoj dokumentaciji potrebno je napraviti i serverski tj. backend dio koji će služiti kao potvrda uspješnog plaćanja. Serverski dio u ovom blog postu neće biti detaljnije obrađen.

Smart Payment Buttons funkcionira na sljedeći način:

 • Gumb za plaćanje prikazan je na web/mobilnoj aplikaciji
 • Kupac klikne na gumb
 • Poziva se PayPal Orders API koji priprema transakciju
 • Prikazuje se PayPal Checkout forma za prijavu/plaćanje
 • Kupac odobrava plaćanje
 • Poziva se PayPal Orders API koji izvršava transakciju
 • Kupcu se prikazuje poruka o uspješnoj transakciji

 

Smart Payment Buttons

PayPal Sandbox & App Name

Kako bi mogao testirati PayPal naplatu potrebni su mi: testni PayPal korisnički račun na koji će sredstva biti uplaćena, testni PayPal korisnički račun koji će izvršavati plaćanje kao i profil aplikacije putem koje će se plaćanje izvršavati.

PayPal Sandbox

S obzirom da već imam postojeći PayPal račun ne moram ga sada kreirati nego je dovoljno otići na adresu https://developer.paypal.com/developer/accounts/ kako bi kreirao Sandbox račun.

PayPal Sandbox

Moguće je kreirati testni račun fizičke ili pravne osobe tj. tvrtke. U ovom ću primjeru kreirati poslovni PayPal račun.

Valuta tog računa biti će u američkim dolarima (USD), a plaćanje ću kasnije izvršavati u dolarima i eurima (EUR). PayPal automatski radi konverziju valuta.

PayPal Sandbox

Klikom na „Create Account“ kreiram Sandbox PayPal račun fortuno@example.com.

PayPal Sandbox

My Apps & Credentials

Nakon toga na adresi https://developer.paypal.com/developer/applications kreiram profil aplikacije putem koje ću izvršavati plaćanje.

PayPal Apps & Credentials

Klikom na „Create App“ dolazim do ekrana gdje je potrebno unijeti naziv aplikacije i odabrati Sandbox račun s kojim će ta aplikacija biti povezana.

PayPal Apps & Credentials

Nakon toga dobijem Client ID koji će mi biti potreban kasnije i bez kojega ne mogu izvršiti plaćanje.

PayPal Apps & Credentials

Smart Payment Buttons & Ionic 4

Sada ću kreirati novi Ionic 4 projekt. To činim naredbom:

$ ionic start Ionic4PayPal blank

Fokus će biti na početnom ekranu koji će se sastojati samo od gumba za plaćanje tako da koristim blank temu.

Detaljnije o kreiranju Ionic 4 aplikacije moguće je pronaći u blog postu pod naslovom „Ionic 4 CRUD aplikacija“.

PayPal Checkout tj. Smart Payment Buttons omogućava brzu i jednostavnu implementaciju plaćanja u bilo koju aplikaciju na siguran način.

Implementacija počinje dodavanjem sljedeće skripte unutar index.html datoteke:

<script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=CLIENTID"></script>

Kao što se može vidjeti, ovdje mi je potreban ranije kreiran Client ID. Ako drugačije ne navedem zadana valuta biti će USD. U jednom od primjera kao valutu ću dodati EUR, parametar currency.

Popis svih dostupnih parametara moguće je vidjeti na poveznici https://developer.paypal.com/docs/checkout/reference/customize-sdk/.

index.html datoteka sada izgleda ovako:

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 
<head>
 <meta charset="utf-8" />
 <title>Ionic 4 - PayPal</title>
 
 <base href="/" />
 
 <meta name="viewport" content="viewport-fit=cover, width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
 <meta name="format-detection" content="telephone=no" />
 <meta name="msapplication-tap-highlight" content="no" />
 
 <link rel="icon" type="image/png" href="assets/icon/favicon.png" />
 
 <!-- add to homescreen for ios -->
 <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" />
 <meta name="apple-mobile-web-app-status-bar-style" content="black" />
 
 <script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=CLIENTID"></script>
 <!-- <script src="https://www.paypal.com/sdk/js?client-id=CLIENTID&currency=EUR"></script> -->
</head>
 
<body>
 <app-root></app-root>
</body>
 
</html>

Prikaz gumba na ekranu vrši se putem ID-a.

<div id="paypal-button-container"></div>

Sve zajedno to sada izgleda ovako:

<ion-header>
 <ion-toolbar color="primary">
  <ion-title>
   Ionic 4 - PayPal
  </ion-title>
 </ion-toolbar>
</ion-header>
 
<ion-content>
 <ion-row *ngIf="!placanjeUspjesno" text-center>
   <ion-col size-lg="4" offset-lg="4">
     <ion-card padding>
     <div id="paypal-button-container"></div>
     </ion-card>
   </ion-col>
 </ion-row>
 <ion-row *ngIf="placanjeUspjesno">
   <ion-col size-lg="4" offset-lg="5" text-center>
    <ion-card padding>
    <p>Thank you for your payment. Your transaction has been completed, and a receipt for your purchase has been emailed to you. Log into your PayPal account to view transaction details.</p>
   </ion-card>
   </ion-col>
 </ion-row>
</ion-content>

Koristim ngIf direktivu kako bi nakon uspješnog plaćanja umjesto gumba za plaćanje prikazao odgovarajuću poruku.

S obzirom da je u pitanju demo aplikacija na ekranu se neće nalaziti ništa drugo osim gumba za plaćanje na vrhu ekrana. U suprotnom bi se više moralo razmisliti o optimalnom mjestu za postavljanje gumba. Više o tome na poveznici https://developer.paypal.com/docs/checkout/best-practices/feature-paypal/#

Angular & Ionic 4 – PayPal Smart Payment

Inicijalizacija transakcije vrši se klikom na gumb “PayPal” tj. funkcijom createOrder unutar koje ću proslijediti samo iznos koji želim na/platiti.

createOrder: function (data, actions) {
  return actions.order.create({
     purchase_units: [{
      amount: {
       value: _this.paymentAmount
      }
     }]
  });
},

Kada kupac odobri transakciju poziva se funkcija onApprove.

onApprove: function (data, actions) {
      return actions.order.capture()
       .then(function (details) {
        console.log(details);
        if(details.status == "COMPLETED"){
        // Show a success message to the buyer
        //alert('Transaction completed by ' + details.payer.name.given_name + '!');
         _this.placanjeUspjesno = true;
        } else {
         alert("Neuspješno plaćanje!");
        }
       })
       .catch(err => {
        console.log(err);
       })
}

Kompletna funkcionalnost izgleda ovako:

import { Component } from '@angular/core';
 
declare var window: any;
 
@Component({
 selector: 'app-home',
 templateUrl: 'home.page.html',
 styleUrls: ['home.page.scss'],
})
export class HomePage {
 
 paymentAmount: string = "10";
 placanjeUspjesno: boolean = false;
 
 constructor() {
   this.paymentOptions();
 }
 
 paymentOptions(){
  let _this = this;
  setTimeout(() => {
   // Render the PayPal button into #paypal-button-container
   window.paypal.Buttons({
 
    // Set up the transaction
    createOrder: function (data, actions) {
     return actions.order.create({
      purchase_units: [{
       amount: {
        value: _this.paymentAmount
       }
      }]
     });
    },
 
    // Finalize the transaction
     onApprove: function (data, actions) {
      return actions.order.capture()
       .then(function (details) {
        console.log(details);
        if(details.status == "COMPLETED"){
        // Show a success message to the buyer
        //alert('Transaction completed by ' + details.payer.name.given_name + '!');
         _this.placanjeUspjesno = true;
        } else {
         alert("Neuspješno plaćanje!");
        }
       })
       .catch(err => {
        console.log(err);
       })
     }
 
   }).render('#paypal-button-container');
  }, 500)
}
 
}

Demo prikaz

Sada ću proći kroz čitav proces naplate i prikazati ga slikama.

Klikom na žuti gumb „PayPal“ pokrećem postupak plaćanja. Prijavljujem se pomoću PayPal Sandbox računa.

PayPal Smart Payment

Biram na koji način želim platiti navedeni iznos. To mogu učiniti sa svojeg ukupnog balansa, kreditnom ili debitnom karticom koje su povezane s PayPal računom.

PayPal Smart Payment

Klikom na “Pay Now” potvrđujem plaćanje. Plaćanje je uspješno izvršeno ako dobijem (Order) ID. U ovom slučaju to je “id”: “99D86747XH516732E”.

PayPal Smart Payment

PayPal će mi vratiti sljedeći odgovor, u kojemu imam sve potrebno kako bi kasnije mogao raditi provjeri plaćanja, nakon što je plaćanje uspješno prošlo:

{
 "create_time": "2019-06-03T09:43:05Z",
 "update_time": "2019-06-03T09:43:05Z",
 "id": "99D86747XH516732E",
 "intent": "CAPTURE",
 "status": "COMPLETED",
 "payer": {
  "email_address": "tomislavstankovic1-buyer@gmail.com",
  "payer_id": "FW4BEH8QAPTEG",
  "address": {
   "country_code": "US"
  },
  "name": {
   "given_name": "test",
   "surname": "buyer"
  },
  "phone": {
   "phone_number": {
    "national_number": "4083320878"
   }
  }
 },
 "purchase_units": [
  {
   "reference_id": "default",
   "amount": {
    "value": "10.00",
    "currency_code": "USD"
   },
   "payee": {
    "email_address": "fortuno@example.com",
    "merchant_id": "RMF4F2P7GMT84"
   },
   "shipping": {
    "name": {
     "full_name": "test buyer"
    },
    "address": {
     "address_line_1": "1 Main St",
     "admin_area_2": "San Jose",
     "admin_area_1": "CA",
     "postal_code": "95131",
     "country_code": "US"
    }
   },
   "payments": {
    "captures": [
     {
      "status": "COMPLETED",
      "id": "9V075368A1755811N",
      "final_capture": true,
      "create_time": "2019-06-03T09:43:05Z",
      "update_time": "2019-06-03T09:43:05Z",
      "amount": {
       "value": "10.00",
       "currency_code": "USD"
      },
      "seller_protection": {
       "status": "ELIGIBLE",
       "dispute_categories": [
        "ITEM_NOT_RECEIVED",
        "UNAUTHORIZED_TRANSACTION"
       ]
      },
      "links": [
       {
        "href": "https://api.sandbox.paypal.com/v2/payments/captures/9V075368A1755811N",
        "rel": "self",
        "method": "GET",
        "title": "GET"
       },
       {
        "href": "https://api.sandbox.paypal.com/v2/payments/captures/9V075368A1755811N/refund",
        "rel": "refund",
        "method": "POST",
        "title": "POST"
       },
       {
        "href": "https://api.sandbox.paypal.com/v2/checkout/orders/99D86747XH516732E",
        "rel": "up",
        "method": "GET",
        "title": "GET"
       }
      ]
     }
    ]
   }
  }
 ],
 "links": [
  {
   "href": "https://api.sandbox.paypal.com/v2/checkout/orders/99D86747XH516732E",
   "rel": "self",
   "method": "GET",
   "title": "GET"
  }
 ]
}

Osim toga, potvrdu o uspješnom plaćanju mogu vidjeti ako se prijavim unutar PayPal Sandbox računa na adresi https://www.sandbox.paypal.com/ sa korisničkim imenom tomislavstankovic1-buyer@gmail.com i pripadajućom lozinkom.

PayPal Account Details

Ovdje mogu vidjeti koliki mi je trenutni tj. ukupni dostupan iznos na PayPal Sandbox računu kao i popis svih transakcija.

PayPal Account Details

Klikom na „Informatika Fortuno’s Test Store“ mogu vidjeti detalje navedene transakcije.

PayPal Transaction Summary

Zaključak

Što se klijentskog dijela aplikacije tiče to bi bilo sve.

PayPal Smart Payment Demo

Ostaje još napraviti serverski, backend, dio gdje će se vršiti provjera plaćanja. Na taj API šaljem ranije spomenuti ID “id”: “99D86747XH516732E”.

// 1. Set up your server to make calls to PayPal
 
// 1a. Import the SDK package
const checkoutNodeJssdk = require('@paypal/checkout-server-sdk');
 
// 1b. Import the PayPal SDK client that was created in `Set up Server-Side SDK`.
/**
 *
 * PayPal HTTP client dependency
 */
const payPalClient = require('../Common/payPalClient');
 
// 2. Set up your server to receive a call from the client
module.exports = async function handleRequest(req, res) {
 
 // 2a. Get the order ID from the request body
 const orderID = req.body.orderID;
 
 // 3. Call PayPal to get the transaction details
 let request = new checkoutNodeJssdk.orders.OrdersGetRequest(orderID);
 
 let order;
 try {
  order = await payPalClient.client().execute(request);
 } catch (err) {
 
  // 4. Handle any errors from the call
  console.error(err);
  return res.send(500);
 }
 
 // 5. Validate the transaction details are as expected
 if (order.result.purchase_units[0].amount.value !== '220.00') {
  return res.send(400);
 }
 
 // 6. Save the transaction in your database
 // await database.saveTransaction(orderID);
 
 // 7. Return a successful response to the client
 return res.send(200);
}

Struktura projekta prema package.json:

{
 "name": "Ionic4PayPal",
 "version": "0.0.1",
 "author": "Tomislav Stanković",
 "homepage": "https://www.tomislavstankovic.com/",
 "scripts": {
  "ng": "ng",
  "start": "ng serve",
  "build": "ng build",
  "test": "ng test",
  "lint": "ng lint",
  "e2e": "ng e2e"
 },
 "private": true,
 "dependencies": {
  "@angular/common": "^7.2.2",
  "@angular/core": "^7.2.2",
  "@angular/forms": "^7.2.2",
  "@angular/http": "^7.2.2",
  "@angular/platform-browser": "^7.2.2",
  "@angular/platform-browser-dynamic": "^7.2.2",
  "@angular/router": "^7.2.2",
  "@ionic-native/core": "^5.0.0",
  "@ionic-native/splash-screen": "^5.0.0",
  "@ionic-native/status-bar": "^5.0.0",
  "@ionic/angular": "^4.1.0",
  "core-js": "^2.5.4",
  "rxjs": "~6.5.1",
  "tslib": "^1.9.0",
  "zone.js": "~0.8.29"
 },
 "devDependencies": {
  "@angular-devkit/architect": "~0.13.8",
  "@angular-devkit/build-angular": "~0.13.8",
  "@angular-devkit/core": "~7.3.8",
  "@angular-devkit/schematics": "~7.3.8",
  "@angular/cli": "~7.3.8",
  "@angular/compiler": "~7.2.2",
  "@angular/compiler-cli": "~7.2.2",
  "@angular/language-service": "~7.2.2",
  "@ionic/angular-toolkit": "~1.5.1",
  "@types/node": "~12.0.0",
  "@types/jasmine": "~2.8.8",
  "@types/jasminewd2": "~2.0.3",
  "codelyzer": "~4.5.0",
  "jasmine-core": "~2.99.1",
  "jasmine-spec-reporter": "~4.2.1",
  "karma": "~4.1.0",
  "karma-chrome-launcher": "~2.2.0",
  "karma-coverage-istanbul-reporter": "~2.0.1",
  "karma-jasmine": "~1.1.2",
  "karma-jasmine-html-reporter": "^0.2.2",
  "protractor": "~5.4.0",
  "ts-node": "~8.1.0",
  "tslint": "~5.17.0",
  "typescript": "~3.1.6"
 },
 "description": "Ionic 4 PayPal project"
}

P.S. Ovaj je blog post originalno objavljen na adresi https://www.fortuno.hr/ionic-4-paypal-smart-payment-buttons/.

Objavio

Tomislav Stanković

Bloger širokog raspona interesa od kojih dio voli objaviti na ovom blogu. U neslobodno vrijeme Angular developer mobilnih i web aplikacija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *